Muistatko kun saatiin nokkahuilut?

Timo Suutari, Katja Rinne-Koski (vas.) ja Sulevi Riukulehto (oik.).

Vuokra-auto ryömii kyläkoulun pihaan. Lumi on muurannut auton takaosan umpeen. Itä-Suomen talvi.

Koulun piha on hiljainen. Suksien ja sauvojen huoleton rivi nojaa koulun seinään. Kopistelemme ovesta eteiseen epävarmasti ovia vilkuillen. Ulkovaatteet jäävät naulakkoon. Päädymme koulun keittiöön. Ei huono valinta: kahvin jälkeen suuntaamme kohti luokkaa, jossa Juniorille juuret -hankkeen koululaiskeskustelu pidetään.

Oppilaat putoilevat paikalle yksitellen. Osa ei huomaa mitään erityistä, osa pysähtyy niille sijoilleen vilkuilemaan ujosti vieraita. Tunnelma on pysähtynyt ja odottava.

Tutkijoitakin jännittää. Mitä jos kysymyksemme ovat ihan tyhmiä?

Tilaisuus alkaa. Esittelemme itsemme ja kerromme, mistä on kyse. Olemme Juniorille  juuret -hankkeen keskustelutilaisuudessa, jossa teemana on kotiseutu. Keskustelu etenee virikkeiden johdattelemana. Ensimmäinen virike on yksi sana valkokankaalla: kotiseutu. Seuraa hiljaisuus. Muutama pälyilevä katse. Vatsassa alkaa jo hieman kutkuttaa: mitenkähän tässä käy? Sitten joku sanoo: ”se on se paikka, jossa asuu”. Jää on murrettu: muutkin yhtyvät keskusteluun.

Yhdeksän koulun ja kymmenen keskustelun jälkeen meillä on rikas ja kattava aineisto maaseudun lasten ja nuorten kotiseutukäsityksistä: ”Kun me asutaan maalla, niin siellä on tosi paljon sitä kotiseutua.” ”Siellä rauhottuu. Autot ei herätä, voi nukkua.” ”Ihan parasta sillo, kun menee retkelle…”

Jännitimme turhaan: koululaiset keskustelivat värikkäästi ja innokkaasti. Kotiseutua muisteltiin ja maisteltiin yhdessä ja erikseen. ”Muistatteko sen vanhan punaisen liukumäen?” ”Mä laskisin siitä vieläkin.” ”Ja muistatko silloin, kun saatiin nokkahuilut!”. Välillä puhuttiin yhteen ääneen ja monella puolella luokkaa, muisteltiin ja naurettiin.

Luonto luo paljon tärkeitä merkityksiä kokemuksille omasta kotiseudusta.

Aineistoa tulkittaessa huomasimme, että maaseudun lapset ja nuoret puhuvat paljon luonnonympäristöstä, erityisesti metsästä ja lemmikeistään. Sosiaalisen ympäristön osalta korostuivat perhe, koti, ystävät ja harrastukset. Rakennetun ympäristön ja pihapiirin lisäksi kotiseudussa painottuivat paikat, joissa vietetään aikaa ja asioidaan säännöllisesti. Virtuaalisessa ympäristössä tapahtuva sosiaalinen vuorovaikutus on laajentanut lasten ja nuorten kotiseudun rajat kauas lähiyhteisön ulkopuolelle. Digitaaliset kaupat, kirjat, elokuvat ja monenlaiset keskustelu- ja harrastusryhmät ovat myös maaseudun lasten ulottuvilla. Virtuaalinen ympäristö täydentää kotiseudun rakennettua ja sosiaalista ympäristöä.

Keskusteluista jäi hyvä mieli. Aineisto analysoitiin ja tulkittiin kokemuksellisen kotiseututeorian viitekehyksessä. Tarkastelu toi upeasti esiin kotiseudun käsitteen universaalisuuden: jokaisella on kotiseutu – pienimmilläkin. Se on itse eletty, omakohtainen ja erityinen, mutta samalla kertaa myös yhteinen ja yhteisöllinen.

Jokaisella on oikeus omiin kotoisuuden kokemuksiin. On suurenmoista, että kotiseutu on vuosikymmenten jälkeen palannut koulujen opetussuunnitelmiin myös käsitteenä. Vielä on huolehdittava siitä, että kouluissa on tilaa kotiseutujen koko kirjolle, sillä kotiseutu on yhtä tärkeä jokaiselle – myös niille, joiden kotiseutukokemus on erilainen kuin useimmilla muilla. Jokainen tarvitsee juuret. Kokemuksellisuus on hyvä lähtökohta toteuttaa voimauttavaa ja juurruttavaa kotiseutukasvatusta.

