Opettajien käsityksiä kemian opetuksen tilasta vuonna 2018

Taitava sekä oppilaita innostava opettaja pääsee merkittävästi vaikuttamaan siihen, miten kiinnostus kemiaa kohtaan syntyy. Opettaja tietää parhaiten, miten opetus toteutetaan oman koulutuksensa avulla. Valtakunnallisten opetussuunnitelmien tavoitteet ovat pohjalla kemian opettajan työssä niin peruskoulussa kuin lukiossa. Koko Suomen kemian opettajia käsitteleviä tutkimuksia ovat olleet Kemian opetus tänään –tutkimukset kymmenen vuotta sitten (Aksela & Karjalainen, 2008) ja kaksikymmentä vuotta sitten (Aksela & Juvonen, 1999).

Tässä työssä on kartoitettu koko Suomen kemian opettajien käsityksiä kemian opettamisesta. Kemian opetuksen nykytilaa haluttiin kartoittaa ja selvittää haasteita. Tarkemmin on tarkasteltu kokeellisen työskentelyn näkökulmia, teknologian opetusta ja ulkopuolisten tahojen ja koulujen välistä yhteistyötä. Tavoitteena oli saada tietoa kemian opetuksen tutkimukseen, opetushallinnolle, opetussuunitelmatyöryhmälle, kouluilla, opettajilla ja kaikille, kenellä on kiinnostusta kehittää kemian opetusta ja tutkimusta.

Tutkimustuloksissa tulivat haasteina ja kehittämisideoina esille opetussuunnitelman muokkaaminen, oppimateriaalien parannus, sekä sähköiset asiat. Sähköiset asiat tulivat esille kokeellisuuden ja eri työtapojen käytön yhteydessä, missä tietokonemittaukset ovat yksi tietotekninen asia, jota käytetään. Lisäksi lukiossa sähköiset ylioppilaskirjoitukset vaikuttavat lukiossa kemian opiskeluun, mutta myös yläluokilla, koska jo siellä harjoitellaan nykyään sähköisten apuvälineiden käyttöä. Vaikka opettajat ovat käyneet täydennyskoulutuksissa näistä aiheista, niin noin kolmannes opettajista ei käy missään täydennyskoulutuksissa.

Tutustu koko tutkimukseen tästä.

 Teksti ja kuvat: Armi Hopea-Manner