Luomumarkkinan arvo kasvoi 46 prosenttia vuonna 2011

Nielsenin Kuluttajapaneelin tietojen mukaan luomumarkkinan arvo kasvoi vuonna 2011 jopa 46 prosenttia. Luomutuotteiden osuus kaikkien ostojen arvosta nousi 1,2 prosentista 1,7 prosenttiin.

Luomuhiutaleiden osuus koko tuoteryhmän arvosta hipoo jo 10 prosenttia ja kananmunien 9 prosenttia. Sienet nousivat kolme prosenttiyksikköä yli 8 prosenttiin. Lue loppuun

Oikeasti luomua?

Luomutuotteiden kysyntä on kasvanut vauhdilla viimeisten 10 vuoden aikana. Globaaleilla elintarvikemarkkinoilla luomutuotteista saatava parempi hinta on lisännyt houkutusta saattaa markkinoille väärennettyjä luomutuotteita. Luomutuotteiden osalta onkin koettu tarpeelliseksi lähteä kehittämään luomun aitouden varmistavia menetelmiä, ns. aitousindikaattoreita. Aitousindikaattorit tukevat ja vahvistavat valvonnan luotettavuutta.

Kansainvälisessä tutkimusprojektissa ”Fast methods for authentication of organic plant based foods” (AuthenticFood) testataan ja kehitetään lupaavimpia analyyttisiä menetelmiä kasviperäisten luomutuotteiden aitouden todistamiseksi. Tavoitteena on tarjota valvontaorganisaatioille ja yrityksille työkaluja tuoteväärennösten tunnistamiseksi. Analyyttisten menetelmien kehittämistä ja arviointia tekevät yhteistyössä 16 eri partneria 11 eri Euroopan maasta. Lue loppuun

Valtakunnallinen luomututkimusseminaari 1.-2.11.2012 Mikkelissä

Mikkelissä järjestetään valtakunnallinen luomututkimusseminaari 1.-2.11-2012. Järjestelyistä vastaavat Ruralia-instituutti, MTT ja Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus.

Seminaari on osa Mikkeliin perustettavan Luomuinstituutin toimintaa. Sen tarkoitus on tuoda esille Euroopassa tehtävää luomuelintarvikkeisiin liittyvää ajankohtaista tieteellistä tutkimusta. Seminaarin aihepiirejä ovat mm. luomuelintarvikkeiden laatu ja alkuperän todentaminen, luottamus elintarvikeketjussa, luomuun liittyvät terveydelliset tekijät sekä turvallisuus. Seminaarissa käsitellään myös elintarvikkeiden nimisuojiin liittyvää kehitystä Euroopassa.

Seminaariin kutsutaan puhujiksi korkeatasoisia tutkijoita ja asiantuntijoita sekä elintarviketeollisuuden edustajia niin koti- kuin ulkomailta. Seminaarin viimeisenä päivänä tutustutaan paikalliseen luomutuotantoon. Seminaarin kieli on englanti.

Lisätietoja: Tutkimusjohtaja Carina Tikkanen-Kaukanen, puh. 050 318 0283, carina.tikkanen-kaukanen@helsinki.fi

Luomualan erikoistumisopintojen aloitusjakso maaliskuussa

Luomualan erikoistumisopintojen kevään aloitusjakso 20.-21.3.2012

Luomualan erikoistumisopinnoissa (30 op) voi suuntautua yhteen kolmesta teemasta: luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden kestävyys, yrittäjyys ja sen edistäminen sekä viestintä, neuvonta ja opetus. Voit myös valita juuri ne opintojaksot, jotka parhaiten palvelevat omia tavoitteitasi.

Vuosittain uudistuvalta koulutustarjottimelta voi valita myös vain yksittäisiä jaksoja. Koulutus suoritetaan 2–4 vuodessa.

Koulutuksessa keskeistä ovat ajankohtaiset kehittämiskysymykset, kokonaisvaltainen näkökulma elintarvikeketjuun, monipuoliset opetusmenetelmät (ml. sulautuva ja verkkovälitteinen opetus), työelämä- ja asiakaslähtöisyys sekä yhteistyö.

Tietojen ja taitojen lisäksi lähijaksot tarjoavat myös virkistystä ja hyvinvointia; musiikkia, taidetta, liikettä, elämyksiä ja kokemuksia, jotka toisaalta edistävät oppimista ja toisaalta innostavat vastaamaan arkipäivän haasteisiin.

Koulutustarjotinta päivitetään vähintään kaksi kertaa vuodessa, joten kannattaa vierailla sivuilla usein. Voit myös ilmoittautua sähköpostilistalle, jolloin saat tiedon uusista opintojaksoista kätevästi sähköpostiisi.