Katja Rinne-Koski, Sulevi Riukulehto ja Timo Suutari

Kirjoitus perustuu Juuret juniorille – Maaseudun lasten ja nuorten kotiseutukokemusten rakentuminen ja yhteys koettuun elämänlaatuun ja hyvinvointiin -tutkimushankkeen tuloksiin. Hanke toteutettiin Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa 2019–2021 Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamana valtakunnallisesta maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden hausta.

Tutkimuksen julkaisut ovat luettavissa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin sivuilta:

Juuret juniorille. Maaseudun lasten ja nuorten kotiseututietoisuuden rakentuminen (Suutari, Rinne-Koski & Riukulehto 2021).

Maaseudun lasten ja nuorten kokemuksia ja käsityksiä kotiseudusta (Suutari & Rinne-Koski 2021).

Tutkimuksen tulokset tiivistettiin politiikkasuosituksiksi, jotka ovat luettavissa Maaseutupolitiikan neuvoston verkkosivuilla.

 

 

Kuuluminen käy työstä: maahanmuuttajien kokemuksista maaseudulla

Marja Enbuska

 

”On se vähän vaikea aloittaa kaikki uudelleen, opiskella suomen kieltä, sitten ammatti, se on vaikeaa. Mutta siihen pitää tottua, ja elämä jatkuu.”

Näin totesi mies, joka oli saapunut Suomeen alun perin turvapaikanhakijana ja asui pienellä maaseudun paikkakunnalla. Olin saapunut keväällä 2021 tapaamaan häntä tutkimushaastattelun merkeissä aikomuksenani selvittää, mistä asioista kuulumisen ja kotoisuuden kokemus maahan muuttaneille henkilöille muodostuu. Hänen lausahduksessaan uudelleen aloittamisen vaikeus yhdistyy toteamukseen, että elämä kuitenkin jatkuu.

Lue loppuun

Sodan ja Rauhan tie

Aapo Jumppanen

Vuoden 2005 joulukuussa pääsin työhaastatteluun Ruralia-instituuttiin. Minua haastatteli kaksi pätevää ja mukavaa ihmistä. Taina Hautamäki ja Kaisa Ikola (nyk. Viitala). Avoinna oli tehtävä historiamatkailuhankkeessa, jonka tarkoituksena oli kehittää Ruotsin vallan aikaan ja erityisesti sen sotiin liittyvää matkailua Itämeren alueella. Aiemmissa hankkeissa oli jo luotu Suuren Pohjan sodan (1700–1721) sekä Suomen sodan (1808–1809) taistelupaikkoihin perustuva Sodan ja Rauhan tie Etelä-Pohjanmaalta Ruotsin Västerbotteniin ja sieltä aina Jämtlandiin ja Norjan tuntureille saakka.

Täytyy sanoa, että olin haastattelun tuomasta jännityksestä huolimatta todella innoissani. Kyseessä oli hanke, jossa popularisoitaisiin historiaa ja luotaisiin pohjaa uudelle matkailuelinkeinolle. Toki minulla oli väitöskirjaprosessi myös meneillään, mutta rahoituksessa oli katkos ja muutenkin oli mukavaa tehdä välillä jotakin muuta kuin tutkia ja kirjoittaa. Oltiin uusien asioiden äärellä.

Oletko käynyt armeijan? Minulta kysyttiin yhtenä haastattelukysymyksenä. Kysymystä oli toki pohjustettu toteamuksilla, että tätä ei varmaan saisi kysyä, ja ettei ole pakko vastata. En nähnyt siinä ongelmaa. Myönsin käyneeni. Armeijan käyminen oli kuulemma eduksi hankkeen toteuttamisen kannalta. Ei siksi, että se olisi antanut erityisiä valmiuksia sotahistoriasta ja matkailusta, vaan siksi, että osa hankkeeseen osallistuneista miehistä oli pitänyt sitä erikoisena, että armeijaa käymättömät naiset olivat sotahistoriamatkailua kehittämässä. Kuuntelin hiukan epäuskoisena, mutta myöhemmin ymmärsin mistä oli kysymys.

