Ruralialaisia Ruotsin maatalousyliopiston vieraana

Joukko ihmisiä seisomassa yliopiston edessä.

SLU:n ja Ruralian väkeä kuvattuna SLU:n Uumajan kampuksen pääovella. Edessä keskellä punaisessa paidassa vierailun kokoonkutsuja Gun Lidestav. Kuva: Henri Karmehag.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti on tehnyt jo vuosia yhteistyötä maailman parhaimpiin lukeutuvan Ruotsin maatalousyliopiston, Sveriges lantbruksuniversitetin, (SLU) Uumajan yksikön kanssa.

Erityisen vilkasta yhteistyö on ollut Ruralian Anne Matilaisen ja SLU:n Gun Lidestavin välillä, joiden molempien juuret ovat metsätieteissä. Nämä kaksi asiantuntijaa ovat vierailleet toistensa luona Merenkurkun molemmin puolin useita kertoja lyhyempien tai pidempien työrupeamien puitteissa. Yhteistyön pohjalta on syntynyt niin yhteisiä hankkeita kuin julkaisujakin.

Lidestav ja Matilainen organisoivat huhtikuussa kaksipäiväisen vierailun, jonka tarkoituksena oli luoda pohjaa uusille yhteistyösuhteille tutkimus-, opetus- ja kehittämistoiminnassa.

Matkalle Ruralian Seinäjoen yksiköstä lähti viiden hengen delegaatio johtaja Sami Kurjen johdolla. Uumajassa SLU:n toimintaa esitteli kahden päivän aikana kaikkiaan parikymmentä kokenutta asiantuntijaa dekaanista tutkijoihin ja yliopistollisiin aluekehittäjiin. Myös Uumajan yliopiston maantieteen laitoksen edustajan tapaaminen kuului ohjelmaan.

Suuri ja monialainen SLU

Uumaja, jossa vierailimme, on yksi SLU:n kampuksista. Muita ovat muun muassa pääkampus Ultunassa Uppsalan lähellä sekä Etelä-Ruotsissa sijaitsevat Alnarp ja Skara.

SLU toimii suoraan Maaseutuasioiden ja infrastruktuurin ministeriön alaisuudessa. Tässä suhteessa se muistuttaa Suomen Luonnonvarakeskusta, joka toimii maa- ja metsätalousministeriön toimialalla. Toisin kuin Luonnonvarakeskuksella SLU:lla on kuitenkin myös opetuksellisia tehtäviä, joita se hoitaa neljässä tiedekunnassa.

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan verrattuna opetus on kuitenkin pienemmässä roolissa. Toiminnan pääpainopiste on tutkimuksessa. Esimerkiksi Uumajan yksikössä opetukseen allokoitiin vain kuudesosa vuosittaisesta budjetista.

Toisaalta myös opiskelijamäärät ovat pieniä.  Tämä mahdollistaa huippututkimuksen lisäksi myös huippuopetuksen: Uumajan kampuksella yhtä opettajaa kohden oli yksi opiskelija. Uumajan yliopiston puolella tilanne oli heikompi. Opiskelijoita opettajaa kohden oli yli kymmenkertainen määrä.

Yliopistokoulutuksen tulevaisuus huolestuttaa myös Ruotsissa

Maatalous-metsätieteiden opintojen pariin hakeutuvien opiskelijoiden lähtövalmiudet puhuttivat SLU:ssa. Ala ei houkuttele, vaikka työllisyysnäkymät ovat hyvät. Esimerkiksi metsätieteisiin pääsivät Uumajassa sisään kaikki hakijat. Yliopistossa onkin suunniteltu opiskelijoiden sisäänottomäärien pienentämistä kilpailun ja opiskelijoiden tason parantamiseksi.

Suomeen verrattuna suunnitelma tuntuu nurinkuriselta. Meillähän on tavoitteeksi asetettu tutkintomäärien merkittävä lisääminen, jotta takamatka korkeakoulututkinnon suorittaneiden nuorten aikuisten määrässä saataisiin kurottua umpeen.

