Kimpassa kinoksessa

 

 

 

 

 

Ruralia-instituutin verkko-opetuskoordinaattori Pekka Hytinkoski

Etelä-Savon alueella käynnistettiin ”KINOS – koulutuksen innovaatio-osaamisen kehittämishanke” syksyllä 2011. Konkreettisesti tämä paikallisten työmarkkinoiden toimintaa osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmiä kehittämällä edistävä yhteistyöhanke starttasi alkuvuodesta 2012.  Hankkeen hallinnoija on Mikkelin ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajina toimivat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus, Mikkelin kaupunki / Otavan opisto, Etelä-Savon Koulutus Oy ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Mikkelin yksikkö.

KINOS-kehittämishankkeen tavoite on erinomainen – yhdistää paikallisia koulutusorganisaatioita ja niiden toimijoita sekä keskenään että tiiviimmin Etelä-Savon haasteisiin ja mahdollisuuksiin.  Koulutustoimijoiden on tärkeää reagoida, sillä oppilaitosten merkitys alueellisessa kehittämistyössä on huomioitu sekä Etelä-Savon maakuntaohjelmassa että maakuntastrategiassa. Allekirjoittaneen näkökulmasta Mikkelin koulutustoimijoiden keskuudessa on viime vuosina havaittu, että olemme yhteisellä asialla. Maaseutukaupungissa yhden koulutustoimijan tappio on yhteinen häviö. Ja yhden menestys on lopulta kaikkien etu.

KINOS-hankkeen toiminta käynnistyi keväällä 2012 Mikkelin alueen koulutusorganisaatioiden opetushenkilökunnan yhteisillä koulutuksilla. Samalla porukka jakautui erilaisiin kehittämisryhmiin, joissa pohditaan ja suunnitellaan erilaisia uusia organisaatiorajoja ylittäviä koulutusratkaisuja. Hankkeessa toteutettiin keväällä 2012 myös kaksi selvitystä. Ensimmäisessä tutkittiin koulutusorganisaatioiden innovaatiotoiminnan nykytilaa ja toisessa hahmoteltiin erilaisia innovaatiotoiminnan tulevaisuusskenaarioita.

Nykytilan tarkastelussa havaittiin sekä yhteisiä haasteita että mahdollisuuksia.  Osa koulutusorganisaatioiden työntekijöistä kokee, että heidän osaamistaan ja ideoitaan ei huomioida riittävästi sisäisessä kehittämistyössä. Myös opiskelijoiden osaamista ja näkemyksiä tulisi hyödyntää nykyistä enemmän. Kolmas yleinen haaste oli, että opetusväki koki satsattavan enemmän organisaation ulkopuoliseen kuin sisäiseen verkostoitumiseen.  Mahdollisuuksina taas nähtiin positiivinen, jopa hullutteleva työpaikan ilmapiiri. Useimmat vastanneet suhtautuivat pääosin myönteisesti innovaatiotoimintaan ja siihen panostamiseen, mikä on hyvä lähtökohta innovaatiotoiminnalle ja sen kehittämiselle.  Yleisesti koettiin, että erilaiset epäformaalit keskustelut (esim. kahvipöydissä) ja uudet rohkeat poikkitieteelliset avaukset lisäävät aitojen innovaatioiden todennäköisyyttä.

Tulevaisuuteen kurkottavassa delfoi-kyselyssä nousi esiin monia mahdollisia Etelä-Savon tulevaisuuksia. Keskeisesti esiin nousivat mm. pitkäikäistyminen, pietaristuminen, luomu ja lähiruoka, materiaali- ja ympäristöteknologia, sosiaalinen media sekä yrittäjyys ja yrittäjyyden edistäminen. Nämä kaikki ovat mielenkiintoisia tulevaisuuden rakennuselementtejä myös Mikkelin yliopistokeskuksen ja meidän ruralialaisten näkökulmista.

KINOS-hanke jatkuu vuoden 2013 loppuun saakka. Keväällä 2013 toteutamme koulutuksissa suunniteltuja opetuskokeiluja.  Toiminta ei jää tähän, vaan kevääseen mahtuu myös benchmarking-matkoja Jyväskylään (JAO ja Tiimiakatemia) ja Tampereelle (Proakatemia ja Y-kampus), johtajien ja opiskelijoiden innovaatiotoiminnan kehittämispäiviä sekä yhteinen yrittäjyys- ja innovaatioleiri huhtikuussa.  Kesä ja syksy 2013 kuluvat hankejulkaisun parissa, joka toivottavasti julkaistaan loppuvuonna 2013 samaan aikaan hankkeen loppuseminaarin kanssa.

Nämä kinokset kantavat – tervetuloa yhteiselle rekiretkelle!