Keminformatiikan taidoilla kokeellisuutta voidaan vähentää ja mallit ohjaavat tieteellistä ajattelua: asiantuntijoiden näkemyksiä kemiasta

Piirto-ohjelmistot, molekyylimallinnus ja kemiallisen tiedon tietopankit ja tietotyypit perustuvat informatiikkaan kemiasta, eli keminformatiikkaan. Rakennekaavat luetaan merkkien ja numeroiden jonoina, tietotyypit muuttavat matemaattisilla malleilla atomit ja sidokset tietokoneelle luettaviksi verkoiksi ja miljoonat molekyylit on tallennettu tuoreimmista kokeellisista tutkimuksista julkisiin tietokantoihin. Keminformatiikka mahdollistaa nykytutkimuksen, jossa datasta otetaan kaikki irti. Esimerkiksi parhaista lääkeaineista ja niiden rakenteista voidaan keminformatiikalla etsiä uusia lupaavia lääkkeitä mallintamalla samankaltaisia lääkkeitä, tutkia näiden mallien kemiallisia ominaisuuksia ja analysoida laajoja aineistoja laskennallisilla menetelmillä. Tämä mahdollistuu vain tietokoneilla ja datatieteellisellä analyysillä, koska tietoa on lääkeaineista massiivisesti, ja siksi teknologiat kuten tekoäly ja koneoppimisen mallit auttavat tutkijoita ymmärtämään miten tietojenkäsittelytieteellä voidaan mallintaa ja simuloida kemiaa.

Uudet teknologiat ja keminformatiikka asettaa myös painetta koulutukseen ja oppimiselle uusinta teknologian hyödyntämiseen. Siksi tässä tutkielmassa selvitettiin asiantuntijoita, tutkijoita haastattelemalla miten keminformatiikkaa kemiassahyödynnetään ja mitä taitoja siihen tarvitaan. Lopuksi mietittiin miten opetus ja oppiminen voi mahdollisesti hyödyntää keminformatiikkaa. Ohjelmointitaidot ovat keminformatiikan keskiössä. Python-ohjelmointi korostui erityisesti sen laajan käytön myötä ja erityisesti, koska se tekee koneoppimisesta ja eri ohjelmistojen hyödyntämisestä helpompaa. Osaamistavoitteet olivat kuitenkin erilaiset sen suhteen, kuinka paljon koneoppimista ja ohjelmointia kemistit tarvitsevat. Ala muuttuu nopeasti ja on kasvava monitieteellinen tieteenhaaransa, jonka keskiössä on kemia, mutta tämän lisäksi myös biologia ja fysiikka, kun mallintaminen tarkastelee yhä kompleksisempia ilmiöitä. Keminformatiikasta voidaan silti saada yleistettävää ja tavoitteet ovat suuret: kokeellisuutta voidaan vähentää, kun osa tuloksista voidaan simuloida aiempaan kokeellisuuteen pohjautuen. Tämän lisäksi hypoteesien testaaminen ja tutkimuksellisuudessa ajatteluntaidot ja ideointi voivat auttaa ongelmanratkaisussa aivan uudella tavalla: tietokoneen objektiivisia malleja hyödyntäen. Keminformatiikka näyttäytyy lupaavalta, mutta haastavalta monitieteelliseltä tieteeltä, josta tulisi käydä enemmän julkista keskustelua yliopistokoulutuksessa.

Tutustu koko tutkimukseen ja yksikön muihinkin tutkielmiin tästä. 

Teksti: FM Aleksi Takala

Eheyttävän STEM-opetuksen mahdollisuuksia ja haasteita musta laatikko -ilmiön ehkäisyssä

Mustalla laatikolla tarkoitetaan prosessia tai laitetta, jossa käyttäjä näkee vain syötteen ja tuloksen, eikä välivaiheita näe. Instrumenttianalytiikan opetuksen haasteeksi on muodostunut musta laatikko -ilmiö, eli opiskelijat eivät ymmärrä mittauksen taustalla olevia tieteellisiä prosesseja. Laitteiden käyttö analytiikassa ei vaadi käyttäjää pohtimaan mittauksen aikana tapahtuvia prosesseja, mutta mittaustulosten arviointi ja tiedon siirrettävyys vaativat näiden prosessien ymmärtämistä. Spektrofotometrinen mittaus perustuu valo-oppiin ja mittausdatan käsittelyyn tarvitaan matemaattisia taitoja. Monet spektrofotometrian sovellutukset liittyvät biologiseen tutkimukseen tai elintarviketieteisiin. Jotta spektrofotometrian opetuksessa vältytään musta laatikko -ilmiöltä, opiskelijaa täytyy tukea ymmärtämään näitä poikkitieteellisiä yhteyksiä. 

Maisteritutkielmassani tutkin eheyttävän STEM-opetuksen soveltuvuutta musta laatikko -ilmiön ehkäisyyn kehittämällä tutkimuspohjaisesti spektrofotometriaa käsittelevän opetuskokonaisuuden. Eheyttävä STEM-opetus yhdistelee luonnontieteitä, teknologiaa, insinööritieteitä ja matematiikkaa luodakseen opiskelijalle eheän ymmärryksen opittavasta aiheesta. Tutkimuksessa määriteltiin spektrofotometrian ymmärryksen kannalta keskeiset käsitteet, selvitettiin millaiset pedagogiset toteutustavat ehkäisevät musta laatikko -ongelmaa, kehittämisen haasteita ja opettajien näkemyksiä eheyttävän STEM-opetuksen haasteista ja mahdollisuuksista. 

Opettajat suhtautuivat eheyttävään STEM-opetukseen myönteisesti, ja kokivat sen eri komponenttien olevan hyödyllisiä musta laatikko -ilmiön ehkäisyssä. Samalla opettajat kertoivat eheyttävän opetuksen jalkauttamisen haasteista, sillä koulumaailmassa on yhä rakenteita, jotka vahvasti tukevat oppiaineiden selkeää erottelua. Opettajat tarvitsevat enemmän yhteistä suunnitteluaikaa, joustavuutta kurssiaikatauluissa ja resursseja oppiainerajoja ylittävään opetukseen. 

Tutustu koko tutkimukseen ja yksikön muihinkin tutkielmiin tästä. 

Teksti: FM Terhi Palviainen