Luonnon-, maiseman- ja ympäristönhoito – jaetaan hyviä käytäntöjä ja kokemuksia

”Luonnon-, maiseman- ja ympäristönhoito – hyviä käytäntöjä ja kokemuksia”-seminaarisarja jatkuu syyskuussa Päijät-Hämeessä!

Maisemat, metsät ja viheralueet tarvitsevat hoitamista pysyäkseen monimuotoisina ja vetovoimaisina.  Virkistyskäyttöön rakennetaan yhä enemmän reittejä ja rakenteita, joiden olisi oltava kaikkien käytettävissä. Luonnon- ja maisemanhoitopalvelujen kysyntä kasvaa.

Luonnon- ja maisemanhoitotöiden koulutushanke ja Viherympäristöliitto ry. järjestivät kevään 2012 aikana ”Luonnon-, maiseman- ja ympäristönhoito – hyviä käytäntöjä ja kokemuksia” -seminaarit Loimaalla, Mäntsälässä ja Seinäjoella.

Syyskaudella seminaarit jatkuvat. Ensimmäisenä on vuorossa Päijät-Häme, jossa pidetään tuplaseminaari 14.9.2012 Sibeliustalolla Lahdessa. Rinnakkaisten tapahtumien aiheet ovat ”Kivi ympäristössä” ja ”Yhteisöllinen vesienhoito”. Molemmista teemoista Päijät-Hämeeseen on keskittynyt vankkaa osaamista ja lisäksi seminaareihin saadaan vieraaksi kansallisen ja kansainvälisen tason parasta tietotaitoa edustavia osaajia kertomaan ajankohtaisista teemoista.

Kevään 2012 seminaarien ohjelmat ja esitysten lyhennelmät Varsinais-Suomesta, Uudeltamaalta ja Etelä-Pohjanmaalta ovat saatavissa Luonnon- ja maisemanhoitotöiden koulutushankkeen sivustolla.

Seminaareissa on perehdytty luonto- ja maisemapalvelujen sekä ympäristönhoitotöiden erilaisiin toimintaympäristöihin ja alojen ajankohtaisiin aiheisiin. Etelä-Pohjanmaan seminaari painottui metsäaiheisiin ja maisemanhoitoon, esillä olivat mm:

  • metsien uudet arvoketjut
  • reuna-alueiden luonnonhoito
  • metsätalouden vesiensuojelu
  • kulttuuriperintökohteet metsissä
  • vieraskasvilajien torjunta
  • viheralueiden hoito taajamissa
  • hankintapalvelujen digitaalinen kilpailutus
  • esteettömät luontoelämykset
  • maisemanhoitohankkeet Etelä-Pohjanmaalla
  • kauhavalaisten kylämaisemien kohentaminen

   Ulkoilumetsan hoitoa ja alueen asukkaita © Aana Vainio

   Ulkoilumetsan hoitoa ja alueen asukkaita © Aana Vainio

Erityisesti seminaarien aiheita tarkasteltiin yrittäjyyden näkökulmasta, mutta myös töiden teettäjien eli asiakkaiden mielipiteitä luonto- ja maisemapalvelujen sekä ympäristönhoidon mahdollisuuksista kuultiin.

 

Luonnon-, maiseman- ja ympäristönhoito – hyviä käytäntöjä ja kokemuksia” -seminaarit luovat mahdollisuuksia kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen. Vuoropuhelussa samalla alalla toimivien, palveluja käyttävien ja töitä teettävien kanssa löytyvät mahdollisuudet työllistyä ja työllistää alan osaajia.

Täydennyskoulutusten kehittäminen antaa mahdollisuuden jakaa ja edelleen jalostaa hyviksi havaittuja luonto- ja maisemapalveluja tai ympäristönhoitotapoja.  Verkostoituminen tuo luonto- ja maisemapalveluille lisää mahdollisuuksia vastata tarjouspyyntöihin myös suurissa ympäristönhoitotöiden kokonaisuuksissa ja pitkällä aikavälillä toteutettavissa töissä.

Sekä Varsinais-Suomessa että Uudellamaalla järjestetyissä vastaavissa seminaareissa oli kummassakin paikalla ja verkostoitumassa yli 40 alalla toimivaa tai alaa opiskelevaa henkilöä. Etelä-Pohjanmaalla paikalle saatiin lähes 30 alan ammattilaista tai ammattilaiseksi aikovaa.

Luonnon- ja maisemanhoitotöiden koulutushankkeen sivustolla on tietoa myös luonnonhoito-osaajan täydennyskoulutuksista ja yhteistyöoppilaitoksista, jotka koulutuksia käytännössä järjestävät.

Luonnonhoito-osaajan täydennyskoulutuskurssit on suunniteltu kaikille luonnon-, maiseman- ja ympäristönhoidosta kiinnostuneille henkilöille koulutustaustasta ja asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Lisätietoja Aana Vainio projektipäällikkö
Luonnon- ja maisemanhoitotöiden koulutushanke
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
Kampusranta 9 C, 60320 SEINÄJOKI
aana.vainio@helsinki.fi

puh. 050-4151163 tai 09-19140725

http://www.luontoyrittaja.fi/LUMAKO/
http://www.helsinki.fi/ruralia/

https://blogs.helsinki.fi/avainio/