Restonomiopiskelijana tiedemaailmassa – Haasteita, ruokaa ja vastuullisuutta

Keväällä 2023 restonomin opinnoissani alkoi lähestyä jakso nimeltään ”restonomien syventävä harjoittelu”, jossa tarkoituksena oli suorittaa 60 päivää kestävä työharjoittelu. Ainoana kriteerinä harjoittelujaksossa oli, että harjoittelun pitää liittyä ruokaan.

Monet luokkatovereistani halusivat päästä ravintolaan tekemään esihenkilön tehtäviä, mutta minua koko ajatus ei kiinnostanut. Ennen restonomiopintojeni aloittamista tein pitkään töitä kokkina ja vuoropäällikön sijaisena, ja siksi halusin jotain uutta tulevalta harjoittelujaksolta.

Saman vuoden keväällä meille järjestettiin seminaari ylemmän vuoden restonomiopiskelijoiden harjoitteluista. Eräs opiskelija kertoi olleensa harjoittelussa ruokaan painottuvassa kehittämishankkeessa. Kiinnostuin saman tien.

Harjoittelupaikan hakeminen ruokahankkeiden parista osoittautui hankalammaksi kuin mitä odotin. Useat henkilöt jättivät vastaamatta viesteihini tai kertoivat, että he eivät voi ottaa tällä hetkellä harjoittelijoita. Tilanne vaikutti pahimmillaan siltä, että joudun siirtämään omaa harjoittelujakson ajankohtaa.

Muutaman viikon kuluttua sain tietooni, että eräs ruoka-alan kehittämishanke oli käynnistymässä Etelä-Pohjanmaalla. Lähdin selvittämään asiaa tarkemmin. Hankkeen projektipäällikkö otti minuun yhteyttä ja kertoi, että restonomiopiskelijana sopisin parhaiten Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin osioon hankkeessa.

Hanke oli ”Kestävä ja vastuullinen Ruokaprovinssi” -hanke, joka keskittyi ruokajärjestelmän ympäristövastuullisuuden kehittämiseen Etelä-Pohjanmaan alueella. Ruralian osuus painottui ruokapalvelujen ympäristövastuullisuuteen. Ympäristöasiat kiinnostivat minua jo ennen harjoittelua, joten hanke vaikutti mielenkiintoiselta.

Harjoittelujakson aikana pidemmän päälle hakusessa olleet tulevaisuuden suunnitelmat selkiytyivät.

Ensimmäinen kuukausi harjoittelussa oli uusien asioiden opettelemista. Vaikka olin jo aiemmin työssäni ja opiskeluissani tutustunut ruoka-alaan, minun oli nyt perehdyttävä siihen, mitä hankemaailmassa tapahtuu. Ensimmäisten viikkojen aikana pääsin tutkimaan, mitä kaikkea ruokahankkeissa on tehty ympäristövastuullisuuteen liittyen ja minkälaisia tuloksia niissä on tullut.

Alkukartoituksen jälkeen siirryin haastattelemaan ruokapalveluja julkiselta sekä yksityiseltä sektorilta Etelä-Pohjanmaan alueelta. Ensimmäinen haastattelu toteutettiin yhdessä toisen harjoitteluohjaani kanssa, jossa pääsin tutustumaan haastattelutilanteeseen. Ensimmäinen itse tekemäni haastattelu meni jännityksessä, mutta hyvän haastattelulomakkeen avulla haastattelu sujui moitteettomasti. Mitä enemmän haastatteluja tein, sen varmemmin luotin siihen, että haastattelusta saadaan tutkimuskysymyksiin liittyviä vastauksia.

Haastatteluja saatiin järjestettyä yhteensä 12 kappaletta, mikä oli enemmän, mitä alun perin odotin. Haastattelujen lisäksi raporttien kirjoittaminen alkoi olla sujuvampaa harjoittelun edetessä ohjaajieni ohjeiden avulla.

Alkuperäinen harjoittelujaksoni kesti 3kk, jonka jälkeen jatkoin Ruraliassa vielä noin kuukauden verran. Parasta harjoittelujaksossa oli mahdollisuus päästä tutustumaan kehittämishankkeisiin, monipuoliset ja vaihtelevat työtehtävät sekä kannustavat harjoittelun ohjaajat.

Harjoittelujakson aikana oma tietämykseni ruokapalvelujen liiketoiminnasta ja ruoan ympäristövastuullisuudesta syventyi mm. ruokapalvelujen haastattelujen ja aiempien hanketulosten tutkimisella. Lisäksi pääsin harjoittelussa käyttämään jo osaamiani asioita. Harjoittelujaksosta jäi käteen päättäväisyyttä, luotto omiin kykyihin sekä opinnäytetyön aihe ja materiaalia opinnäytetyöhön. Motivaatio opiskeluun ja kiinnostus uuden oppimiseen kasvoi harjoittelujakson myötä.

Harjoittelujakson aikana pidemmän päälle hakusessa olleet tulevaisuuden suunnitelmat selkiytyivät. Tarkoitukseni on AMK-opintojen jälkeen hakea maisteri- tai YAMK-opintoihin.  Harjoittelujakso on ollut uskomaton kokemus ja suosittelen Ruralia-instituuttia harjoittelupaikkana jokaiselle. Ruralia-instituutti on yhteisöllisyydessä edelläkävijä, jossa harjoittelija otetaan erinomaisesti huomioon.

Miikka Jokinen

Kestävä ja vastuullinen Ruokaprovinssi -hanke on Euroopan unionin osarahoittama.