VIII Kansatieteen päivät 13.–14.3.2014 Helsinki

VIII Kansatieteen päivien teemoina ovat analyysi ja tulkinta. Päivillä pohditaan, miten kulttuurin tutkija tulkitsee aineistojaan ja käy keskustelua niiden kanssa. Millaisten käsitteiden kanssa operoimme? Miten ottaa huomioon tutkittavien omat käsitykset ja palauttaa tutkimuksen tulokset kentälle? Mikä on eettinen tulkinta? Entä millaisia tulkintoja maailmasta museot tuottavat? Kysymykset analyysistä ja tulkinnasta koskevat niin tutkijoita, kulttuuriorganisaatioita kuin vuoropuhelua yleisön kanssa.

Kansatieteen päivien ohjelma koostuu keynote-puheenvuoroista, esitelmistä ja debatista. Keynote-luennoitsijat ovat professori Thomas O’Dell (Lund Universitet), professori Anu Koivunen (Stockholms Universitet) sekä professori Jörg Niewöhner (Humboldt University, Berlin, Germany).

Järjestäjät: Ethnos ry sekä Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, kansatiede
Yhteistyössä: Suomen kansallismuseo ja Helsingin yliopistomuseo

Tapahtumaa on tukenut Jenny ja Antti Wihurin rahasto.