Luomutietoa vapaasti verkossa

LuomuTIETOverkko-sivustolta löytyy monipuolisesti luomun oppimateriaaleja erityisesti viljelijöiden käyttöön. Oppimateriaalikokonaisuuden tekee erityiseksi sen, että se on julkaistu kokonaan verkossa ja se on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä. Viljelijöille on myös järjestetty luomun verkkokursseja ja kehitetty työkaluja verkostoitumiseen.

Tiedonvälitys ja koulutus ovat siirtymässä verkkoon luomunkin saralla. Luomun verkkoviestinnän edelläkävijöitä on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ylläpitämä LuomuTIETOverkko-sivusto.

LuomuTIETOverkossa on julkaistu jo yli 200 artikkelia, jotka kertovat luomualan uusista kuulumisista ja esittelevät verkkosivuilta löytyviä oppimateriaaleja. Sivustolla voi kuunnella asiantuntijaluentoja ja tehdä virtuaalivierailuja luomutiloille, sekä tulostaa luomun eri osa-alueisiin paneutuvia tietokortteja ja tutkimustiivistelmiä.

 – Verkkomateriaalin avulla hyvät käytännöt siirtyvät viljelijältä viljelijälle, painottaa erikoissuunnittelija Jukka Rajala. – Käytännön kokemuksia tukevat esimerkiksi tutkijoiden tekemät asiantuntijaluennot.

Verkkoviestinnän työkalut viljelijöiden apuna

Materiaalien vapaa saatavuus verkossa on vain osa verkkopalvelua kehittänyttä Luomutietoa uudella toimintamallilla -hanketta. Hanke on järjestänyt ja kehittänyt luomukoulutusta eri asteisesti verkkovälineitä käyttäen. Erityisesti ryhmätyöalueita ja verkkokokoontumisia on hyödynnetty koulutuksen tukena ja viestinnässä.  

– Ryhmätyöalueiden avulla kiireiset viljelijät saavutetaan tehokkaasti koko Suomen alueelta, kertoo verkko-opetuskoordinaattori Harri Hakala. – Verkon käyttö mahdollistaa myös sen, että jokainen voi tutustua materiaaleihin silloin, kun se omaan työrytmiin parhaiten sopii.

Erityistä huomiota hankkeessa on kiinnitetty viljelijöiden verkostoitumiseen ja vuorovaikutteisuuden lisäämiseen.

 – LuomuTIETOverkko on tehnyt todella merkittävää työtä, toteaa hyvinkääläinen luomuviljelijä Markus Eerola. – Toisten viljelijöiden tuki ja toisilta oppiminen on ollut arvokas apu ja tukenut oman toiminnan kehittämistä.

Luomutietoa yhteistyönä

Yhteistyö on korostunut myös LuomuTIETOverkon materiaalien ja koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Hanketta on vetänyt Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, ja MTT on ollut mukana osatoteuttajana. Kumppaneita toteutuksessa ovat olleet ProAgria Keskusten luomuneuvojat sekä monet muut luomuketjun toimijat ja kehittämishankkeet.

LuomuTIETOverkon materiaaleihin voi tutustua osoitteessa www.luomu.fi/tietoverkko.

Luomutietoa uudella toimintamallilla -hanke toteuttaa Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelmaa 2007-2013 ja sitä rahoittaa Hämeen ELY-keskus valtakunnallisena hankkeena.