Kemian opettajaksi?

Kemiaa tarvitaan useiden suurten kysymysten ratkaisemiseen – esimerkiksi energian ja ravinnon tuotantoon sekä puhtaaseen veteen ja ilmaan liittyvät kysymykset ratkaistaan kemian avulla.

Kemian opettajat ovat alalle tarkeitä – opettajat kouluttavat tulevaisuuden kemian osaajat ja innostavat heidät kemian pariin. Ilman kemian opettajia kemia ei voi kasvaa ja kehittyä tieteenalana.

– Parasta opettajana on oppimisen ilo ja mahdollisuus päästä todistamaan sitä oppitunneilla. Kun oppii ja oivaltaa uutta, niin se tuottaa iloa” Nelly Heiskanen, Ressun lukio. Lue koko artikkeli.

Kemian aineenopettajaopinnot koostuvat kemian opinnoista, pedagogisista opinnoista ja kemian opetuksen opinnoista. Voit opiskella kemiaa pääaineena tai valita kemian toiseksi opettavaksi aineeksi.

Kemian aineenopettajakoulutukseen haetaan Matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajalinjan yhteishaun kautta.

Tervetuloa Kumpulaan opiskelemaan.


Usein kysyttyä – FAQ

Kemististä kemian opettajaksi?

Sinulla on jo kemian alan korkeakoulututkinto (FM, FL, FT, DI, TT) ja kemian opettaminen perusopetuksessa tai lukiossa kiinnostaa uutena ammattina. Voit pätevöityä kemian opettajaksi opiskelemalla kemian opettajan pätevyyden erillisopintoina. Lue lisää erillisopintojen mahdollisuudesta.

“Opiskelen kemiaa ja olen päättänyt, että haluan kemian opettajaksi.”

Voit valita kemian opettajankoulutusyksikön kursseja opintosuunnitelmaasi jo samantien, ja vaihtaa opintolinjaa kemian kandiohjelmasta aineenopettajalinjalle kevään siirtohaussa. Ole yhteydessä Johannes Pernaaseen kaikissa kysymyksissä.

“Olen jo valmis matematiikan ja fysiikan opettaja. Haluaisin myös kemian opettajan pätevyyden. Olen opiskellut perustutkintoni Helsingin yliopistossa.”

Lähetä tiedot suorittamistasi kemian opinnoista opintoneuvojalle. Katsotaan, voidaanko aiempia opintojasi hyväksilukea. Tiedon saatuasi ano erillisopintojen suoritusoikeuttaKemian aineenopettajan pätevyys edellyttää kemian perus- ja aineopintojen suorittamista.  Voit aloittaa opinnot, kun suoritusoikeus on myönnetty. Opiskelu on maksutonta. Kun erillisopinnot on suoritettu, pyydät tiedekunnalta vastaavuustodistuksen, joka maksaa erikseen (126 e).

“Haluaisin kemian opettajan pätevyyden, mutta en pääse osallistumaan opetukseen elämäntilanteeni takia. Voiko kemian opettajaopinnot suorittaa etäopiskeluna?”

Ei voi. Kemia on erityinen kokeellinen luonnontiede, jonka opettajaksi ei oikein voi harjoitella itsekseen. Opinnoissa opitaan kemian ja kemialle tyypillisten opetusmenetelmien lisäksi esimerkiksi erilaisia arviointitapoja, TVT-sovellusten käyttöä ja harjoitellaan opettamista erilaisissa konteksteissa. Opetus perustuu sosio-konstruktivistiseen oppimisnäkemykseen.

“Voiko kemian tiedekasvatuksesta tehdä jatko-opintoja?”

Kyllä voi. Meiltä on tähän mennessä väitellyt 15 tohtoria. Kahden jatko-opiskelijamme ajatuksia: Marianne Juntunen väitteli yksiköstä 2015 ja Emmi Vuorio tekee juuri väitöskijaa. Lue lisää tutkimuksestamme täältä: https://helsinki.fi/seco.