VERKOSTO / NETWORK

Verkoston jäsenet / Network members

Paula Alanen
KT, tutkimuspäällikkö, Silta-Valmennusyhdistys ry
Tampereen yliopisto
#kanssatutkimus #haavoittuvuus #osa/täsmätyökykyisyys #tietämättömyys
Profiili

Riikka Era
Väitöstutkija
SOC, sosiaaliantropologia
Tampereen yliopisto
#yhdenvertaisuus #arki #pakolaisuus #lapsuus #maahanmuutto #turvapaikka
Profiili

Päivi Eriksson
Professori
Innovaatiojohtaminen (INNO), Neuro-impakti ja -innovaatio tutkimustiimi
Itä-Suomen yliopisto, Kauppatieteiden laitos
#yhteistyötutkimus #organisaatiot #sidosryhmät #terveys #innovaatio
Profiili

Kaijus Ervasti
Yliopistotutkija; 1.6.2021 Professori, yhteiskunnallinen oikeustutkimus
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (UH); 1.6.2021 lähtien Hyvinvointioikeuden instituutti (UEF)
Helsingin yliopisto/ 1.6.2021 lähtien Itä-Suomen yliopisto
#Patientorientedresearch #AccesstoJustice
Profiili

Katariina Hakala
FT, Docent, AmO
Ammatillinen opettajankoulutus, Tampereen ammattikorkeakoulu
#ammatillinenerityisopetus #vaativa erityinen tuki #yhteiskuntatieteellinenvammaistutkimus #tutkimuskumppanuus

Outi Hietala
Projektipäällikkö
VTT
Yhteisöllisestä osallisuudesta yksilöllisiin siirtymiin OSSI-hanke (STEA 2020-2022)
Suomen Klubitalot ry
#kokemusasiantuntemus #yhteiskehittäminen #klubitalot #osallisuus #kuntoutus
Profiili

Meri-Tuuli Hirvonen
Väitöskirjatutkija
Yhteiskuntatieteiden laitos, Safety and Security in Diverse Societies, Itä-Suomen yliopisto
#neurovähemmistöt #autismi #neurodiversiteettiaktivismi #utopiointi
Profiili

Aira Huttunen
Tutkijatohtori
Informaatiotutkimus, AIM-hanke, Oulun yliopisto
#nuoret #kanssatutkimus #tekoäly #arki #tietokäytännöt
Profiili

Hanna-Kaisa Hoppania
Tutkija, VTT
Elämänote
Ikäinstituutti
#Osallisuus #demokratia
Profiili

Mirjami Ikonen
Yliopistonlehtori
Kauppatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto
#luottamusorganisaatioissa #luottamuksenrikkoutuminen #laadullisetmenetelmät
Profiili

Falguny Islam
Doctoral Researcher
Social and Public Policy, University of Eastern Finland
#family #interfaithmarriage #gender #religion
Profile

Maija Jäppinen
VTT, apulaisprofessori (sosiaalityön käytäntötutkimus)
Helsingin yliopisto ja Heikki Waris -instituutti
#käytäntötutkimus #sosiaalityö #sosiaalipalvelut #siirtolaisuus #monikielisyys #lastensuojelu #ihmisoikeudet
Profiili

Anna Kristiina Kokko
Tohtorikoulutettava
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajakoulutuksen osasto, Itä-Suomen yliopisto
Nuorempi tutkija
#tasa-arvo #yhdenvertaisuus #toimijuus #lapsuus #koulutus
Profiili

Selja Koponen
Väitöskirjatutkija
Kasvatustieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto
#osallisuus #osallistuvatoimintatutkimus #demokratiakasvatus #peruskoulu
Profiili

Meri Kulmala
VTT (sosiologia), Yliopistotukija, Dosentti (Venäjän ja Euraasian tutkimus), MA (Venäjän kääntäminen ja tulkkaus)
Helsingin yliopisto, Helsinki Inequality Initiative (INEQ), Johtaja
#hyvinvointivaltio#sosiaalipolitiikka #nuortenhyvinvointi #jälkihoito #kansalaisjärjestöt #post-sosialismi #muutto #sukupuolentutkimus #laadullisetmenetelmät #kanssatutkimus
Profiili

Marjukka Laiho
Nuorempi tutkija YTM, TM
Teologian osasto, Itä-Suomen yliopisto
#uskonto#politiikka #aktivismi #nuoret #kosmopolitanismi #yhteiskuntateoria #metodologia #verkkopedagogiikka
Profiili

Jari Martikainen
Yliopistonlehtori
Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos
#mielikuvat #ryhmienvälisetsuhteet #visuaalisuus #taidelähtöisyys
Profiili

Reetta Mietola
Yliopistotutkija
ALL-YOUTH-tutkimushanke & Vammaisaktivismia tekemässä-tutkimushanke
Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta
#vammaisuus #nuoret #poliittinenosallistuminen #aktivismi
Profiili

