VIII Etnologdagarna 13.-14.3.2014, Helsingfors

Temat för de VIII Etnologdagarna är analys och tolkning. Under dagarna diskuteras hur kulturforskare tolkar sitt material och ingår i en dialog med det. Vilka begrepp opererar vi med? Hur tar vi i beaktande våra sagesmäns egna uppfattningar och hur ger vi våra resultat tillbaka till fältet? Vad innebär en etisk tolkning? Hurdana tolkningar producerar muséerna om världen? Hur konstrueras framtiden med hjälp av museisamlingar och utställningar. Frågorna om analys och tolkning berör såväl forskare som  kulturinstanser och deras dialog med offentligheten.

Sessionerna och föredragen kan behandla tolkningar och verktyg för tolkningar med förankring i enskilda forskningar eller projekt. Sessionerna och föredragen kan även behandla den etnologiska tolkningsprocessen mera generellt.

Programmet under etnologdagarna består av keynotetal, föredrag och en debatt. Keynotetalarna är professor Thomas O´Dell (Lunds universitet), Professor Anu Koivunen (Stockholms universitet) och professor Jörg Niewöhner (Humboldt University, Berlin).

Arrangörer: Ethnos rf tillsammans med Helsingfors Universitet, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning, Etnologi

I samarbete med: Finlands nationalmuseum och Helsingfors universitetsmuseum

Arrangörerna har fått stöd från Jenny och Antti Wihuris stiftelse.