Kokemuksia yliopistojen ja lukion välisestä yhteistyökurssista

Kemian aineenopettajan maisterikurssi Tutkiva ja eheyttävä kemian opetus (5 op) – järjestettiin keväällä 2019 kolmatta kertaa kolmen yliopiston (Helsinki, Jyväskylä ja Turku) välisenä yhteistyökurssina. Yliopistojen lisäksi kurssilla oli lukioyhteistyökumppani – Kulosaaren yhteiskoulun lukio.

Tervetuloa kenttäjaksolle, toivottaa Veli-Matti Vesterinen Turun yliopistosta.

Opiskelijoille yhteistyö antaa merkittäviä mahdollisuuksia verkostoitumiseen, ja kurssin kenttäjakso yleensäkin on arvostettu elämys. Viime vuoden kenttäjaksosta kirjoitetusta blogitekstistä voit lukea enemmän opiskelijoiden kokemuksista. Tässä tekstissä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin opetuksen järjestäjän näkökulmaa. Näkökulma on rajattu aiheen ajankohtaisuuden myötä, sillä esim. uusi lukiolaki painottaa korkeakoulujen ja lukioiden välisen yhteistyön tärkeyttä.

Kenttäjakson päätösgrillaukset laavulla. Kuva: Christian Franklin.

Yhteistyön mahdollisuudet

Opetuksen järjestämisen näkökulmasta yhteistyö

  • tukee kurssin yhteisöllistä suunnittelua ja siitä oppimista. Kurssilla on opettajia jokaisesta yliopistosta, ja jokainen osallistuu suunnitteluun. Yhteistyö nostaa opetuksen laatua, sillä suunnittelussa ja toteutuksessa saadaan hyödynnettyä laajempaa osaamista jokaisella opettajalla on jokin erityisosaamisalue (esim. arviointi, motivoivat työtavat, TVT…). Yhteisöllinen työskentely tukee lähikehityksen vyöhykkeen (Vygotsky (1896–1934)) syntymistä, ja mahdollistaa siten myös yksilötason paremman suoriutumisen. Opetttajan työssä on myös opettaja on oppija.
  • vähentää yksittäisen opettajan opetuskuormaa. Kurssi koostuu laboratoriojaksosta (7 viikkoa) ja projektivaiheesta (7 viikkoa). Laboratoriojaksossa jokainen yliopisto vastaa kahden viikon sisällöstä, jolloin muiden yliopistojen opettajien viikottainen työkuorma on kevyempi. Projektivaiheessa opiskelijat jakautuvat kolmeen ryhmiin ja ryhmien ohjausvastuut jaetaan niin ikään tasaisesti eri yliopistojen välille.
  • mahdollistaa kulujen jakamisen. Esimerkiksi kurssin projektivaiheen kenttäjakso järjestettiin vuonna 2017 kenttäosuus järjestettiin Seilin kenttäasemalla (Turun yliopisto), 2018 Konneveden kenttäasemalla (Jyväskylän yliopisto) ja 2019 Lammin kenttäasemalla (Helsingin yliopisto). Vuosittain kotiyliopisto vastaa juoksevista kuluista.
  • tarjoaa lukiolaisille esikuvia ja elämyksiä. Tutkimustiedon mukaan samaistuttavilla esikuvilla on suuri merkitys alan- ja korkeakouluvalinnan suhteen.
  • mahdollistaa opetuskokemuksen tarjoamisen yliopisto opiskelijoille. Projektivaiheessa opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat tutkivaa oppimista tukevan oppiaineita integroivan projektin, jonka lukiolaiset toteuttavat. Kurssilaiset toimivat projektien ohjaajina.
Projekteissa hyödynnettiin oppimisympäristöinä sekä luontoa että laboratoriota.