Vakava-hanke auttaa opiskelijaa valmistumaan

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruralia-instituutin projektipäällikkö Leena Viitaharju

Tule infotilaisuuteen 23. tammikuuta kello 17.30 Seinäjoen Framiin! Seinäjoella jatketaan Akateemiset tutkinnot valmiiksi Etelä-Pohjanmaalla-hanketta (VakavaEP), jonka tavoitteena on tukea akateemisten tutkintojen valmistumista alueella tarjoamalla erilaisia opintoja edistäviä palveluja. Näitä ovat esimerkiksi graduryhmät, opintoneuvonta, gradun tekemistä tukevat lyhytkurssit, erilaiset koulutukset ja tenttimismahdollisuudet alueella. Osallistuminen hankkeen puitteissa tehtävään toimintaan on maksutonta.

Vakava-hankkeen kohderyhmänä ovat henkilöt, joiden yliopisto-opinnot ovat jo pidemmällä, mutta keskeytyneet syystä tai toisesta. Hankkeen toiminta käynnistyy nyt 23.tammikuuta kello 17.30, jolloin järjestetään infotilaisuus Seinäjoella, Frami D:n tiloissa, osoitteessa Tiedekatu 2, kokoustila Mega (1. krs). Lue loppuun

Luonnon-, maiseman- ja ympäristönhoito – jaetaan hyviä käytäntöjä ja kokemuksia

”Luonnon-, maiseman- ja ympäristönhoito – hyviä käytäntöjä ja kokemuksia”-seminaarisarja jatkuu syyskuussa Päijät-Hämeessä!

Maisemat, metsät ja viheralueet tarvitsevat hoitamista pysyäkseen monimuotoisina ja vetovoimaisina.  Virkistyskäyttöön rakennetaan yhä enemmän reittejä ja rakenteita, joiden olisi oltava kaikkien käytettävissä. Luonnon- ja maisemanhoitopalvelujen kysyntä kasvaa.

Luonnon- ja maisemanhoitotöiden koulutushanke ja Viherympäristöliitto ry. järjestivät kevään 2012 aikana ”Luonnon-, maiseman- ja ympäristönhoito – hyviä käytäntöjä ja kokemuksia” -seminaarit Loimaalla, Mäntsälässä ja Seinäjoella.

Syyskaudella seminaarit jatkuvat. Ensimmäisenä on vuorossa Päijät-Häme, jossa pidetään tuplaseminaari 14.9.2012 Sibeliustalolla Lahdessa. Lue loppuun

Väitös: Leader-toimintaryhmä pyrkii tuloksiin poliittisen debatin sijaan

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa toteutetussa YTM Marko Nousiaisen väitöstutkimuksessa tarkastellaan EU:n Leader-maaseudunkehitysohjelman suomalaista sovellusta. Nousiainen tarkasteli sitä, millainen osallistumisen järjestelmä Leader on, millaisia poliittisen toiminnan mahdollisuuksia se tuottaa ja millaisia ehtoja se poliittiselle toiminnalle asettaa. Ruralia-instituutissa tutkijana toiminut Nousiainen osoittaa työssään, että paikallinen toimintaryhmä ei ole uskottava paikallisen demokratian instituutio, kuten joissakin arvioissa on esitetty.

Leader-toimintaryhmä on rekisteröity yhdistys, joka kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Suomessa toimii useita kymmeniä toimintaryhmiä. Tutkimuksen tavoitteena oli suomalaisen Leader-toiminnan poliittinen tulkinta, eli pyrkimyksenä oli kasvattaa ymmärrystä siitä, mitä poliittista sen toiminnassa voidaan nähdä.

Leaderiä koskevissa keskusteluissa kansalaisten suora osallistuminen toimintaan on nähty keskeisenä arvona. Kuitenkin myös valtio vaikuttaa toimintaryhmiin monin tavoin. Erityisen tärkeäksi koettiin osallistujien keskinäinen, tavoitteita ja toimintaa ohjaavia arvoja koskeva yhteisymmärrys. Kiistat ja ristiriidat puolestaan esitettiin vakavana uhkana toimintaryhmätyölle.

– Yhteisymmärrys ryhmätyössä tekee epäilemättä yhteisten tavoitteiden toteuttamisen helpommaksi, mutta samalla sen voi nähdä estävän kiistanalaisia kysymyksiä koskevan poliittisen debatoinnin mahdollisuutta, Nousiainen toteaa.

