TAPAHTUMAT / EVENTS

 


Menneet Tapahtumat

Tutkien ja tarinoiden kohti pakolaistaustaisten nuorten kestävää hyvinvointia -teoksen julkistamistilaisuus

Zoom

Teoksessa esitellään tutkimuksia, jotka on tehty kanssatutkimuksen menetelmää hyödyntäen yhteistyössä Suomeen turvapaikanhakijoina tulleiden nuorten aikuisten ja heitä ohjaavien am­mattilaisten kanssa.

lmoittaudu tilaisuuteen ma 15.3.2021 mennessä Lyyti-lomakkeella.
Saat sähköpostissa henkilökohtaisen Zoom-linkin ennen tilaisuuden alkua.

Lue lisää

Sosiologipäivät 2021: Westermarck-seuran Vuosittainen Konferenssi 

To 11.3-Pe 12.3.2021 11:00-18:00

Sosiologipäivät järjestetään vuonna 2021 pääosin etäyhteyksin. Sosiologipäiviä varten ei siis tarvitse matkustaa Helsinkiin. Työryhmät kokoontuvat Zoomissa, ja niihin on mahdollista osallistua myös vain kuuntelijana.

Meidän työryhmä (no. 15)  osallistuu konferenssiin –
Kanssatutkimusta – mutta miksi ja miten? Empiirisiä, teoreettisia, tutkimuseettisiä ja tieteenfilosofisia tarkasteluja kanssatutkimuksen mahdollisuuksista ja haasteista

Lue lisää

Tine Buffel: Age-Friendly Communities with Older People as Co-researchers: An inclusivity-Exclusivity Perspective

Online via Zoom, Thu 18.2  at 12.00–13.30 (Finnish local time, UCT+2h)

Dr. Tine Buffel is a Senior Lecturer in Sociology at the University of Manchester, she directs the Manchester Urban Ageing Research Group (MUARG). Her research career has been distinguished by a commitment to working with community partnerships to study and address equity and social justice issues. Building on a background of innovative participatory and co-production methodologies with older people, she has been particularly interested in studying questions relating to neighbourhood and community life in later life, social inequality and exclusion, urban deprivation and developing ‘age-friendly’ environments.

Please register for this by Monday, 15 February, 2021.
Registration E-form: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/109500/lomake.html

Zoom link will be sent ONLY to registered participants.

Discussant: Hanna-Kaisa Hoppania, PhD, Researcher at Ikäinstituutti (Age Institute)

For more information

Sosiaalipolitiikan Päivät 2020
Kans­sat­utkimusta – mutta miksi ja miten? Empiir­isiä, teor­eet­tisia, tutkimuseet­tisiä ja tieteen­filo­sofisia tar­kasteluja kans­sat­utkimuk­sen mah­dol­lisuuk­sista ja haasteista

To 22.10 klo 15-16.30
Zoom Meeting ID 615 1876 2174

Koordinaattorit:
Hanna-Kaisa Hoppania (hanna-kaisa.hoppania@ikainstituutti.fi
Meri Kulmala (meri.kulmala@helsinki.fi)

Lue lisää

Nuorisotutkimuspäivät 2020 
Kanssatutkimusta – mutta miksi ja miten? Empiirisiä, teoreettisia ja tieteenfilosofisia tarkasteluja kanssatutkimuksen kokeiluista nuorisotutkimuksen kentillä

To  5.11. klo 15-17

Puheenjohtajat:
Satu Venäläinen, Helsingin yliopisto & Tiina Rättilä, Tampereen yliopisto

Lue lisää