Program

Torsdag 13.3.2014

Helsingfors universitet, huvudbyggnad (Fabiansgatan 33), lilla festsalen (4.
vån.)

9.00-10.00 Anmälning (Fabiansgatan 33, 1. vån.)

Ethnos ordförande Katriina Siivonen

10.00 Etnologdagarna öppnas, orförande Katriina Siivonen (Ethnos rf)

10.10 Välkomstorden, vice dekan, professor Hanna Snellman (Helsingfors universitet)
10.15 Keynote: Professor Anu Koivunen (Stockholms Universitet): The Ethics of Affective History in Auf Wiedersehen Finnland (Virpi Suutari 2010)

11.15 Keynote: Junior Professor Jörg Niewöhner (Humboldt University, Berlin): Co-laborative Anthropology. Is there an analysing-with?

12.15 Lunch (självkostnadspris)

Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6)

13.30-15.00 Workshops (se List of panel’s timetables)
15.00-15.30 Kaffepaus
15.30-17.00 Workshops

17.00 Ethnos rf:s årsmöte

 

Helsingfors universitets huvudbyggnad (Fabianssgatan 33), lärarnas tidningssal (2. vån.)

19.00 Rektors mottagning.

 

Fredag 14.3.2014

9.00-10.00 Museibesök: Technology Meets Ethnology, Nationalmuseet
(Mannerheimvägen 34), besök i universitetets museum  (Snellmansgatan 3).
Museibesöken ingår i deltagaravgiften men anmälningar tas separat emot.

Helsingfors universitet, huvudbyggnad (Fabiansgatan 33) / Topelia (Unionsgatan 38)

10.30 Workshops
12.00 Lunch

Helsingfors universitet, huvudbyggnad (Fabiansgatan 33), Lilla festsalen (4. vån.)

Ordförande: Eerika Koskinen-Koivisto & Tytti Steel

13.00 Keynote: Professor Tom O’ Dell (Lund Universitet): Composing Ethnography and Rendering Culture

14.30 Het potatis -debatt: Teknologin möter etnologin / Technology Meets
Ethnology

15.30 Diskussionen fortsätter. Vinservering.

16.15 Avslutning

Printable-twitter   #ethnologydays2014

Printable-facebook  Facebook-hemsida