Kuva: Aapo Jumppanen

Pari päivää haastattelun jälkeen minulle soitettiin. Aloitin työn Ruralia-instituutissa tammikuun alussa 2006.  Ensimmäisen työviikon aikana luin hankesuunnitelman huolella läpi ja kertasin nopeasti Suuren Pohjan sodan ja Suomen sodan tapahtumat. Sitten alkoivat yhteydenotot mm. museoihin ja matkailuyrityksiin Latviaan, Ruotsiin, Saksaan ja tietysti Isoonkyröön. Koska hankkeemme oli osa suurempaa Itämeren alueen Interreg – ohjelmasta rahoitettua kestävän matkailun kehittämiseen keskittyvää AGORA-hanketta, työhöni kuuluivat myös hankekokoukset Latviassa, Liettuassa ja Saksassa. Oman hankkeemme tavoitteeksi tiivistyi Ruotsin vallan ajoista kertovien museoiden ja matkailutoimijoiden yhteistyön kehittäminen. Tärkeimmiksi yhteistyökumppaneiksi tulivat Armeijamuseo Tukholmassa sekä Riian historia- ja merenkulkumuseo.

Turisti kohteeseen tutustumassa.

Historiamatkailun kehittäminen ei ollut kuitenkaan helppoa. Kulttuurimatkailu kiinnostaa vain tiettyä osaa ihmisistä, ja historiamatkailu vielä huomattavasti pienempää osaa. Esimerkiksi Pohjois-Saksassa historiallisista kytköksistä Ruotsiin ei juuri tiedetty. Aiheena sotahistoria herätti myös tunteita. Yhden hankekokouksen illanvietossa puolalainen kansantaloustieteen professori tivasi minulta, miksi haluamme tuoda sodan taas Itämeren piirin? Selitin, ettemme ihannoi sotaa, vaan ymmärrämme hyvin, etteivät Ruotsin vallan ajat esimerkiksi Puolan kannalta olleet parhaita mahdollisia. Päädyimme pohtimaan sitä, kuinka loppujen lopuksi Itämeren alueen kansat ovat aina olleet monella tapaa keskenään vuorovaikutuksessa. Suurimmaksi osaksi on eletty rauhassa ja tehty kauppaa. Rajojen yli on solmittu ystävyyssiteitä ja perustettu perheitä.

Loppujen lopuksi ponnistelumme Ruotsin suurvalta-aikaan pohjautuvan Itämeren laajuisen historiamatkailuverkoston luomisesta ei tuottanut tulosta. Uskallan kuitenkin väittää sen olleen yksi mielenkiintoisimmista kehittämishankkeista, johon olen tähän päivään mennessä saanut osallistua. Hanke osoitti, että kipeistäkin historian tapahtumista pystytään puhumaan avoimesti, kunhan niihin otetaan etäisyyttä ja huomioidaan eri osapuolten näkökulmat. Taina ja Kaisa olivat Sodan ja Rauhan tien puitteissa tehneet jonkin verran yhteistyötä myös venäläisten kanssa, mutta se oli osoittautunut vaikeaksi mm. rahoituksellisten syiden takia.

Suomenlinna lienee maamme suosituin historiallinen matkailukohde. Kuva: Rodeo

Kun nyt luemme uutisista, kuinka Suomi ja Ruotsi kietoutuvat turvallisuuspolitiikassatoisiinsa Venäjän uhan edessä, en voi olla ajattelematta historiallisia yhteyksiä tähän päivään, vaikka anakronismin vaara onkin ilmeinen. Suuri Pohjan sota lopetti Ruotsin suurvalta-ajan. Venäjä nousi. Pietari perustettiin. Suomi valloitettiin. Valloitusta seurannut Isoviha oli nimensä mukainen. Seikkaperäisiä kuvauksia raakuuksista voi lukea vaikkapa Kustaa H.J. Vilkunan teoksista Viha: perikato, katkeruus ja kertomus isostavihasta (2005) tai Paholaisen sota (2006). Julmuudet jättivät kansakunnan muistiin syvän arven. Sittemmin Suomen sodassa Ruotsi menetti lopullisesti Suomen Venäjälle. Sillä kertaa miehitys sujui rauhallisemmin. Viimeisetkin länsinaapurissa elätellyt suuruudenhullut kuvitelmat haihtuivat. Tappiot näissä sodissa kertoivat omalta osaltaan siitä, etteivät Ruotsin ja siihen kuuluneen Suomen voimavarat riittäneet yksin Venäjän voiman patoamiseen pohjolassa parisataa vuotta sitten, kuten ne eivät riittäisi tänäänkään. Onneksi emme ole yksin.

Aapo Jumppanen

Kirjoittaja on Yhdysvaltojen Euroopan ulkopolitiikasta väitellyt politiikan tutkija, joka tahtoisi idealistisesti ajatella, että ihmiskunta olisi kykenevä oppimaan historian virheistä. Jatkuva ikävien uutisten virta Ukrainasta ja muualta maailmasta kertoo kuitenkin karulla tavalla, että realismi on parasta idealismia.

