PODCAST

Kanssatutkimus-podcast tekee tutkimuksen osallistuvia lähestymistapoja tutuksi aiheesta kiinnostuneille yhteiskunta- ja ihmistieteiden perus- ja jatko-opiskelijoille, urallaan jo pidemmälle edenneille tutkijoille sekä kaikille osallistuvasta tutkimuksesta kiinnostuneille. Podcast-sarjan eri osissa käsitellään kanssatutkimuksen erityiskysymyksiä, joita havainnollistetaan kanssatutkimuksen arjesta nousevien käytännön esimerkkien kautta. Ääneen pääsevät kanssatutkimusta toteuttavia tahoja eri organisaatioista.

OSA 1. Mitä on kanssatutkimus?

Kanssatutkimuksen tutkijaverkoston tutkijat Meri Kulmala, Nina Tokola ja Kaijus Ervasti keskustelevat kanssatutkimuksesta ja uudesta teoksesta Kanssatutkimus: Ihanteet ja käytännöt. Podcastin ensimmäisessä jaksossa tutkijat pohtivat omien tutkimushankkeidensa kautta, mitä on kanssatutkimus ja miksi osallistuvat lähestymistavat lisäävät tutkimukseen osallistuvien tasavertaisuutta sekä tieteen ja tiedon demokraattisuutta.
Keskustelijat:

Meri Kulmala, dosentti, yliopistotutkija, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Nina Tokola, yliopistotutkija, Historia- ja maantieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto
Kaijus Ervasti, Professori, Hyvinvointioikeuden keskus, Itä-Suomen yliopisto
Tuottaja: Jussi Hannunen, TAMK
Sarjan tuotanto: Mari Turja, hallintotieteen väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto

Kuuntele Mitä on kanssatutkimus? -podcast Soundcloudissa.

Lataa luettavaksi Kanssatutkimus: Ihanteet ja käytännöt