Monthly Archives: November 2011

Kuoleman ajallisuus ja kuolemattomuus

Maanantaina 28.11. luentosarjalla keskusteltiin kuolemattomuudesta, sen tavoittelusta ja merkityksistä. Sekä Matti Häyryn (Helsingin yliopisto) että Ville Vuolannon (Tampereen yliopisto) esitelmät nostivat esille kuolemattomuuden ajatukseen samalla kietoutuvan kysymyksen elämän tarkoituksesta. Eliniän huomattava pidentäminen Tieteen ja tutkimuksen kentillä on pohdittu huomattavan eliniän … Continue reading

Posted in Luentosarja | Leave a comment

Luentojen seuraaminen verkosta

Kuolevaisuus-luentosarjan luennot nauhoitetaan tästä eteenpäin myös verkosta seurattavaksi joko samanaikasesti tai jälkikäteen. Ensimmäinen nauhoitetuista luennoista oli Kuoleman tilallisuus (21.11.2011). Luentoja pääsee katsomaan osoitteessa http://stream.helsinki.fi/. Luennot löytyvät päivämäärän mukaan tutkijakollegiumin kansiosta. Huomaathan valita ensin recordings -valikon auki. Luentojen nauhoitus alkaa ja … Continue reading

Posted in Yleistä | Leave a comment

Kuoleman tilallisuus

Kuoleman tilallisuus -luennolla keskusteltiin kuoleman ja kuolemisen sijoittumisesta aikaan ja paikkaan. Puhujina toimivat Ilona Kemppainen ja Antti Korpisaari, jotka molemmat työskentelevät Helsingin yliopistossa. Kuoleman paikka Suomessa Ilona Kemppainen puhui luennossaan, miten hautajaisperinne on muuttunut. SPerinteisissä hautajaisten aikaan ihminen useimmiten paitsi … Continue reading

Posted in Luentosarja | Leave a comment

Kuoleman ruumiillisuus

Luentosarjan toisella luennolla (7.11.2011) pohdittiin kuoleman ruumiillisia ja kokemuksellisia ulottuvuuksia. Päivän alustajina toimivat filosofi Sara Heinämaa ja folkloristi Kaarina Koski. Kuoleman kokemuksellisuus Sara Heinämaa lähestyi kuoleman kokemuksellisuutta fenomenologian keinoin. Fenomenologia on tutkimusperinne, joka pureutuu inhimillisen kokemuksen rakenteisiin ja merkityksiin.  Kuolema … Continue reading

Posted in Luentosarja | Leave a comment

Elämä, kuolema ja muutos-luento

Kuolevaisuus luentosarjan ensimmäisellä kerralla puhuivat kuoleman erilaisista merkityksistä kaksi filosofia: Sami Pihlström ja Miira Tuominen. Sami Pihlström pohti kuoleman merkityksiä kahdelta kannalta. Ensinnäkin kuoleman merkitystä voidaan lähestyä määrittelemällä, mitä kuolema on tai voisi olla. Hän huomautti, että kyseessä ei ole … Continue reading

Posted in Luentosarja | 2 Comments

Tervetuloa Human Mortality / Ihmisen kuolevaisuus hankkeen blogiin!

Ihmisen kuolevaisuus on Suomen kulttuurirahaston rahoittama Argumenta-hanke, joka on sijoitettu Helsingin yliopiston tutkijakollegiumiin. Hanke toteutetaan vuosina 2011-2013 ja hankkeen tarkoituksena on keskustella kuolevaisuudesta, kuolemasta ja kuolemisesta monilta eri kannoilta. Tässä vaiheessa hanketta blogi-sivut tukevat erityisesti luentosarjaamme kuolevaisuudesta. Sivustolla julkaistaan lyhyitä … Continue reading

Posted in Yleistä | 1 Comment