Yhteenveto miljoonasta sivusta

Sulevi Riukulehto

Sulevi Riukulehto

Vuodesta 1988 olen kirjannut muistiin perustietoja kirjoista, jotka olen lukenut kannesta kanteen. Alle satasivuisista en ole pitänyt lukua. Elokuussa 2021 ylittyi miljoonan sivun raja: hyvä tekosyy pysähtyä hetkeksi.

Vaikka olen merkinnyt ylös vain muutaman tiedon, niistä irtoaa monenlaista kummaa. Ainakin itse olen hämmästynyt. Yllätys oli jo se, kuinka suuri luku miljoona oikeasti on: kuvittelin, että moinen sivumäärä olisi ohitettu vuosia sitten.

Miljoonaan sivuun kirjoja upposi 4188, ja niissä oli keskimäärin 239 sivua. Lukuvauhti on ollut noin 120 kirjaa vuodessa. Se on paljon keskivertokansalaista enemmän. Vain joka kymmenes suomalainen lukee yli 20 kirjaa vuodessa. Todelliset suurkuluttajat ahmivat ihan eri mitalla: olen tavannut ihmisiä, jotka lukevat kirjan päivässä.

Yritän lukea vanhaa, mutta luenkin uutta

Työni puolesta luen paljon vanhoja tekstejä. Luen myös kaunokirjallisuuden klassikoita yleensä jollakin teemalla. Silti minunkin lukemistoni on selvästi kallistunut uusimpaan aikaan.

Miljoonan sivun rajapyykillä vanhin lukemani kirja oli mesopotamialainen Gilgamesh noin 4300 vuoden takaa ja uusin Eeva Uusitalon väitöskirja. Puoliväliin osui Erkki Niinivaaran Ihmisen tuleminen, vuodelta 1971.

Lieneekö tämä ikäiselleni historioitsijalle tyypillinen jakauma?

Luulen, että useimpien tutkijakollegojen mediaani tulee kirkkaasti 2000-luvulle, sillä tiedemaailma arvostaa – tai oikeastaan yliarvostaa – kaikkein uusimpia julkaisuja. Uusinta tietoa pitääkin seurata, mutta tosiasia on, että vain harvoin se kumoaa vanhaa. Tyypillisesti uusi tutkimus täydentää kokonaiskuvaa jollakin tavalla. Pätevin yleisesitys voi olla yllättävän vanha. Silti melkein alalta kuin alalta voi valmistua lukematta yhtään kymmentä vuotta vanhempaa kirjaa. Olen enemmän huolissani tutkijoiden historiatietoisuudesta kuin heidän tietojensa ajantasaisuudesta.

Olen vilpittömän yllättynyt siitä, kuinka vähän olen itsekin lukenut ennen vuotta 1700 kirjoitettuja kirjoja: reilut 200. Luulin jotain muuta. Olenhan historioitsija. Jos käsiini osuu vanha teos, jonka joku on vaivautunut suomentamaan, katson melkein velvollisuudekseni lukea sen jo kannatuksen vuoksi. Numerot todistavat, että vaikka yritän koko ajan lukea vanhaa, luen sittenkin uutta.

Englanti rules, n’est-ce pas?

Rakastan kieliä. Tämä näkyy lukuprofiilissani. Olen lukenut  seitsemällä kielellä. Kolme kirjaa neljästä on mennyt suomeksi (76 %). Se on hyvä asia. Olen onnellisessa asemassa, kun ulottuvillani on runsaasti omakielistä kirjallisuutta.

Vieraiden kielten ykkönen oli omaksikin yllätyksekseni espanja – 349 kirjaa ja päälle vielä yksi katalaaninkielinen, jonka epähuomiossa ostin verkkokaupasta, kun otsikon perusteella luulin sitä espanjaksi. Lukeminen oli hidasta, mutta punnersin sisulla loppuun asti.

Vaikka olen espanjaa harrastanut, kuvittelin tietenkin, että englanninkielisiä nimikkeitä olisi selvästi enemmän: onhan englanti käytössä päivittäin ja opiskeluaikainen erikoistumisalanikin oli Yhdysvallat. Tosiasia kuitenkin on, että tutkittaessa luetaan pääosin lyhyitä artikkeleita ja yksittäisiä lukuja. Kirjoja kahlataan yksityiskohtia poimien. Kokonaisia englanninkielisiä teoksia lukuhistoriassani oli 303.

Englannin jälkeen seurasivat ruotsi (199) ja ranska (178). Viro on uusi harrastukseni: kirjoja oli kertynyt kieltä opetellessa 45, enimmäkseen lasten ja nuorten romaaneja. Toimivaksi kielitaidoksi en voi viroani vielä sanoa. Olenpa kuitenkin huomannut, että Viro on lastenkirjallisuuden luvattu maa.