Erikoinen kosketinsoitin rakennuksen aulatilassa.

SLU:n aula- ja porrastiloissa oli esillä maaseutuun sekä maa- ja metsätalouteen liittyviä näyttelyesineitä ja taideteoksia. Kuva: Aapo Jumppanen.

Toisin kuin Suomessa, jossa yliopisto-opintojen nähdään edelleen päätyvän maisterintutkintoon, Ruotsissa kandidaatintutkinto riittää työllistymiseen. Yksi selitys ilmiölle on se, ettei erillistä ammattikorkeakoulujärjestelmää ole. Yliopistojen kandiohjelmat vastaavat Ruotsissa myös meikäläisestä AMK-koulutuksesta. SLU:stakin saattoi valmistua esimerkiksi niin eläintenhoitajaksi kuin eläinlääkäriksikin.

Tällä hetkellä Ruotsin korkeakoulujärjestelmään kohdistuu säästöpaineita. Yliopistoja ohjataan tekemään aiempaa tiiviimpää yhteistyötä keskenään. Myös tiedepolitiikan suunta ja rahoituksen painopisteet vaihtuvat nopeasti maan hallituksen vaihtuessa, minkä koettiin vaikeuttavan toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä.

SLU:ssa näihin haasteisiin on pyritty vastaamaan ulkoisen rahoituksen hakemista tehostamalla. Tällä hetkellä muun muassa eri EU:n rahoitusohjelmista, säätiöiltä ja elinkeinoelämältä saatava rahoitus kattoi noin puolet yliopiston menoista. Ulkoisen rahoituksen hankkeita hallinnoimaan pyrittiin rekrytoimaan ammattimaisia projektipäälliköitä, joiden tehtävänä on mahdollistaa tutkijoiden keskittyminen tieteelliseen toimintaan.

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan tutustuminen

SLU:n tutkimustoiminnassa näkyi monitieteisyys ja monipuolisuus: luonnon- ja yhteiskuntatieteitä yhdisteltiin tutkimushankkeissa ja perustutkimuksesta edettiin usein myös soveltavan tutkimuksen puolelle.

Metsänhoitomuotojen vaikutusten mallintaminen, porotalouden sovittaminen muiden maankäyttömuotojen kanssa ja sienten kasvattaminen bioetanolin tuottamiseksi sekä uudistavan luontomatkailun kehittäminen olivat esimerkkejä ensimmäisenä päivänä kuulluista tutkimushankkeista.

Toisena päivänä tutustuimme muun muassa ruuan tulevaisuuden sekä ruoka-alan innovaatio-ohjelmaan, joihin otti luonnontietelijöiden lisäksi osaa myös esimerkiksi ruokakulttuurin tutkijoita. Uumajan kampuksella oli käynnissä myös subarktisen alueen viljelykasveihin liittyvä tutkimushanke, jossa selvitettiin mahdollisuuksia lisätä ruuan tuotantoa Pohjois-Ruotsissa. Tässä hankkeessa oli myös luontevia yhteyksiä Suomen suuntaan, ovathan monet pohjoisessa Ruotsissa käytössä olevat lajikkeet alun perin Suomesta lähtöisin.

Ihmisiä istumassa kokouspöydän molemmin puolin.

Kokoustunnelmia. SLU:n tutkijat kuvassa pääosin oikealla ja ruralialaiset vasemmalla puolella pöytää. Kuva: Aapo Jumppanen.

Hieman Kokkolan eteläpuolella sijaitseva Uumaja kuuluu vahvasti Ruotsin Lappiin, joka ulottuu selvästi Suomen Lappia etelämmäksi. Pohjoinen ulottuvuus näkyi myös tutkimustoiminnassa. Saimme kuulla mm. saamelaisten perinteiseen ruokavalioon liittyvästä tutkimushankkeesta sekä Vindel-joen laaksoon muodostetun saamelaisiin ja porotalouteen monin sitein kytkeytyvästä Unescon Vindelälven-Juhttatahkkan biosfäärialueella toteutettavasta kehittämishankkeesta. Siinä luonnontieteiden lisäksi olivat vahvasti edustettuina myös kulttuuriperinnön ja elinkeinoelämän tutkimus- ja kehittäminen.

