Pakohuoneet kemian opetuksessa

Pakohuoneet, jotka saivat alkunsa 80-luvun tekstipohjaisista videopeleistä, ovat viime vuosikymmenen aikana tehneet hypyn videopeleistä reaalimaailmaan alkaneet valtaamaan tilaa viihdemarkkinoilla.

Pakohuoneita markkinoidaan virkistyskokonaisuuksina niin yrityksille kuin yksityishenkilöille. Pakohuoneiden suuren suosion puolesta puhuu se, että Suomessakin eri pakohuone kokemuksia tarjoavia yrityksiä on kymmeniä useassa eri kaupungissa. Mutta miten olisi mahdollista hyödyntää pakohuoneita opetuksessa? Mitä mahdollisuuksia pakohuoneilla on opetuksessa ja mitä niiden hyödyntäminen vaatii? Näihin kysymyksiin pyrittiin vastaamaan pro gradu kehittämistutkimuksessa pakohuoneiden käytöstä kemian opetuksessa.

Kuvia pakohuonetehtävistä ja -rekvisiitoista
Kuvia pakohuonetehtävistä ja -rekvisiitoista.

Kehittämistutkimuksessa luotiin ja arvioitiin yläkoulun kemian oppilaille kohdennettu pakohuonekokonaisuus, jonka vaatimuksena oli kouluissa aidon toisinnettavuuden takaaminen. Lisäksi kehittämistutkimuksen aikana luotiin menetelmiä, joiden avulla pakohuoneiden suunnittelu ja toteuttaminen olisi helpompaa ja arvioitiin pakohuoneen mahdollisuutta toimia oppilaiden minäpystyvyyden tukijana.

Kehittämistutkimuksen kehittämistuotoksena syntyi pakohuone, jonka toteuttamiseen ei työvälineinä ja reagensseina tarvita mitään, jota ei voisi olettaa löytyvän edes huonosti varustellusta kemian ja kuvaamataidon luokasta.

Tutustu koko tutkimukseen ja yksikön muihinkin tutkielmiin tästä.

Teksti: FM Arttu Paavola