Välkommen

Välkommen till enheten för kemilärarutbildning – Finlands största och äldsta enhet för forskning och utbildning för kemiundervisning.

Vi kan studera kemi som huvudämne eller göra det till ett annat ämne. Enheten för kemilärarutbildning erbjuder också möjligheten att bedriva forskarutbildning och få doktorsexamen i kemiutbildning.

Enheten har varit en pionjär och innovatör inom kemiutbildning och forskning i nästan 20 år. Institutionen för lärarutbildning för kemi grundades den 1 augusti 2001 vid avdelningen för kemi vid Helsingfors universitet. Enheten leds av professor Maija Aksela.