Seuraa Kansatieteen päiviä verkossa

Kansatieteen päivien toinen päivä huipentuu debattiin ”Ethnology Meets Technology”, jonka tarkoituksena on herättää ja inspiroida keskustelua etnologian suhteesta teknologiaan. Debattia voi seurata täällä ja kommentoida Twitterin kautta: #ethnologydays2014.

Debatin puheenjohtajana toimii Anna Haverinen, digitaalisen kulttuurin jatko-opiskelija Turun yliopistossa, joka viimeistelee tällä hetkellä väitöskirjaansa suru- ja kuolemanrituaalien digitalisoitumisesta verkkoympäristöissä. Keskustelijoiksi on kutsuttu niin yliopisto- kuin museomaailman edustaja. Carina Jaatinen toimii tällä hetkellä Museoviraston kehittämisjohtajana. Hän on taustaltaan kansatieteilijä ja puuseppä, ja on työskennellyt pari vuosikymmentä museoalalla, erityisesti näyttelytoiminnan parissa. Jaatinen on tällä hetkellä myös ICOM:n kansainvälisen näyttelyvaihtokomitean puheenjohtaja (International Committee for Exhibitions and Exchange). Jaatista kiinnostaa mm. museoiden kyky tunnistaa oma roolinsa ja vastuunsa kulttuuristen ilmiöiden tutkijana, tulkitsijana ja tulkintojen välittäjänä yleisöille.  Kenen äänellä museot puhuvat ja keiden tarinoita ne taltioivat ja kertovat? Mitä mieltä yleisö on museoiden tekemistä tulkinnoista? Onko museoilla ylipäätään tulevaisuutta, elleivät ne tee ja jaa tulkintojaan aiempaa tiiviimmässä vuorovaikutuksessa yleisöjensä ja yhteisöjensä kanssa? Entä millaisia haasteita ja mahdollisuuksia tähän työhön tuo jatkuvasti muuttuva teknologinen toimintaympäristömme? Vikiseekö museo kun teknologia vie?

Toinen puhuja Jukka Jouhki on etnologian yliopistotutkija Jyväskylän yliopistosta. Hänen tutkimustyönsä keskiössä on teknologian sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys. Jouhki on tutkinut muun muassa eteläkorealaista uusmediakulttuuria ja tietoyhteiskuntavisioita, kännykkäkulttuuria Intiassa sekä rahapelaamista internetissä. Jouhkin mielestä selviytyminen, sosiaaliset suhteet, arki ja viihde ovat aina olleet kytköksissä teknologiaan. Olemme aina olleet kyborgeja, hän väittää. Jos kansatiede ja etnologia haluavat painottaa ihmisten arjen tutkimista, niiden tulisi lisätä huomattavasti myös teknologian tutkimista.

VIII Kansatieteen päivät 13.–14.3.2014 Helsinki

VIII Kansatieteen päivien teemoina ovat analyysi ja tulkinta. Päivillä pohditaan, miten kulttuurin tutkija tulkitsee aineistojaan ja käy keskustelua niiden kanssa. Millaisten käsitteiden kanssa operoimme? Miten ottaa huomioon tutkittavien omat käsitykset ja palauttaa tutkimuksen tulokset kentälle? Mikä on eettinen tulkinta? Entä millaisia tulkintoja maailmasta museot tuottavat? Kysymykset analyysistä ja tulkinnasta koskevat niin tutkijoita, kulttuuriorganisaatioita kuin vuoropuhelua yleisön kanssa.

Kansatieteen päivien ohjelma koostuu keynote-puheenvuoroista, esitelmistä ja debatista. Keynote-luennoitsijat ovat professori Thomas O’Dell (Lund Universitet), professori Anu Koivunen (Stockholms Universitet) sekä professori Jörg Niewöhner (Humboldt University, Berlin, Germany).

Järjestäjät: Ethnos ry sekä Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, kansatiede
Yhteistyössä: Suomen kansallismuseo ja Helsingin yliopistomuseo

Tapahtumaa on tukenut Jenny ja Antti Wihurin rahasto.