Tutkimusta Kemianluokka Gadolin relevanssista opettajille ja oppilaille

Kemian opettajankoulutusyksiköstä on valmistunut uusi pro gradu -tutkielma, jossa tutkittiin non-formaalin kemian oppimisympäristön, Kemianluokka Gadolinin, relevanssia eli merkityksellisyyttä toiminnallisen opintokäynnin tehneiden oppilaiden ja opettajien näkökulmista.

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, onko Kemianluokka Gadolin relevantti oppimisympäristö kaikilla Stuckeyn ja kumppaneiden (2013) luoman relevanssimallin mukaisilla relevanssin tasoilla, joita ovat henkilökohtainen, yhteiskunnallinen ja ammatillinen relevanssi. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin Kemianluokka Gadolinin vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Tutkimus toteutettiin kyselylomaketutkimuksena.

Tutkimuksen mukaan Kemianluokka Gadolin on relevantti oppimisympäristö, johon tehdyllä opintokäynnillä voidaan saavuttaa niin henkilökohtaisen, yhteiskunnallisen kuin ammatillisen relevanssin taso sekä oppilaiden että opettajien mielestä. Tutkimuksessa havaittiin myös, että oppilaiden ja opettajien näkemykset ovat selkeästi linjassa keskenään opintokäynnin merkityksellisyydestä. Tutkimustulosten avulla tullaan kehittämään Kemianluokka Gadolinin toimintaa.

Lue koko tutkimus tästä.

Teksti ja kuva: FM Pipsa Blomgren