Tietoa yksiköstä

Kemian opettajankoulutusyksikkö vastaa Helsingin yliopiston kemian aineenopettajakoulutuksesta. Yksikkö on toiminut kemian opetuksen ja sen tutkimuksen edelläkävijänä ja uudistajana jo yli 15 vuotta. Kemian opettajankoulutusyksikkö on perustettu Helsingin yliopiston kemian laitokselle 1.8.2001. Yksikköä johtaa professori Maija Aksela.

Missiona tutkiva ja innostava kemian opettaja 

Kemian opettajankoulutusyksikkö kouluttaa ammattitaitoisia, innostavia, tutkivia kemian opetuksen ja oppimisen huippuosaajia monenlaisiin tehtäviin yhteiskunnassa. Haluamme olla kansallinen kemian opetuksen suunnannäyttäjä, kestävän tulevaisuuden edistäjä ja kansainvälisesti tunnettu kemian opetuksen tutkimuksen vaikuttaja. 

Strategia 

Strategiamme pohjautuu tutkimuspohjaiseen kemian tiedekasvatuksen opetukseen. Hyödynnämme koulutuksen kehittämisessä alan uusinta tutkimustietoa ja opetusteknologiaa. Tulevaisuudessa kehitämme koulutusta ja tutkimusta entistä enemmän yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Verkostoitumisen kautta pyrimme kansainvälistymään ja vahvistamaan yksikön tutkimusrahoitusta. Resurssien vahvistaminen mahdollistaa myös kestävän henkilöstöpolitiikan luomisen.  

Toimintaamme ohjaavat arvot 

”Haastamme itsemme uudistumaan jatkuvasti.” 

Avoin ja kokeileva toimintakulttuuri: Pyrimme olemaan kemian opetuksen suunnannäyttäjä. Teemme rohkeita avauksia ja kehitämme tutkimuksen kautta jatkuvasti uusia kemian opetuksen innovaatioita.  

Opiskelija sydämessä: Opiskelijat ovat tärkein resurssimme. Kuuntelemme opiskelijoiden tarpeita yksikön toiminnan ja kemian opettajankoulutuksen kehittämisessä. Opiskelijat voivat osallistua yksikön toimintaan opiskelijoista koostuvan aktiivisen kemian opetuksen suunnitteluryhmän kautta. 

Jatkuva oppiminen: Arvostamme jatkuvaa oppimista prosessina. Osana kemian osastoa tuomme uusinta kemian tutkimusta opettajille tunnetuksi. Kehitämme aktiivisesti alumnitoimintaamme ja järjestämme koulutuksia. 

Monikulttuurinen ja kansainvälinen yhteisö: Monikulttuurinen ja kansainvälinen vuorovaikutus on toisia kunnioittavaa, eettistä ja vastuullista toimintaa. Yksikkö toimii aktivisessa yhteistyössä niin opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden kuin kemian opetusta tukevien ja kehittävien kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.  

Kestävyys: Kestävyys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kemialla on keskeinen rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa ja kestävyys on keskeisessä roolissa niin yliopiston kuin yksikön toiminnassa. Toimintaa ohjataan yksikön Kestävyysstrategialla. 

Tieto- ja viestintätekninen osaaminen: Koulutuksessa varmistetaan, että opiskelija saa opiskelujensa aikana osaamista ja uskallusta soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa sujuvasti ja ennakkoluulottomasti omassa opetuksessa vahvistaakseen yhteisöllisyyttä, digikansalaisuutta ja oppimista. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä ohjataan yksikön TVT-strategialla