 Nousiaisen mukaan suomalainen Leader-toiminta on pikemminkin maaseutupoliittisen politiikkaohjelman toteuttamisen väline kuin paikallinen yhteiskunnallisia kysymyksiä koskeva keskusteluareena. Toimintaryhmätyö pyrkii ennemminkin tuloksellisuuteen ja tehokkuuteen kuin käsittelemään yhteiskunnallisesti kiistanalaisia asioita avoimen ja julkisen debatoinnin kautta.

 Nousiainen sovelsi työssään etnografista tutkimusmenetelmää. Siinä toteutettiin osallistuvaa havainnointia Leader-toiminnan parissa, haastateltiin aktiivisia toimintaryhmätoimijoita sekä luettiin erilaisia kirjallisia lähteitä: politiikkaohjelmia, oppaita, tutkimuksia ja arviointeja.

 

 Lisätietoja:

Marko Nousiainen

050 364 0979

marko.k.nousiainen@jyu.fi  

 

 Julkaisu:

 Marko Nousiainen: Hallinta, osallistuminen ja toimijuus – tulkintoja suomalaisen LEADER-toiminnan poliittisuuksista. Julkaisuja 24. 169 s. 2011.

Väitöskirjan on julkaissut Helsingin yliopiston Ruralia –instituutti. Väitöskirja löytyy osoitteesta http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/julkaisut.htm

 

 Marko Nousiainen valmistui ylioppilaaksi Iisalmen Lukiosta vuonna 1997. Hän aloitti syksyllä 1998 valtio-opin opinnot Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella ja valmistui yhteiskuntatieteiden maisteriksi vuonna 2004. Vuosina 2004–2010 hän on työskennellyt tutkijana Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Mikkelin toimintayksikössä. Väitöstyö on saanut rahoitusta Suomen Akatemialta, maa- ja metsätalousministeriöltä/ maaseutupolitiikan yhteistyöryhmältä sekä Suomen kulttuurirahastolta.      

 YTM Marko Nousiaisen valtio-opin väitöskirjan “Hallinta, osallistuminen ja toimijuus – tulkintoja suomalaisen Leader-toiminnan poliittisuuksista” tarkastustilaisuus pidettiin  20.1.2012 kello 12. ( Seminaarinmäki, Historica, H320, Jyväskylä.) Vastaväittäjänä toimi professori Hilkka Vihinen (MTT, Taloustutkimus) ja kustoksena professori Marja Keränen (Jyväskylän yliopisto).

 

Valtakunnallinen luomututkimusseminaari 1.-2.11.2012 Mikkelissä

Mikkelissä järjestetään valtakunnallinen luomututkimusseminaari 1.-2.11-2012. Järjestelyistä vastaavat Ruralia-instituutti, MTT ja Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus.

Seminaari on osa Mikkeliin perustettavan Luomuinstituutin toimintaa. Sen tarkoitus on tuoda esille Euroopassa tehtävää luomuelintarvikkeisiin liittyvää ajankohtaista tieteellistä tutkimusta. Seminaarin aihepiirejä ovat mm. luomuelintarvikkeiden laatu ja alkuperän todentaminen, luottamus elintarvikeketjussa, luomuun liittyvät terveydelliset tekijät sekä turvallisuus. Seminaarissa käsitellään myös elintarvikkeiden nimisuojiin liittyvää kehitystä Euroopassa.

Seminaariin kutsutaan puhujiksi korkeatasoisia tutkijoita ja asiantuntijoita sekä elintarviketeollisuuden edustajia niin koti- kuin ulkomailta. Seminaarin viimeisenä päivänä tutustutaan paikalliseen luomutuotantoon. Seminaarin kieli on englanti.

Lisätietoja: Tutkimusjohtaja Carina Tikkanen-Kaukanen, puh. 050 318 0283, carina.tikkanen-kaukanen@helsinki.fi

Luomualan erikoistumisopintojen aloitusjakso maaliskuussa

Luomualan erikoistumisopintojen kevään aloitusjakso 20.-21.3.2012

Luomualan erikoistumisopinnoissa (30 op) voi suuntautua yhteen kolmesta teemasta: luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden kestävyys, yrittäjyys ja sen edistäminen sekä viestintä, neuvonta ja opetus. Voit myös valita juuri ne opintojaksot, jotka parhaiten palvelevat omia tavoitteitasi.