Yhteistyön paikkoja maaseudun kehittämisessä?

Parin päivän vierailun pohjalta SLU:n ja Ruralia-instituutin yhteistyömahdollisuudet vaikuttavat sangen luontevilta esimerkiksi ruoka-, metsä- ja matkailualoilla sekä maaseudun yhteiskunnallis-kulttuurisessa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Harvaan asuttujen ja ilmastoltaan karujen pohjoisten maaseutualueiden haasteet niin ekologisen, sosiaalisen kuin taloudellisenkin kestävyyden näkökulmista, kun ovat maissamme loppujen lopuksi sangen samankaltaisia.

Kenties jo seuraaviin kansainvälisiin hankehakemuksiin lähdetään yhteistyössä uusien uumajalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Aapo Jumppanen
yliopistotutkija
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Rohkeasti maailmalle – Ruralia on hyvä paikka kansainvälistyä

Olin kutsuttuna puhujana aluehistorian tutkijoiden ensimmäisessä maailmankongressissa, joka järjestettiin webinaarina syyskuussa 2023. Kaksipäiväistä tapahtumaa (ISRH 2023) isännöi eteläafrikkalainen North-Westin yliopisto.

Osallistujia oli yli sata ja alustuksia kuultiin jokseenkin tasapainoisesti neljältä mantereelta, vaikka tapahtuman aikaikkuna oli hankala esimerkiksi japanilaisille ja kiusallisen epäedullinen amerikkalaisille.

Tämä on aidosti globaalien verkkotapahtumien varjopuoli: lauteille voi joutua keskellä yötä. Mutta nousevathan penkkiurheilijatkin ruudun ääreen tarvittaessa vaikka pikkutunneilla. Itse olen valmis epämukavuuksiin, sillä ISRH on vähän kuin oma lapsi: osa tutkimusryhmäni kansainvälistä perhettä.

Tiede on kansainvälistä

Kansainvälisyys on tieteentekijän perusominaisuuksia: On seurattava ulkomaista kirjallisuutta. Kongressit, hankkeet ja verkostot ylittävät kansallisuuksien rajat. Käydään tutkijavaihdossa ja otetaan vastaan vieraita. Tutkimuskohteet, aiheet ja ilmiöt noudattavat harvoin valtiollisia rajoja.

Ruralia-instituutin tärkein kansainvälistymistyökalu on oma vaihto-ohjelma, Ruralia Visiting Scholar. Sen avulla työyhteisömme vieraaksi on vuodesta 2011 otettu tähän mennessä ainakin 44 kollegaa, yleensä noin kuukauden jaksolle. Osa on ollut vanhoja tuttuja. Jotkut ovat tienneet Ruraliasta, vaikka meillä ei ole ollut heihin yhteyttä. Joukkoon mahtuu myös villejä kortteja: vierailijan kiinnostus on virinnyt hakuilmoituksesta tai silkasta uteliaisuudesta.

Kaikki kontaktit eivät johda pitkälle, mutta joskus tuloksena on elävä ja monipuolinen yhteistyö. Omat kokemukseni aluehistorian parista ovat kannustavia.

Nainen seisoo hallin ylätasanteella. Taustalla hallissa näkyy kymmeniä erivärisiä vanhoja traktoreita.

Sosiologian professori Derya Nizam Izmirin taloustieteellisestä yliopistosta Turkista on viimeisin vieraamme. Hän keräsi aineistoa muun muassa Nurmon traktorimuseossa syksyllä 2023. Kuva: Sulevi Riukulehto.