Tero Montonen
Yliopistotutkija
Innovaatiojohtaminen (INNO), Neuro-impakti ja -innovaatio tutkimustiimi
Itä-Suomen yliopisto, Kauppatieteiden laitos
#yhteistyötutkimus #organisaatiot #johtaminen #sidosryhmät #terveys #innovaatio
Profiili

Irmeli Mustalahti
Professori
Historia- ja maantieteiden laitos, Ympäristöpolitiikka, Itä-Suomen yliopisto
Responsive Natural Resources Governance -tutkimusryhmä
#osallistuminen #ympäristökysymykset #luonnonvarojenhallinta
Profiili

Pasi Mäenpää
Yliopistotutkija
Lähiöiden yhteisöllinen resilienssi
Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta, Valtiotieteellinen tiedekunta, Urbaria, HELSUS
#resilienssi #neljässektori #kansalaisyhteiskunta #jakamistalous #osallisuus
Profiili

Tuula Nygård
Tutkijatohtori
AIM-tutkimushanke, Humanistinen tiedekunta, Oulun yliopisto
#neksusanalyysi #lukutaidot #tekoäly #terveys #kanssatutkimus #sosiaalinenmedia
Profiili

Mari Pienimäki
Dosentti, FT
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Tampereen yliopisto
#nuoret #osallistuminen #vaikuttaminen #inkluusio #medialukutaito #mediakasvatus
Profiili

Kaisa Pihlainen
Yliopistotutkija (tenure track)
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto
Itä-Suomen yliopisto
#osallisuus #elinikäinen oppiminen #hyvinvointi #autisminkirjo #ikäihmiset
Profiili

Saana Raittila-Salo
VTM, tohtorikoulutettava
Helsingin yliopisto
#sosiaalisetverkostot #hoiva #dementia #yhteisölähtöinentutkimus #sosiaalityö
Profiili

Jarmo Rinne
Tutkija
Juvenia
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
#osallistuminen #vaikuttaminen #yhdenvertaisuus #politiikanfilosofia
Profiili

Tiina Rättilä
YTT, tutkija (politiikan tutkimus, nuorisotutkimus)
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, ALL-YOUTH-hanke (STN 2018–2023)
Tampereen yliopisto
#demokratia #kansalaisuus #nuortenosallistuminen #laadullisetmenetelmät #kanssatutkimus
Profiili

Jussi Silvonen
Dosentti
Psykologia -lehti
Itä-Suomen yliopisto
#subjektitiede #ohjaus #digitalisaatio #vanheneminen
Profiili

Tiina Sotkasiira
Yliopistotutkija
Yhteiskuntatieteiden laitos
Itä-Suomen yliopisto
#yhteiskuntapolitiikka #kansainvälisetmuuttoliikkeet #rajat #etnistensuhteidentutkimus
Profiili

Sanna Spišák
FT, tutkijatohtori
Helsinki Inequality Initiative – INEQ
Helsingin yliopisto
#seksuaalisuus #seksuaalioikeudet #yhdenvertaisuus #suostumus #seksuaalisuudentutkimus
Profiili

Anna Suorsa
Tutkijatohtori
Historian, kulttuurin ja viestinnän tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
#Kanssatutkijuus #VaikuttavaVuorovaikutus #TutkimuksenVaikuttavuus
Profiili

Anna Talasniemi
Väitöskirjatutkija
Mutku-laitos, taidekasvatus / Saunadialogit, Jyväskylän yliopisto
#sauna #kulttuuriperintö #ruumiillisuus #dialogi #dialoginen estetiikka
Profiili

Nina Tokola
FT (PhD), Yliopistotutkija
Itä-Suomen yliopisto, Historia- ja maantieteen laitos/ ALL-YOUTH-hanke
#kanssatutkimus #vuorovaikutteinenLuonnonvarahallinta #toimintatutkimus #nuoret

Mari Turja
Tohtoriopiskelija
Hallintotiede, Tampereen yliopisto
Turun yliopisto Sote-akatemia
#kokemusasiantuntijuus #organisaatiotutkimus

Satu Venäläinen
VTT, postdoc-tutkija
Nuoret ja seksuaalinen häirintä: erot, merkitykset ja niiden neuvottelu monimuotoistuvassa yhteiskunnassa
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
#sukupuoli #intersektionaalisuus #väkivalta #seksuaalinenhäirintä #nuoret #eriarvoisuus #identiteetit #affektit #diskurssit
Profiili

Nea Vänskä
Lehtori, projektipäällikkö (Metropolia AMK), väitöskirjatutkija (Helsingin yliopisto), TtM, ft
Kuntoutus ja tutkiminen (Metropolia AMK), Lääketieteellinen tiedekunta (HY)
#OikeusOsallistua #OsallistuvaTutkimuskumppanuus #Toimijuus #Yhteistoiminta #Kuntoutus #KestäväHyvinvointi
Profiili

Oman nimen lisääminen jäsenten listaan / Adding your name to the list of members

Jos haluat tulla listatuksi verkoston tutkijana, täytä tämä e-lomake ja sinut lisätään verkoston jäseneksi tällä sivulla.

If you want to be listed as a researcher in the network, please fill in this e-form and you will be added on this page as a network member.