Kehittämistutkimus: Relevantti tutkimuksellinen ja kokeellinen opiskelu lääkekemian kontekstissa

Kemian opettajankoulutusyksiköstä on valmistunut uusi pro gradu -tutkielma, jossa Tanja Luostari tutki relevanttien (merkityksellisten) tutkimuksellisten ja kokeellisten oppilastöiden kehittämistä lääkekemian kontekstissa.

Tutkimus toteutettiin kehittämistutkimuksena. Sen päätavoitteena oli selvittää, minkälainen on oppilaiden mielestä relevantti lääkekemian oppilastyö ja miten relevantteja tutkimuksellisia ja kokeellisia töitä kehitetään?

Tutkimuksessa havaittiin, että lukiolaiset toivovat enemmän tietoa työelämästä, kemiaan liittyvistä ammateista sekä jatko-opiskelumahdollisuuksista. Lisäksi he haluavat oppia ymmärtämään kemian roolia yhteiskunnassamme.

  • Miksi kemian teollisuudella on Suomessa tärkeä rooli?
  • Miksi lääketeollisuus tarvitsee kemian tietämystä?

Kehittämistuotoksena syntyi tutkimuksellinen lääkekemia-aiheinen oppilastyö. Työssä käsitellään lääkevalmistusta sekä emulsioiden ja seoksien kemiaa. Oppilastyö on suunniteltu lukiolaisille, mutta sopii myös peruskoulun kemiaan, kunhan vain seokset on ehditty käsittelemään. Työn tavoitteena on kerrata emulsiot seoksina, kerrata poolisuuden ja vesiliukoisuuden käsitteitä, harjoittaa ongelmanratkaisutaitoja sekä esitellä oppilaille lääkealan uramahdollisuuksia.

Työ tulee ensi syksynä tarjolle Kemianluokka Gadolinin työohjepankiin ja opettajien vapaaseen käyttöön.

Linkki tutkimukseen.

Teksti: Tanja Luostari
Kuva: Tanja Luostari