Terveyskasvatus kemian projektimaisessa opetuksessa: esimerkkinä ravinnon rasvat

Terveys ja ravitsemus ovat kuumia keskustelunaiheita nykypäivänä. Erityisesti ravinnon rasvat ja niiden terveellisyys nostavat esiin monenlaisia eriäviä mielipiteitä. Mutta mitä vastauksia tähän saadaan kemiasta? Millainen rooli on elimistössämme välttämättömillä rasvahapoilla ja miten hyvin ne näkyvät kemian opetuksessa? Miten projektioppimista voisi hyödyntää aiheen läpikäynnissä?

Näihin kysymyksiin pyrittiin löytämään vastauksia pro gradu-tutkielmassa, jossa suoritetun tutkimuksen tuloksien pohjalta luotiin kemian opetukseen kolme projektioppimista tukevaa, kokeellisuutta sisältävää työtä ravinnon rasvoista ja niiden terveysvaikutuksista. Töiden tavoitteeksi asetettiin aiheen liittäminen vahvasti nuorten jokapäiväiseen elämään niin, että se antaa eväät tehdä parempia valintoja oman ruokavalion rasvojen suhteen. Tutkielma käy läpi projektioppimisen viimeaikaisen tutkimustiedon, antaa vinkkejä opetusmetodin käytännöntoteutukseen sekä käy läpi projektioppimisen kultaisten standardien mukaiset seitsemän ydinelementtiä ja opetuskäytännettä. Näiden tehtävä on antaa opettajalle hyvä ohjenuora laadukkaan projektioppimisen toteuttamiseen luokkahuoneessa.

Koko tutkielma löytyy eThesiksestä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004071725

Teksti: FM Hanna Hankaniemi