Om enheten

Kemilärarutbildningsenhet är en del av Kemiska institutionen vid Helsingfors universitet. Denna enhet har som uppgift att utbilda blivande kemilärare, forska i kemins didaktik samt samarbeta med de övriga lärarutbildningsenheterna inom universitetet. Huvudsyftet med kemilärarutbildningen är att utbilda entusiastiska och kunniga lärare inom kemi, kemins didaktik och pedagogik. Enheten har varit i drift vid Institutionen för kemi sedan 2001.

Uppdrag, värderingar och vision

Enhetens uppgift är att utbilda forskningsorienterad kemiundervisning och lärandexperter för samhällets olika behov, att studera kemiundervisning och lärande och att främja människors intressen gentemot kemi.

Enhetens forskningsvärden är förtroende och kommunalitet, vilket möjliggör en kreativ, kritisk och innovativ forskningsmiljö. Dessa värden möjliggör byggandet av ett friskt forskningssamhälle som kan producera vetenskaplig forskning av hög kvalitet.

Kemipedagogisk forskning är basen för kemisk förståelse och högkvalitativ kemiutbildning från grundskola till universitet. Syftet med enheten för kemi-lärarutbildning är att vara ett forskningscentrum för kemiutbildning i hög nivå i Finland och internationellt.

Visionen är att bli internationellt känd och respekterad kemiinlärning och undervisning, spetsforskningsenhet.