Tulivuoret ja maanjäristykset

Tein kolme karttaa maailman tulivuorien sijainneista eri vahvuuksisten maanjäristysten suhteen. Kartoissa tulivuoret on kuvattu oransseilla kolmioilla ja maanjäristykset punaisilla pisteillä.

Magnitudi8&tulivuoret

Ensimmäisestä kuvasta huomaa, että monet suuret järistykset tapahtuvat suhteellisen lähellä tulivuoria, mutta poikkeuksiakin on. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Uuden Seelannin ja Etelämantereen välisellä janalla on sattunut useita kovia maanjäristyksiä, mutta alueilla ei ole tulivuoria. Lisäksi tulivuoria on huomattavasti enemmän suhteessa järistyksiin, mikä selittyy tietenkin sillä, että kartalla on kuvattu kaikki tulivuoret, mutta vain hyvin voimakkaat maanjäristykset lyhyeltä aikaväliltä. Yksikään näistä maanjäristyksistä ei ole tapahtunut Manner-Euraasiassa tai Afrikassa. Suurin osa järistyksistä on tapahtunut Tyynenmeren tulirenkaan alueella ja Melanesiassa.

Magnitudi7&tulivuoret

Toisessa kartassa on näytetty yli 7:n magnitudin järistykset, eli edellisen kartan järistysten lisäksi myös järistykset magnitudiväliltä 7-8 on huomattavasti enemmän päällekkäisyyttä järistysten ja tulivuorten suhteen. Tyynenmeren tulirenkaan alueelle ja Melanesiaan osuu huomattavasti enemmän järistyksiä kuin ensimmäisessä kartassa. Järistyksiä osuu nyt kuitenkin enemmän myös ei vulkaanisille alueille. Keski- ja Etelä-Aasiassa on silmiinpistävä rykelmä järistyksiä. Alueella ei ole lainkaan tulivuoria, mutta 7-8:n magnitudin järistyksiä on useita. Alue on osa Euraasian mannerlaattaa, mutta on olemassa spekulaatioita siitä, että alue olisi oma Iranin laattansa. Alue on puristuksissa Euraasian ja Arabian laatan välissä. Tästä kartasta huomaa, että osa maanjäristyksistä sijoittuu vahvasti tulivuorten läheisyyteen ja osa täysin muualle. Lisäksi kaikkien tulivuorien läheisyydessä ei esiinny ainakaan yli 7:n magnitudin järistyksiä.

Magnitudi6&tulivuoret

Kolmannessa ja viimeisessä kartassa on esitetty edellisten karttojen datan lisäksi järistykset magnitudiväliltä 6-7. Järistyksiä on erittäin paljon enemmän kuin muissa kartoissa, mikä selittyy sillä, että pienempiä järistyksiä sattuu useammin kuin suuria. Tässä kartassa on enää vähän tulivuoria, joiden läheisyydessä ei ole järistyksiä. Osa näistä järistyksettömistä tulivuorista voi selittyä sillä, että ne ovat rauhallisesti purkautuvia kilpitulivuoria, sillä niistä yksikään ei sijaitse kovin lähellä mannerlaatan reunaa. Toisaalta osa näistä tulivuorista voi selittyä sillä, että ne eivät ole purkautuneet ainakaan vuoden 1980 jälkeen.

earthcyl2aeres

Löysin NASA/GSFC:n tuottaman kuvan mannerlaatoista ja maanjäristyksistä, kartassa ei ole legendaa, mutta turkoosit viivat kuvastavat laattojen reunoja ja keltaiset pisteet maanjäristyksiä. Karttaa voisi käyttää opetuksessa selittämään maanjäristyksien sijoittumista, vaikkakaan siinä ei ole eritelty laattojen saumakohtien eri tyyppejä. Tuure Takalan blogissaan käyttämä kartta (1) on mahdollisesti havainnollisempi.

Lähteet:

Views of the solar system. http://solarviews.com/cap/earth/earthcyl2.htm

Takalan Pak-blogi, Tuure Takala https://blogs.helsinki.fi/tevtakal/2015/03/11/6-kurssikerta/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *