Forskning

Enheten för kemilärarutbildning kommer att studera kemiundervisning och lärande i skolutbildning, kemilärarutbildning och kemi högre utbildning. Enhetens forskningsresultat utnyttjas i undervisning på olika nivåer, i lärarutbildning och vid utveckling av kemiundervisningsmetoder och läromedel. Vi publicerar både nationellt och internationellt.

Institutionen för kemi vid Helsingfors universitet är mycket uppskattad för sin undervisning i kemi eftersom den har varit en av institutionens fyra forskningsprioriteringar sedan 2004.

SECO

Personalen för utbildningenheten för kemilärare ingår i SECO forskning grupp.