Väitöskirjat

Uusin

Herranen, Jaana. 2019. Towards learner-driven science teacher education for sustainability

Kaikki

 1. Aksela, Maija. 2005. Supporting Meaningful Chemistry Learning and Higher-order Thinking through Computer-assisted Inquiry: A Design Research Approach
 2. Herranen, Jaana. 2019. Towards learner-driven science teacher education for sustainability
 3. Ikävalko, Veli-Matti. 2017. Mielekkään kemian non-formaalin oppimisympäristön kehittämistutkimus yhteistyössä työelämän kanssa
 4. Juntunen, Marianne. 2015. Holistic and Inquiry-Based Education for Sustainable Development in Chemistry
 5. Kousa, Päivi. 2019. Diversity and science teacher education : supporting practices for better student achievement
 6. Pernaa, Johannes. 2011. Kehittämistutkimus: Tieto- ja viestintätekniikkaa kemian opetukseen (liitteet)
 7. Rautiainen, Jukka. 2012. Kehittämistutkimus: Ongelmalähtöinen kokeellinen korkeakouluopetus
 8. Rukajärvi-Saarela, Maija. 2015. Tutkimuksellisuudesta innostusta alakoulujen kemian opetukseen: kehittämistutkimus osallistavan luokanopettajan perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämisestä (ohjattu Jyväskylän yliopistoon, toisena ohjaajana professori Maija Aksela)
 9. Tikkanen, Greta. 2010. Kemian ylioppilaskokeen tehtävät summatiivisen arvioinnin välineenä
 10. Tomperi, Päivi. 2015. Kehittämistutkimus: Opettajan ammatillisen kehittymisen tutkimusperustainen tukeminen käyttäen SOLO-taksonomiaa – esimerkkinä tutkimuksellinen kokeellinen kemian opetus
 11. Tolppanen, Sakari. 2015. Creating a Better World : Questions, Actions and Expectations of International Students on Sustainable Development and Its Education
 12. Tuomisto, Maiju. 2018. Design-Based Research: Educational Chemistry Card and Board Games
 13. Vartiainen, Jenni. 2016. Kehittämistutkimus: Pienten lasten tutkimuksellisen luonnontieteiden opiskelun edistäminen tiedekerho-oppimisympäristössä
 14. Vaskuri, Juhani. 2017. Oppiennätyksistä opetussuunnitelman perusteisiin : lukion kemian kansallisen opetussuunnitelman kehittyminen Suomessa vuosina 1918-2016 (ohjattu Jyväskylän yliopistoon, toisena ohjaajana professori Maija Aksela)
 15. Vesterinen, Veli-Matti. 2012. Nature of science for chemistry education : Design of chemistry teacher education course