Vuosittain uudistuvalta koulutustarjottimelta voi valita myös vain yksittäisiä jaksoja. Koulutus suoritetaan 2–4 vuodessa.

Koulutuksessa keskeistä ovat ajankohtaiset kehittämiskysymykset, kokonaisvaltainen näkökulma elintarvikeketjuun, monipuoliset opetusmenetelmät (ml. sulautuva ja verkkovälitteinen opetus), työelämä- ja asiakaslähtöisyys sekä yhteistyö.

Tietojen ja taitojen lisäksi lähijaksot tarjoavat myös virkistystä ja hyvinvointia; musiikkia, taidetta, liikettä, elämyksiä ja kokemuksia, jotka toisaalta edistävät oppimista ja toisaalta innostavat vastaamaan arkipäivän haasteisiin.

Koulutustarjotinta päivitetään vähintään kaksi kertaa vuodessa, joten kannattaa vierailla sivuilla usein. Voit myös ilmoittautua sähköpostilistalle, jolloin saat tiedon uusista opintojaksoista kätevästi sähköpostiisi.

Luomualan erikoistumisopinnot -esite (pdf)

Katso lisätietoja koulutusohjelman nettisivuilta!

Tule mukaan lähiluomun työpajoihin!

Kuinka kuluttaja löytää luomuruuan ja myyjät kuluttajan kestävästi ja ilman turhia mutkia?

Tule oppimaan ja pohtimaan uutta luomun jakelukanavista sekä lähisuoramyynnin mahdollisuuksista ja vuorovaikutuksesta. Tarjolla käytännön esimerkkejä, ryhmätöitä, teoriaa, oppimistehtävä, pientä purtavaa, liikuntaa ja Mikkelin pajoissa myös valokuvataidetta.

Katso lisätietoja lähiluomun työpajoista Luomualan erikoistumisopintojen www-sivuilta!

Brittitutkija saapuu Seinäjoelle kartoittamaan tutkimuskenttäänsä

Uusi  seminaarisarja  käynnistää tutkijavierailuohjelman Ruralia-instituutissa.

Seinäjoen yliopistokeskuksessa toimiva Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti tuo lakeuksille kestävän kehityksen asiantuntijan Iso-Britanniasta. Cardiffin yliopiston tohtori Alex Franklin on  pääpuhuja torstaina Seinäjoella järjestettävässä seminaarissa, jossa hän tarkastelee maaseutuyhteisöjen kestävää kehitystä Suomessa ja Walesissa. Seminaarissa tutkimustaan esittelee myös kuusi Ruralia-instituutin asiantuntijaa.  

Franklin saapuu Seinäjoelle kartoittamaan tutkimusmahdollisuuksia uuden Ruralia Visiting Scholars – ohjelman puitteissa.  Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden  ulkomaisille maaseutututkijoille vierailla Ruralia-instituutin toimintayksiköissä vuosina 2011–2012.   Franklin tulee uudestaan Seinäjoelle Ruralia-instituuttiin keväällä kahdeksi kuukaudeksi.

 Tutkijavierailuohjelman kautta vahvistetaan Ruralia-instituutin kansainvälistä tutkimustoimintaa ja edistetään  kansainvälistä verkostoitumista ja tunnettuutta.  Vastaavankaltaista ohjelmaa on Helsingin yliopistossa toteuttanut  Aleksanteri-instituutti ja siitä on saatu hyviä kokemuksia.

Ruralia Visiting Scholars – ohjelmaan haettiin tänä vuonna erityisesti maaseutu- ja aluepolitiikan sekä elintarvikeketjujen ja maaseutuyrittäjyyden ja innovaatiojärjestelmien asiantuntijoita. Ohjelmaan valitut tutkijat osallistuvat Ruralia-instituutin tutkimustoimintaan ja esittelevät omaa tutkimustaan pitämällä luentoja ja osallistumalla tutkimusseminaareihin Suomessa.  

Tutkimusvierailujen kesto on yhdestä kolmeen kuukautta.  Vierailevia tutkijoita valittiin viisi ja he tulevat  Iso-Britanniasta, Italiasta, Norjasta ja Unkarista.   Tutkijavierailu-ohjelman rahoittavat  Seinäjoen ja Mikkelin yliopistokeskukset. Ruralia Visiting Scholars – ohjelman seuraava haku avataan maalis-huhtikuussa 2012.  

Lisätietoja:

 Projektipäällikkö Aapo Jumppanen

 0504151152

 aapo.jumppanen@helsinki.fi