Fascinerande kemi för alla – Avhandling om möjligheter och utmaningar för separation inom kemivetenskaplig utbildning

Hur kan man bäst stödja alla barn och ungdomar i att lära sig och studera fascinerande kemi? Hur kan den senaste forskningskunskapen om kemi och dess inlärning förfinas för att vara relevant för de olika målgrupperna från barndomsutbildning till högre utbildning? Hur kan man öka den personliga, professionella och samhälleliga relevansen för kemiundersökningar? Hur lärs viktiga ämnen inom hållbar utveckling och kemi på ett meningsfullt sätt till framtida skapare? Dessa viktiga frågor, till exempel, kommer att besvaras inom forskningsområdet kemikalievetenskaplig utbildning.

Läs kemilärarutbildningsenhetens senaste doktorsavhandling om ”Diversity and science teacher education: supporting practices for better student achievement”.

Grattis till dr. Päivi Kousa.

Päivi Kousa. (Foto: Linda Tammisto)