Kansainvälisyys sopii aluehistoriaan

Aluehistorialla tarkoitetaan kaikkea sellaista historian tutkimusta, jossa tilallisuudella on olennainen merkitys ja jossa alue tarkoittaa jotakin muuta kuin (kansallis-)valtiota. Mittakaava voi siis vaihdella paikallisyhteisöistä kansainvälisiin suuralueisiin asti.

Harvoin aluehistorialla tarkoitetaan paikallishistoriaa eikä koskaan kansallista historiankirjoitusta. Kun valtioille ei anneta erityisasemaa, tutkimus avartuu sekä mikrotasolle että valtiolliset rajat ylittäviin kansainvälisiin ilmiöihin.

Aluehistoria ei ole eriytynyt omaksi tieteenalaksi eikä se sellaiseksi pyrikään. Alueita tullaan vastakin tutkimaan historian perinteisillä osa-alueilla. Omat aluehistorian tutkimusinstituutiot ovat kuitenkin vahvistumassa, ja tähän myös Ruralian kansainvälisellä työllä on ollut oma osuutensa.

International Society for Regional History (ISRH), on juuri toimintansa aloittanut aluehistorian tieteellinen seura, joka on järjestäytymässä myös aluetieteen maailmanjärjestön, Regional Studies Associationin (RSA), verkostokumppaniksi. Julkaisuyhteistyö on avattu arvostetun brittiläisen tiedekustantajan Taylor & Francisin kanssa. Uusi lehti, Histories of People and Place, lähtee nöyrästi Julkaisufoorumin alimmalta portaalta.

Ruralia-instituutti on ollut tärkeä solmukohta aluehistorian järjestäytymisessä. Voi jopa sanoa, että ISRH on syntynyt Ruralian verkostoista. Ohjausryhmän seitsemästä jäsenestä kolme on ollut Ruraliassa vierailevana tutkijana. Yksi heistä on seuran puheenjohtaja, North-Westin yliopiston (NWU) aluehistorian professori Elize S. Van Eeden.

Kolme ihmistä istuu ravintolan terassilla ulkona ja katsoo kameraan. Taustalla näkyy muita ravintolan pöytiä ja leveät kiviportaat.

Kansainvälisen aluehistorian järjestön ISRH:n puheenjohtaja professori Elize S. Van Eeden North-Westin yliopistosta, varapuheenjohtaja Sulevi Riukulehto ja ohjausryhmän jäsen professori Marijn Molema Groningenin yliopistosta RSA:n maailmankongressin yhteydessä järjestetyssä aluehistorian tutkijatapaamisessa Ljubljanassa kesäkuussa 2023. Kuva: Sulevi Riukulehto.

Yhteyksiä Etelä-Afrikkaan

Yhteistyö Van Eedenin kanssa alkoi vuonna 2014 aluetieteen maailmankongressiin (RSA 2014) järjestämästäni aluehistorian työryhmästä. Afrikkalainen kollega innostui hakuilmoituksesta siinä määrin, että etsi käsiinsä aiempia julkaisujani. Hän oli yksi kirjoittajista, kun toimitin tapaamisen tuotoksista kirjan Between Time and Space (CSP 2015).

Seurasivat kuukauden pituiset tutkijavierailut puolin ja toisin. Niihin sisältyi muun muassa luentoja, hankesuunnittelua, kirjoitus- ja kenttätyöjaksoja sekä jatko-opiskelijoiden kirjoitusleiri.

North-Westin yliopisto vahvisti yhteistyötämme nimittämällä minut sosiaalisen transformaation ylimääräiseksi professoriksi vuonna 2018. Nyt menossa on toinen 3-vuotiskausi. Se on tuonut mukanaan arviointitehtäviä afrikkalaisissa lehdissä ja rahoitusorganisaatioissa.

Henkilöitä seisoo selin kameraan eteläafrikkalaisella maaseudulla kaivamassa kultaa. Yksi henkilö haastattelee kullankaivajia.

