Vakava-hanke auttaa opiskelijaa valmistumaan

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruralia-instituutin projektipäällikkö Leena Viitaharju

Tule infotilaisuuteen 23. tammikuuta kello 17.30 Seinäjoen Framiin! Seinäjoella jatketaan Akateemiset tutkinnot valmiiksi Etelä-Pohjanmaalla-hanketta (VakavaEP), jonka tavoitteena on tukea akateemisten tutkintojen valmistumista alueella tarjoamalla erilaisia opintoja edistäviä palveluja. Näitä ovat esimerkiksi graduryhmät, opintoneuvonta, gradun tekemistä tukevat lyhytkurssit, erilaiset koulutukset ja tenttimismahdollisuudet alueella. Osallistuminen hankkeen puitteissa tehtävään toimintaan on maksutonta.

Vakava-hankkeen kohderyhmänä ovat henkilöt, joiden yliopisto-opinnot ovat jo pidemmällä, mutta keskeytyneet syystä tai toisesta. Hankkeen toiminta käynnistyy nyt 23.tammikuuta kello 17.30, jolloin järjestetään infotilaisuus Seinäjoella, Frami D:n tiloissa, osoitteessa Tiedekatu 2, kokoustila Mega (1. krs).  

Infotilaisuudessa kerromme tulevasta toiminnasta, joka kestää noin vuoden. Tämän lisäksi puhumaan on kutsuttu yhden graduryhmän vetäjä sekä vastavalmistunut maisteri, joka on ollut hankkeessa mukana. Tilaisuus on avoin kaikille hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista kiinnostuneille. Osallistuminen on ilmaista eikä se sido mihinkään.Tilaisuuden jälkeen voit päättää, haluatko lähteä  suorittamaan opintojasi loppuun.

Hankkeen aikana on saatu valmiiksi jo yli 40 roikkunutta tutkintoa viiteen eri yliopistoon. Kenties keskeisin motivaatio- ja tsemppitekijä hankkeeseen osallistuville on vertaistuki. Opiskelijoilla on halu valmistua, kun he tekevät ryhmässä opintojaan.

Jotta opintoja osataan jatkossakin räätälöidä mahdollisimman hyvin opiskelijoiden tarpeisiin, internetistä löytyy kyselylomake osoitteesta https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/39264/lomake.html. Kyselylomakkeeseen toivomme mahdollisimman paljon opiskelijoiden kommentteja opintojen tilasta ja toiveista tulevan toiminnan osalta. Jos olet kiinnostunut toiminnasta ja valmis panostamaan opintojesi edistämiseen, käy täyttämässä lomake!

Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin, Vaasan ja Tampereen yliopistojen kanssa, mutta toimintaan ovat tervetulleita kaikkien yliopistojen opiskelijat. Akateemiset tutkinnot valmiiksi Etelä-Pohjanmaalla on Seinäjoen yliopistokeskuksen rahoittama ja Ruralia-instituutin vetämä hanke, joka on jatkoa vuosina 2006–2012 toimineille samansisältöisille VakavaEP-hankkeille.

Ilmoittautuminen infotilaisuuteen 18.1.2013 mennessä: marianne.kaikko@helsinki.fi

Lisätiedot:
Leena Viitaharju, 050 4151 164, leena.viitaharju@helsinki.fi