KANSSATUTKIMUS-KIRJA

Kanssatutkimus haastaa perinteisiin tutkimusasetelmiin liittyviä valtapositioita

Kanssatutkimus: Ihanteet ja käytännöt -kirjan kansikuva, jossa on erilaisia käsiä kuvaamassa yhdessä tekemistä.

Yhdenvertaisuuden esteitä tutkitaan yhä useammin osallistuvin menetelmin. Kanssatutkimuksessa tutkimukseen osallistuviin ihmisiin suhtaudutaan oman elämänsä asiantuntijoina ja tasavertaisina tutkimuskumppaneina. Tällöin he voivat esimerkiksi auttaa tutkijoita toimintaympäristön ymmärtämisessä sekä vaikuttaa tutkimusongelmien määrittelyyn.

Tuore kokoomateos Kanssatutkimus: Ihanteet ja käytännöt käsittelee tätä yhteiskunta- ja ihmistieteissä pinnalle noussutta tutkimussuuntausta monitieteisellä ja käytännönläheisellä otteella. Se on ensimmäinen tähän lähestymistapaan keskittynyt suomenkielinen teos. Kirjan luvuissa käsitellään kattavasti kanssatutkimuksen teoreettisia lähtökohtia sekä metodologisia ja tutkimuseettisiä kysymyksiä, joita havainnollistetaan kanssatutkimuksen arjesta nousevien käytännön esimerkkien kautta.

Kirja sopii aiheesta kiinnostuneille yhteiskunta- ja ihmistieteiden perus- ja jatko-opiskelijoille, urallaan jo pidemmälle edenneille tutkijoille sekä kaikille osallistuvasta tutkimuksesta kiinnostuneille. Kirjaa voidaan hyödyntää paitsi laadullisten tutkimusmenetelmien opetuksessa myös erilaisissa organisaatioissa, joissa on kiinnostusta toteuttaa osallistuvaa tutkimusta.

Kirjoittajat toimivat Kanssatutkimuksen tutkijaverkostossa, joka pyrkii aktiivisesti edistämään kriittistä keskustelua kanssatutkimuksesta. Teoksen ovat toimittaneet dosentti, vanhempi tutkija Meri Kulmala Helsingin yliopistosta, tutkijatohtori Sanna Spišák Turun yliopistosta ja dosentti, yliopistonlehtori Satu Venäläinen Itä-Suomen yliopistosta.

Tampere University Pressin kustantama open access -kirja on saatavilla mm. Trepo-julkaisuarkistossa ja kansainvälisessä OAPEN Libraryssa.

Kirjan viitetiedot:

Meri Kulmala, Sanna Spišák & Satu Venäläinen (toim.) Kanssatutkimus: Ihanteet ja käytännöt. Tampere: Tampere University Press, 2023. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-042-7

 

Lisätietoja teoksesta:

Meri Kulmala
meri.kulmala (at) helsinki.fi
+358504484057

Lisätietoja Tampere University Pressin julkaisutoiminnasta:

Tampere University Press www.tuni.fi/tup