Kemian opetuksen tutkimus

Kemian opettajankoulutusyksikössä tutkitaan kemian opetusta ja oppimista kouluopetukseen, kemian opettajankoulutukseen ja kemian korkeakoulutukseen liittyen. Tutkimusta ohjataan kolmen painopistealueen avulla, jotka ovat

  1. kestävä kemia ja kehitys
  2. arkipäivän kemia ja kemian uudet innovaatiot
  3. kemian teknologia.

Yksikön tutkimustuloksia hyödynnetään opetuksessa eri asteilla, opettajankoulutuksessa sekä kemian opetusmenetelmien ja oppimateriaalien kehittämisessä. Julkaisemme sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Kemian opetuksen tutkimus on Helsingin yliopiston kemian osastolla arvostettua, sillä se on ollut yksi osaston neljästä tutkimuspainopistealueesta jo vuodesta 2004 lähtien.

Julkaisut

SECO-tutkimusryhmä

Kemian opettajankoulutusyksikön henkilökunta kuuluu SECO-tutkimusryhmään. Tutustu tutkijoihin SECOn sivuilta.

Tutkimuksen arviointi

Kemian opettajankoulutusyksikön tutkimus arvioidaan osana koko Research Community for Mathematics and Science Education Research (RCMSER) -yhteisöä. Se koostuu matematiikan ja tiedeopetuksen tutkimusryhmistä Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä ja käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa.

Arviointiraportti vuodelta 2012 (pdf)