Workshopen

Arbetsgruppernas beskrivningar och abstrakts på föredrag hittar du under respektive arbetsgrupps hemsida. Se också: List of panel’s timetables.

 

Små och stora berättelser

Anna Kinnunen: Suuria ja pieniä kertomuksia mielisairaalapotilaista – Valta- ja vastanarratiivit meidän ja muiden välisiin rajantekoihin liittyvän kerronnan analyysissa

Kirsti Salmi-Niklander: Pienet kertomukset ja vuorovaikutuskerronta historiallisissa arkistoaineistoissa

Annikki Kaivola-Bregenhøj: Vanha aineisto, uudet kysymykset

Suvi-Sadetta Kaarakainen: Äitien teknologiakertomukset – pieniä tarinoita suurista tarinoista

Pirjo Uimonen: Kulttuurisia kertomuksia: venäläis-suomalaiset parisuhteet keskustelupalstalla

Ulla Niemi-Ylänen: Suomalaisten ekspatriaattipuolisoiden mallinarratiivit

Minna-Liisa Salonsaari: Inkerinsuomalaisten kerrottu paluumuutto – kertomuksia paluumuutosta, elämänkertojen osasia ja suurten kertomusten heijastumisia

Kati Kallio: Kalevalamitan katoaminen kertomuksena

 

Rendering Culture: New Openings in the Micro-Practices of Ethnography

Anna Haverinen: “We can never know if she’s really dead” – on the complexity of grief and avatar relationships in an online role-playing group

Laura Hirvi: “Ethnographic Layering”: The Micro-Practices of Gathering Data in an Online World

Harri Nyman: X + Y = ? Ethnology and Art, Together They Are More

Tom O’Dell & Robert Willim: Rendering Culture and Multi-Targeted Ethnography in Applied Contexts

Anna Rastas: Towards More Inclusive Approaches In Research On Diasporas

Antti Vesikko: Rendering being and things: Interval, silence & critical space in Trinh T. Minh-ha’s cinema

The Concept of Multimodality as a Tool for Analysis

Ester Bardone & Susanne Österlund-Pötzsch: Re-considering Performance in Ethnographic Research Multimodal Reflections

Pirjo Nenola: Multimodality in the Choral Field

Kari Korolainen: Piirrokset ja etnografia. Etnometodologinen näkökulma perinnetieteellisiin kuvauksiin