DoLE-hankkeessa tutkitaan paikallisyhteisöjen ja yritysten kohtalonyhteyttä maaseudulla. Aineistoja on kerätty muun muassa eteläafrikkalaisessa kaivosyhteisössä, Merafongissa. Keskellä paljain kasvoin siniasuinen tutkimusavustaja, muut henkilöt ovat laittomia kullankaivajia. Kuva: Sulevi Riukulehto.

Yhteistyöstä on syntynyt ainakin kuusi yhteistä kongressiesitelmää, viisi tieteellistä artikkelia ja yksi suomenkielinen tutkimusraportti (Kaiken takana kaivos. Merafongin kotiseutukeskustelut Etelä-Afrikassa, 2020) NWU on ollut avustajana kahdessa Ruralian hankehakemuksessa, joista toinen (Yritysten ja paikallisyhteisöjen kohtalonyhteys, DoLE, päätös numero 333447) sai Suomen Akatemian rahoituksen vuonna 2020. Hankkeessa tutkitaan myös eteläafrikkalaisia kaivosyhteisöjä.

Kenties vaikuttavinta Ruralian ja North-Westin yhteistyö on kuitenkin ollut aluehistorian järjestössä, ISRH:ssa, johon olen osallistunut alusta lähtien. Seuraava aluehistorian maailmankongressi järjestetään ensi marraskuussa Jawaharlal Nehru -yliopistossa New Delhissä, ja alustavan suunnitelman mukaan Suomessa tavataan vuonna 2026.

Kirjoittaja Sulevi Riukulehto on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin aluehistorian ja kulttuuriperinnön tutkimusjohtaja.

Indikaattoreilla on imua – mutta osuvatko ne oleelliseen?

pylkkanenJulkisesti rahoitetun kehittämishanketoiminnan erottamattomaksi vastinpariksi ovat ankkuroituneet vaikuttavuutta koskevat vaateet. Tämän seurauksena vaikuttavuuden arvioinnista on tullut usein toistuva selvitystyön kohde, jossa soveltavalla arviointitutkimuksella on keskeinen osansa.

Olemme arvioineet kuluneena vuonna Ruralia-instituutissa muun muassa kansainvälisiä Leader-hankkeita sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman (2007-2013) toimeenpanoa ja vaikuttavuutta paikallisella eli Leader-toimintaryhmätyön tasolla. Kummassakin toimeksiannossa toivottiin ehdotuksia toiminnan vaikuttavuuden mittareiden eli indikaattoreiden kehittämiseksi. Lue loppuun

Valtakunnallinen luomututkimusseminaari 1.-2.11.2012 Mikkelissä

Mikkelissä järjestetään valtakunnallinen luomututkimusseminaari 1.-2.11-2012. Järjestelyistä vastaavat Ruralia-instituutti, MTT ja Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus.

Seminaari on osa Mikkeliin perustettavan Luomuinstituutin toimintaa. Sen tarkoitus on tuoda esille Euroopassa tehtävää luomuelintarvikkeisiin liittyvää ajankohtaista tieteellistä tutkimusta. Seminaarin aihepiirejä ovat mm. luomuelintarvikkeiden laatu ja alkuperän todentaminen, luottamus elintarvikeketjussa, luomuun liittyvät terveydelliset tekijät sekä turvallisuus. Seminaarissa käsitellään myös elintarvikkeiden nimisuojiin liittyvää kehitystä Euroopassa.

Seminaariin kutsutaan puhujiksi korkeatasoisia tutkijoita ja asiantuntijoita sekä elintarviketeollisuuden edustajia niin koti- kuin ulkomailta. Seminaarin viimeisenä päivänä tutustutaan paikalliseen luomutuotantoon. Seminaarin kieli on englanti.

Lisätietoja: Tutkimusjohtaja Carina Tikkanen-Kaukanen, puh. 050 318 0283, carina.tikkanen-kaukanen@helsinki.fi