Vino maailma

Olen lukenut kirjoja 108 maasta. Määrä on suuri, sillä etsin tarkoituksellisesti luettavaa kaikkialta maailmasta. Juuri siihen tarvitsen ja käytän kieliä. On paljon maita, joista on suomennettu tuskin mitään. Latinalainen Amerikka avautuu espanjalla ja Länsi-Afrikka ranskalla. Miljoonan sivun luettelossani oli 38 Euroopan, 25 Amerikkojen, 22 Afrikan, 21 Aasian ja 2 Oseaanian maata. On outojakin: Kambodža, Norsunluurannikko, Dominica, Ugarit. Vaikuttaa kattavalta.

Tarkemmin katsottuna lukeneisuuteni on sittenkin hyvin vino. Alkuperämaita on kyllä määrällisesti paljon, mutta annoskoko on ollut useimpien kohdalla pieni. Monet kaukomaat olen vain kevyesti korkannut nauttimalla yhden tai kaksi kirjaa. Sen sijaan länsimaisten kirjojen äärellä on toistuvasti vierähtänyt kuukausien putki. Useampi kuin kolme neljästä kirjasta on ollut eurooppalainen, lopuista yli puolet pohjoisamerikkalaisia.

Kulttuurin tutkijana minulta odotetaan asiantuntemusta ja monialaisuutta, mutta tosiasia on, että ulkoeurooppalaisten kulttuurien tietämykseni perustuu lähes yksinomaan länsimaisten kirjoittajien käsityksiin. Tämä näkyy varmasti maailmankuvassa. Harrastuneisuuteni ansiosta olen kuitenkin erityisasemassa: kuinkahan vino keskivertolukijan kirjakori onkaan?

Eipä ihme, että meidän on usein vaikea ymmärtää esimerkiksi islamilaisen maailman tai luonnonkansojen ajattelutapoja. Olemme kuulleet niistä vain toisen tai kenties viidennen käden kautta. Kaikki on huolellisesti suodatettu länsimaisen tulkinnan läpi. Afrikkalaisilta ja aasialaisilta olen lukenut yhteensäkin vain 175 kirjaa. Se tekee naurettavat nelisen prosenttia alueelta, jolla elää reilusti yli puolet maailman väestöstä.

Kirjoittaja Sulevi Riukulehto on Ruralia-instituutin aluehistorian ja kulttuuriperinnön tutkimusjohtaja.

.

Näin naapurin naapurissa – Valko-Venäjän maaseutu kolhoosien katveessa

Leo Granberg Minusinskissa, Siperiassa.

Suomella on kovin erilaisia naapureita ja mitä maaseutuun tulee, ehkä merkillisin niistä on Valko-Venäjä, valtio vajaan 900 kilometrin päässä Suomen Etelä-rannikolta. Siellä maatalous perustuu edelleen Neuvostoliiton perinteiden mukaisiin kolhooseihin, vaikka maa on muuten siirtynyt varovasti markkinatalouden suuntaan. Viime vuonna ilmestyi kuitenkin mielenkiintoinen tutkimus Valko-Venäjän maaseudusta. Bordeaux’lainen sosiologi Ronan Hervouet (2021) julkaisi tutkimuksen, jota hän kutsuu ”poliittiseksi etnografiaksi” Valko-Venäjän arkielämästä.

Lue loppuun

Respond – Recover – Thrive! Building resilience for South Ostrobothnian food companies

Silvia Gaiani

Unlike the effects of global warming, which are still invisible to many, the COVID-19 pandemic has taken center stage and forced many people to change their habits and companies to rethink their business strategies. The connectedness and inherent complexity of the global food system has become a matter of public conversation as consumers and producers have started to question the resilience of many aspects of food systems. Due to the supply-and-demand shocks during the first stages of the pandemic, the food sector had to face the challenge of acknowledging its own vulnerabilities and promoting adaptive actions across the supply chains.

Lue loppuun

Pitkittynyt korona

Yliopistotutkija Aapo Jumppanen

Olen silmät ymmällään ja korvat höröllään seurannut, kuinka englanninkielinen ilmaisu ”long covid” on useissa medioissa korvannut suomen kielen sanaparin pitkittynyt korona.

Saattaisin periaatteessa pahoittaa tästä mieleni, sillä itse en näe kansallisessa ilmaisussa tälle lääketieteelliselle ilmiölle mitään vikaa, sehän alkaa painokkaasti p:llä ja päättyy nasevaan na-tavuun. Niin kaunista kuin suomi vain voi olla.

Lue loppuun