Jatko-opinnot kemian opetuksesta

Kemian opettajaksi valmistuneet voivat suorittaa jatkotutkintoja (FL ja FT) kemian opetukseen liittyen.

Jokaiselle jatko-opiskelijalle suunnitellaan henkilökohtainen opinto-ohjelma.

Jatko-opinnot (väh. 60 op) koostuvat pääasiallisesti kemian ja kemian opetuksen opinnoista (väh. 50 op) sekä yleisistä jatko-opinnoista (väh. 10 op), kuten tieteen filosofiasta ja etiikasta sekä tieteellisestä viestinnästä ja vuorovaikutuksesta.

Jatko-opintoihin voi myös sisällyttää kasvatustieteen tutkimusmenetelmäkursseja tai kasvatustieteen, erityisesti ainedidaktiikan syventävät opinnot.

Lisäksi jatkotutkintoon kuuluu lisensiaatintutkielma tai väitöskirjatutkimus tai molemmat.

Jos kemian opetuksen jatko-opinnot kiinnostavat, ota yhteyttä professori Maija Akselaan.

Tutustu myös Kemian opettajankoulutusyksikön jatko-opinto-oppaaseen.