Framsida

STARKT GREPP? ETNOLOGISK TOLKNING OCH ANALYS

VIII Etnologdagarna 13-15.3.2014,  Helsingfors

Temat för de VIII Etnologdagarna är analys och tolkning. Under dagarna diskuteras hur kulturforskare tolkar sitt material och ingår i en dialog med det. Vilka begrepp opererar vi med? Hur tar vi i beaktande våra sagesmäns egna uppfattningar och hur ger vi våra resultat tillbaka till fältet? Vad innebär en etisk tolkning? Hurdana tolkningar producerar muséerna om världen? Hur konstrueras framtiden med hjälp av museisamlingar och utställningar. Frågorna om analys och tolkning berör såväl forskare som  kulturinstanser och deras dialog med offentligheten.

Sessionerna och föredragen kan behandla tolkningar och verktyg för tolkningar med förankring i enskilda forskningar eller projekt. Sessionerna och föredragen kan även behandla den etnologiska tolkningsprocessen mera generellt.

Programmet under etnologdagarna består av keynotetal, föredrag och en paneldiskussion. Keynotetalarna är professor Tom O´Dell (Lunds universitet), Professor Anu Koivunen (Stockholms universitet) och professor Jörg Niewöhner (Humboldt University, Berlin).

Sessionerna och föredragen kan hållas på finska, svenska eller engelska. I första CFP söks både förslag på sessioner och sessioner med föredrag. I andra CFP söks föredragshållare till de redan godkända sessionerna.

Deadline för CFP för sessioner är 30.9.2013. Sessioner som godtas bekräftas senast 15.10.2013.

CFP för föredrag är 15.10-29.11.2013. Godkända  papper bekräftas senast 16.12.2013.

Anvisningar om hur man ger förslag på sessioner och lämnar in ett abstrakt till föredrag hittas på etnologdagarnas hemsida. Där finns även information om deltagaravgifter och det preliminära programmet för dagarna.

VIII Etnologdagarna arrangeras av föreningen Ethnos rf. i samarbete med ämnet etnologi vid Helsingfors universitet. Ytterligare information ges av arbetsgruppens ordförande Tytti Steel, tytti.steel(at)helsinki.fi / (09) 19123784 och av Ethnos rf:s seminariesekreterare Eerika Koskinen-Koivisto, eerika.koskinen-koivisto(at)jyu.fi / 040 7243810.