Viikko 2. Projektion vaikutus pinta-alaan ja pituuksiin

23.1.2019

Projektioiden vertailua

Tällä viikolla tutustuimme karttojen projektioiden vaikutuksia pinta-aloihin ja pituuksiin. Rajasimme Suomen kartalta alueen ja mittasimme Vaasan seudulta Suomen läpimitan. Pohjamittauksiin käytin ETRS-TM35FIN -projektiota, joka on Suomen alueella luotettava, oikeat pituudet ja pinta-alat esittävä karttaprojektio. Näiden mittaamiemme arvojen muutoksia lähdimme sitten vertailemaan eri projektioissa. Projektiosta riippuen, pinta-alat ja pituudet voivat vaihdella hienoisesta suuriin eroihin.

Alla on esitetty taulukko (Taulukko 1.) eri projektioiden aiheuttamista pinta-alan ja pituuksien muutoksista. Vertailuun olen valinnut viisi projektiota, joista ETRS-TM35FIN -projektiota olen käyttänyt vertailuprojektiona.

Pinta-aloja ja pituuksia eniten vääristävät projektiot verrattuna ETRS-TM35-projektioon ovat Mercatorin projektio ja Van der Grinten -projektio (Taulukko 1.).  Mercatorin projektion vääristymät pinta-aloissa ovat jopa seitsenkertaisia ETRS-TM35-projektioon verrattuna. Van der Grinten -projektiossa vääristymät ovat noin kolminkertaisia suurimmillaan.

Taulukko 1. Saman pinta-alan ja pituuden vertailua eri projektioissa, pinta-alojen erotus ja muutosprosentti (vertailuprojektio: ETRS-TM35FIN)

Mercator

Kuva 1. Mercatorin projektio verrattuna ETRS-TM35FIN-projektioon

Mercatorin projektio suurentaa pinta-aloja Suomen alueella enimmillään seitsenkertaiseksi (Kuva 1.). Projektion aiheuttamat vääristymät pinta-aloissa ovat suurimmillaan pohjois-Suomessa. Eteläisessä Suomessa projektion pinta-aloja suurentava vaikutus on noin kolminkertainen.

Van der Grinten

Kuva 2. Van der Grinten -projektio verrattuna ETRS-TM35FIN-projektioon

Van der Grinten -projektio suurentaa pinta aloja enimmillään noin kolminkertaiseksi verrattuna ETRS-TM35FIN -projektioon (Kuva 2.). Tässäkin projektiossa suurimmat pinta-alojen vääristymät ovat pohjoisessa Suomessa. Eteläisimmässä Suomessa pinta-alojen vääristymät ovat alle kaksinkertaisia. Nuolilla olen merkinnyt eroja Mercatorin-projektion kanssa.

Olen Vilma Kaukavuoren ja Ilona Tuovisen kanssa samaa mieltä siinä, että karttoja katsomalla voi saada kuvan Mercatorin ja Van der Grinten -projektioiden vääristymien samankaltaisuuksista. Omat karttani vaikuttavat nopeasti vilkaistuna samankaltaisilta vääristymineen. Ongelmana on, että kartan lukijan täytyisi huomata Mercatorin projektion suurentavan pinta-aloja seitsenkertaiseksi kun taas Van der Grinten “vain” kolminkertaiseksi. Jos kartat asettaa vierekkäin tämä virhe on helppo tehdä.

 

Lähteet:
  • Vilma Kaukavuori. Uskomattomia pinta-ala vääristymiä. Luettu: 29.1.2019.  https://blogs.helsinki.fi/vilmakau/
  • Ilona Tuovinen. Ensihaparoinneista eteenpäin! Luettu: 29.1.2019.  https://blogs.helsinki.fi/tuoilona/

 

 

One Reply to “Viikko 2. Projektion vaikutus pinta-alaan ja pituuksiin”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *