Kemian opettajaksi?

Kemiaa tarvitaan useiden suurten kysymysten ratkaisemiseen – esimerkiksi energian ja ravinnon tuotantoon sekä puhtaaseen veteen ja ilmaan liittyvät kysymykset ratkaistaan kemian avulla.

Kemian opettajat ovat alalle tarkeitä – opettajat kouluttavat tulevaisuuden kemian osaajat ja innostavat heidät kemian pariin. Ilman kemian opettajia kemia ei voi kasvaa ja kehittyä tieteenalana.

Voit opiskella kemiaa pääaineena tai valita kemian toiseksi opettavaksi aineeksi. Lue lisää koulutuksesta.

Kemististä kemian opettajaksi

Sinulla on jo kemian alan korkeakoulututkinto (FM, FL, FT, DI, TT) ja kemian opettaminen perusopetuksessa tai lukiossa kiinnostaa uutena ammattina. Voit pätevöityä kemian opettajaksi opiskelemalla kemian opettajan pätevyyden erillisopintoina. Lue lisää erillisopintojen mahdollisuudesta.

Usein kysyttyä – FAQ

“Opiskelen kemiaa ja olen päättänyt, että haluan kemian opettajaksi.”

Voit valita samantien kemian opettajankoulutusyksikön kursseja opintosuunnitelmaasi. Ensimmäinen vaihtoehto:  hakea tammi-helmikuussa pedagogisten opintojen suoritusoikeutta. Niistä muodostuu tutkinnon yksi sivuaine. Toinen vaihtoehto: anoa tiedekunnalta vaihtoa kemistin koulutusohjelmasta kemian aineenopettajan koulutusohjelmaan. Pedagogiset opinnot sisältyvät suoraan koulutusohjelmaan, eikä niihin tarvitse hakea erikseen. Kolmas vaihtoehto: Kemian aineenopettajakoulutuksen rinnalla voi lukea myös kemistin tutkinnon, jolloin opintoja kertyy normaalia FM-tutkintoa enemmän. Pedagogisten opintojen suoritusoikeutta on anottava erikseen.

 “Olen jo valmis matematiikan ja fysiikan opettaja. Haluaisin myös kemian opettajan pätevyyden. Olen opiskellut perustutkintoni Helsingin yliopistossa.”

Lähetä tiedot suorittamistasi kemian opinnoista opintoneuvojalle. Katsotaan, voidaanko aiempia opintojasi hyväksilukea. Tiedon saatuasi ano erillisopintojen suoritusoikeuttaKemian aineenopettajan pätevyys edellyttää kemian perus- ja aineopintojen suorittamista.  Voit aloittaa opinnot, kun suoritusoikeus on myönnetty. Opiskelu on maksutonta. Kun erillisopinnot on suoritettu, pyydät tiedekunnalta vastaavuustodistuksen, joka maksaa erikseen (126 e).

“Haluaisin kemian opettajan pätevyyden, mutta en pääse osallistumaan opetukseen elämäntilanteeni takia. Voiko kemian opettajaopinnot suorittaa etäopiskeluna?”

Ei voi. Kemia on erityinen kokeellinen luonnontiede, jonka opettajaksi ei oikein voi harjoitella itsekseen. Opinnoissa opitaan kemian ja kemialle tyypillisten opetusmenetelmien lisäksi esimerkiksi erilaisia arviointitapoja, TVT-sovellusten käyttöä ja harjoitellaan opettamista erilaisissa konteksteissa. Opetus perustuu sosio-konstruktivistiseen oppimisnäkemykseen.