Tutkimushankkeen toteuttamien haastattelujen litterointi on valmistunut

Tutkimusryhmän loka-joulukuussa toteuttamien haastattelujen litterointi on valmistunut. Haastatteluja tehtiin yhteensä 26 Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Haastateltavina oli pääasiassa kaupunkien viranhaltijoita/työntekijöitä sekä edustajia muista tutkimuksen kannalta keskeisistä organisaatioista. Tutkimuksen pääkysymykset ovat 1) miten kaupungit määrittelevät oman roolinsa alueellisessa innovaatiojärjestelmässä sekä 2) millaiseksi kaupungit arvioivat viranhaltijoidensa ja työntekijöidensä roolin innovaatioiden synnyssä alueella. Tutkimuksesta laaditaan tieteellisessä julkaisusarjassa julkaistavaksi tarkoitettu artikkeli. Tuloksista tiedotetaan tutkimuksen edetessä. Tutkimuksesta lisätietoja antavat hankkeen johtaja professori Tommi Inkinen, tommi.inkinen(at)helsinki.fi, vastuullinen tutkija, erikoistutkija, Teemu Makkonen, t.makkonen(at)surrey.ac.uk sekä haastattelujen toteuttaja, projektitutkija, Maria Merisalo, maria.merisalo(at)helsinki.fi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *