Koulutuksen painopisteet

painopisteet

Elinikäinen oppiminen ja tutkiva kemian opettajuus

Opetuksen tavoitteena on, että opiskelijasta kasvaa tavoitteellinen ja kriittinen oman työnsä kehittäjä, joka

  • ylläpitää ja kehittää jatkuvasti opetuksen suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin taitojaan
  • ymmärtää, miksi kemiaa opetetaan sekä muodostaa oman opetuksensa tavoitteet huomioiden tutkimustiedon ja valtakunnalliset opetussuunnitelmat
  • kehittää omaa opetustaan hyödyntäen tutkimuksellista lähestymistapaa ja uusinta tutkimustietoa

Kemian opetuksen yhteisö

Opetuksen tavoitteena on, että opiskelijasta kehittyy aktiivinen kemian opetuksen asiantuntija, joka

  • kehittää opetustaan yhteistyössä muiden opettajien kanssa
  • toimii osana kansallista ja kansainvälistä kemian opetuksen yhteisöä
  • pyrkii yhteisössään edistämään aktiivisen kansalaisuuden, yhteiskunnallisen tasa-arvon, kulttuurien välisen ymmärryksen ja kestävän kehityksen arvoja

Oppijakeskeinen kohtaava kemian opetus

Opetuksen tavoitteena on, että opiskelijasta kehittyy asiantunteva ja luova kemian opettaja, joka

  • hallitsee kemian käsitteet ja ilmiöt, ymmärtää miten kemiallista tietoa tuotetaan sekä kemian yhteiskunnallisen merkityksen
  • käyttää kemian opetuksessa monipuolisesti erilaisia lähestymistapoja, opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä
  • pyrkii kohtaamaan oppijat, perustamaan opetuksen vuorovaikutukselle ja huomioi oppijoiden erilaisuuden