PODCAST

Kanssatutkimus-podcast tekee tutkimuksen osallistuvia lähestymistapoja tutuksi aiheesta kiinnostuneille yhteiskunta- ja ihmistieteiden perus- ja jatko-opiskelijoille, urallaan jo pidemmälle edenneille tutkijoille sekä kaikille osallistuvasta tutkimuksesta kiinnostuneille. Podcast-sarjan eri osissa käsitellään kanssatutkimuksen erityiskysymyksiä, joita havainnollistetaan kanssatutkimuksen arjesta nousevien käytännön esimerkkien kautta. Ääneen pääsevät kanssatutkimusta toteuttavia tahoja eri organisaatioista.

OSA 1. Mitä on kanssatutkimus?

Kanssatutkimuksen tutkijaverkoston tutkijat Meri Kulmala, Nina Tokola ja Kaijus Ervasti keskustelevat kanssatutkimuksesta ja uudesta teoksesta Kanssatutkimus: Ihanteet ja käytännöt. Podcastin ensimmäisessä jaksossa tutkijat pohtivat omien tutkimushankkeidensa kautta, mitä on kanssatutkimus ja miksi osallistuvat lähestymistavat lisäävät tutkimukseen osallistuvien tasavertaisuutta sekä tieteen ja tiedon demokraattisuutta.
Keskustelijat:

Meri Kulmala, dosentti, yliopistotutkija, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Nina Tokola, yliopistotutkija, Historia- ja maantieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto
Kaijus Ervasti, Professori, Hyvinvointioikeuden keskus, Itä-Suomen yliopisto
Tuottaja: Jussi Hannunen, TAMK
Sarjan tuotanto: Mari Turja, hallintotieteen väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto

Kuuntele Mitä on kanssatutkimus? -podcast Soundcloudissa.

Lataa luettavaksi Kanssatutkimus: Ihanteet ja käytännöt

 

OSA 2. Kokemusäänellä – Kanssatutkijuus polkuna työelämään

Jaksossa kuulemme, miten kanssatutkijuus voi toimia kokemusta omaavalle polkuna työelämään. Jaksossa pohditaan myös, mikä merkitys on tutkimustyöllä, johon osallistuu kokemusta omaavia ihmisiä.

Podcastin juontajana toimii Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeen projektipäällikkö Karoliina Nikula. Vieraina ovat Suomen Klubitalon Ossi-hankkeen kanssatutkijat Inka ja Sauli sekä tutkija Outi Hietala. Jakson tuottamiseen ovat osallistuneet lisäksi hankkeen asiantuntijat Johanna Kurki ja Katri Kärkkäinen.

Kuuntele Kokemusäänellä – Kanssatutkijuus polkuna työelämään -podcast Soundcloudista

Jakson tekstiversion löydät täältä: laureauas-my.sharepoint.com/:w:/g/perso…6Q?e=aL4smm

OSA 3. Arkeen kiinnittyvä tutkimus

Millaista on kanssatutkimuksellista otetta toteuttavan tutkijan ja hankkeen kehittäjän yhteistyö? Porin Sininauha ry:n kehittämispäällikkö Iida Makkonen ja Tampereen yliopiston sosiaalityön tutkija Marja Hekkala keskustelevat tutkimusyhteistyöhön kohdistuvista odotuksista ja sen toteuttamisesta. Keskustelijoita puhuttaa, kuka onkaan oppinut ja mitä, ja millaisena tieteen tekeminen ja tieteellisten tulosten julkaiseminen näyttäytyvät hankkeesta käsin. Pääsemme kurkistamaan Lissu Social Club -palvelupisteeseen Porissa. Avoimeen olohuoneeseen luodaan yhteisöä yhteisen tekemisen avulla ja ilman vaatimusta päihteettömyydestä.

Kuuntele Arkeen kiinnittyvä tutkimus -podcast Spotifysta.

Tuottanut: Mari Turja, Tampereen yliopisto, hallintotiede
Learning Lab, Tampereen korkeakouluyhteisö

OSA 4. Ammattikorkeakoulu opettaa, tutkii, kehittää ja innovoi – kanssatutkimuksen keinoinko?

Kokeneet ohjausalan ammattilaiset ja tutkijoina toimivat Katariina Hakala ja Tarja Juurakko-Koskinen pohtivat, millaista oppilaitoksen tutkimus on ja miten uudenlainen ajattelu tutkimuksen teosta yhdessä muuttanee koulutuksen rakenteita, nostaa nuorten toimijuutta sekä tuottaa uudenlaista tietoa.

Kuuntele Ammattikorkeakoulu opettaa, tutkii, kehittää ja innovoi – kanssatutkimuksen keinoinko? -podcast Spotifysta.

Keskustelijat: Kasvatustieteen, erityisesti yhteiskuntatieteellisen vammaistutkimuksen dosentti Katariina Hakala, ammatillisen opettajakoulutuksen lehtori, Tampereen korkeakouluyhteisö

Opinto-ohjaaja Tarja Juurakko- Koskinen, ammatillisen opettajakoulutuksen lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu, Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri -yksikkö väitöskirjatutkija, Tampereen korkeakouluyhteisö

Tuotanto: työnohjaaja/prosessikonsultti, Mari Turja Tampereen yliopisto, Johtaminen ja talous, hallintotieteen väitöskirjatutkija.
Jälkituotanto ja julkaisu Renata Brito.
Nauhoitettu Tampereen Ammattikorkeakoulun podcast-studiossa.
Tuotantotuki Suomen tiedetoimittajien liitto.