Oppimispelit kemian opetuksen tukena

Oppimispelit ovat oiva lisä kemian opetukseen. Välillä kemian opiskelu saattaa tuntua opiskelijoista haastavalta, johtuen kemian olemuksesta ja luonteesta. Oppimispelit auttavat opiskelijoita soveltamaan aikaisempaa tietoa sekä voivat osaltaan motivoida kemian opiskelun pariin. Suoritettu tutkimus osoitti miten Elämä/Kemia-oppimispeli todella motivoi ja innosti opiskelijoita kemian opiskelun pariin. Pelin sosiaaliset elementit, kuten kilpailullisuus ja yhteisöllisyys tekevät pelin pelaamisesta rennon ja virkistävän lisän opetukseen.

Kuva 1. Elämä/Kemia-oppimispelin pelilauta.

Elämä/Kemia-oppimispeli (kuva 1) on suunniteltu peruskoulun 9-luokkalaisten
kemian kertausvälineeksi. Opiskelijat pelasivat peliä kulkemalla aloitusruudusta myötäpäivään. Johonkin tietoruutuun osuessaan joutuivat he vastaamaan kysymykseen, johon oikein vastaamalla kerryttivät he tiedepääomaansa. Pelissä tätä tiedepääomaa vastaavat tutkimuspisteet joita jokaisella pelaajalla on alussa 20. Pelin voittaa se, kenellä on ensiksi 40 tutkimuspistettä tai se kenellä on viimeiseksi pisteitä jäljellä. Tutkimuspisteillä pelaaja voi myös “ostaa” kysymyksiin vihjeitä. Pelaajan joutuessa vastapuolen ruutuun saa ruudun omistaja pisteitä jos kysymykseen vastaaja vastaa väärin. Kaikkien tietoruutujen kysymykset on luotu uuden perusopetuksen opetussuunnitelman (POPS) mukaan, kysymysten laadinnassa on hyödynnetty kemian perusopetuksen uusimpia kirjasarjoja. Näin ollen peli itsessään voi toimia opetusvälineenä.

Tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista suurin osa oli sitä mieltä, että peli sopisi hyvin kemian opetukseen, joko sellaisenaan normaalin päiväopetuksen tukena tai kertausvälineenä. Lähes kaikki vastaajat kokivat ryhmässä pelaamisen positiiviseksi kokemukseksi. Kaikki tutkimukseen osallistuneet opiskelijat haluaisivat pelata oppimispelejä myös jatkossa. Oppimispeleillä voi olla oma paikkansa kemian opetuksen tukena tulevaisuudessa. Ajan puute on tietysti haastava ongelmakohta, milloin meillä olisi aikaa pelata peliä?
Tämä tutkimus on osoittanut, että oppimispelejä rohkeasti omaan opetussuunnitelmaansa sisällyttämällä voidaan saavuttaa jotain mitä normaalilla luokkahuoneopetuksella ei välttämättä voida saavuttaa. Oppimispeleillä on valtava potentiaali opiskelijoiden motivoinnilla ja kiinnostuksen herättämisellä kemian opintojen pariin.

Tutustu koko tutkimukseen tästä.

 Teksti ja kuva: Toni Silvennoinen