Luomualan erikoistumisopinnot -esite (pdf)

Katso lisätietoja koulutusohjelman nettisivuilta!

Tule mukaan lähiluomun työpajoihin!

Kuinka kuluttaja löytää luomuruuan ja myyjät kuluttajan kestävästi ja ilman turhia mutkia?

Tule oppimaan ja pohtimaan uutta luomun jakelukanavista sekä lähisuoramyynnin mahdollisuuksista ja vuorovaikutuksesta. Tarjolla käytännön esimerkkejä, ryhmätöitä, teoriaa, oppimistehtävä, pientä purtavaa, liikuntaa ja Mikkelin pajoissa myös valokuvataidetta.

Katso lisätietoja lähiluomun työpajoista Luomualan erikoistumisopintojen www-sivuilta!

Luomutietoa vapaasti verkossa

LuomuTIETOverkko-sivustolta löytyy monipuolisesti luomun oppimateriaaleja erityisesti viljelijöiden käyttöön. Oppimateriaalikokonaisuuden tekee erityiseksi sen, että se on julkaistu kokonaan verkossa ja se on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä. Viljelijöille on myös järjestetty luomun verkkokursseja ja kehitetty työkaluja verkostoitumiseen.

Tiedonvälitys ja koulutus ovat siirtymässä verkkoon luomunkin saralla. Luomun verkkoviestinnän edelläkävijöitä on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ylläpitämä LuomuTIETOverkko-sivusto.

LuomuTIETOverkossa on julkaistu jo yli 200 artikkelia, jotka kertovat luomualan uusista kuulumisista ja esittelevät verkkosivuilta löytyviä oppimateriaaleja. Sivustolla voi kuunnella asiantuntijaluentoja ja tehdä virtuaalivierailuja luomutiloille, sekä tulostaa luomun eri osa-alueisiin paneutuvia tietokortteja ja tutkimustiivistelmiä.

 – Verkkomateriaalin avulla hyvät käytännöt siirtyvät viljelijältä viljelijälle, painottaa erikoissuunnittelija Jukka Rajala. – Käytännön kokemuksia tukevat esimerkiksi tutkijoiden tekemät asiantuntijaluennot. Lue loppuun

Lähiluomun työpajat

Kuinka kuluttaja löytää luomuruuan ja myyjät kuluttajan kestävästi ja ilman turhia mutkia?

Tule oppimaan ja pohtimaan uutta luomun jakelukanavista sekä lähisuoramyynnin mahdollisuuksista ja vuorovaikutuksesta! Tarjolla käytännön esimerkkejä, ryhmätöitä, teoriaa, oppimistehtäviä, pientä purtavaa ja Mikkelin pajoissa myös liikuntaa ja valokuvataidetta.

Työpajat vuonna 2012:

PAJA 2: Yhteisö asiakkaana – asiakas yhteisössä

Jyväskylässä tammikuussa 2012, torstai 26.1.2012

PAJA 3: Luomuruoka erikoiskaupoissa

Helsingissä tai Tuusulassa helmikuussa 2010, tiistai 14.2.2012

PAJA 4: Lähiluomun hyvät käytännöt

Mikkelissä maaliskuussa 2012, torstai 22.3.2012

Lähiluomun työpajat (2 op) -pdf

Luomualan täydennyskoulutus -nettisivut

Eteläsavolainen lähi- ja luomuruoka Herkkujen Suomessa

Herkkujen Suomi on toistaiseksi suurin Suomessa järjestetty lähiruokatapahtuma, joka järjestettiin tuttuun tapaan elokuun lopulla Helsingissä myös tänä vuonna. Tapahtumassa kävi peräti 56 000 lähiruoasta kiinnostunutta, joten eteläsavolainen lähi- ja luomuruoka pääsi osastolla hienosti esille.

Etelä-Savon osastolla oli tarjolla lähi- ja luomuruokaa Aina – Erinomaista Etelä-Savosta -brändin myötä. Aina-materiaali – essut, pöytäliinat, kassit ja messurekvisiitta – takasivat yhtenäisen ilmeen ja toivat näkyvyyttä koko tapahtumassa.

Osaston lisäksi eteläsavolaiset pääsivät hienosti esille myös tapahtuman tiedotustilaisuudessa, kun Aina – Erinomaista Etelä-Savosta -menulautanen tilattiin tiedotustilaisuuden tarjoiluksi.

Lähiruokatarjoilun lisäksi osastolla kävijöille oli jaossa tapahtumassa julkistettu uusi Aina – Erinomaista Etelä-Savosta reseptivihko sekä tuore lähiruokaopas.

Lue lisää tapahtumasta, tiedotustilaisuudesta ja reseptivihkosta Ruralian luomusivuilta: www.helsinki.fi/ruralia/luomu/index.htm