Call for Papers

CfP on päättynyt ja työryhmien kuvaukset ja abstraktit löytyvät täältä.

Alla esitelmäkutsu:

 

VAHVA OTE? Etnologinen tulkinta ja analyysi

VIII Kansatieteen päivien teemoina ovat analyysi ja tulkinta. Päivillä pohditaan, miten kulttuurin tutkija tulkitsee aineistojaan ja käy keskustelua niiden kanssa. Millaisten käsitteiden kanssa operoimme? Miten ottaa huomioon tutkittavien omat käsitykset ja palauttaa tutkimuksen tulokset kentälle? Mikä on eettinen tulkinta? Entä millaisia tulkintoja maailmasta museot tuottavat? Kysymykset analyysistä ja tulkinnasta koskevat niin tutkijoita, kulttuuriorganisaatioita kuin vuoropuhelua yleisön kanssa.

Työryhmäehdotukset ja esitelmät voivat käsitellä yksittäisiin tutkimuksiin ja projekteihin liittyviä tulkintoja ja niiden välineitä tai etnologisen tutkimuksen tulkintaprosessia yleensä.

Kansatieteen päivien ohjelma koostuu keynote-puheenvuoroista, esitelmistä ja debatista. Keynote-luennoitsijat ovat professori Thomas O’Dell (Lund Universitet), professori Anu Koivunen (Stockholms Universitet) sekä professori Jörg Niewöhner (Humboldt University, Berlin, Germany).

Työryhmät ja esitelmät voivat olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kutsun ensimmäisessä vaiheessa haettiin sekä työryhmien aiheita että valmiita työryhmiä esitelmineen (Call for Sessions and Papers 1). Työryhmien kuvaukset löytyvät osoitteesta https://blogs.helsinki.fi/kansatieteenpaivat2014/tyoryhmat/.

Toisessa vaiheessa haetaan työryhmiin esitelmiä (Call for Papers 2). Esitelmien abstraktit (noin 250 sanaa) lähetetään työryhmien puheenjohtajille 9.12.2013 mennessä. Mikäli abstraktisi ei sovi mihinkään valmiiseen työryhmään, voit lähettää sen myös Kansatieteen päivien järjestelytyöryhmälle (kansatieteenpaivat2014(at)gmail.com).Puheenjohtajat ja järjestelytyöryhmä valitsevat paperit ja tiedottavat paperien hyväksynnästä 16.12.2013 mennessä.

VIII Kansatieteen päivät järjestää Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry yhteistyössä Helsingin yliopiston kansatieteen oppiaineen kanssa. Lisätietoja työryhmän puheenjohtajalta Tytti Steeliltä, tytti.steel(at)helsinki.fi / (09) 191 23784 tai Ethnos ry:n seminaarisihteeriltä Eerika Koskinen-Koivistolta, eerika.koskinen-koivisto(at)helsinki.fi / 040 7243810.