Category Archives: Sekalaista

A Systematic Review of Finnish Studies on Writing in Basic Education

Pirjo Kulju, Merja Kauppinen, Mari Hankala, Elina Harjunen, Johanna Pentikäinen and Sara Routarinne (in press). A Systematic Review of Finnish Studies on Writing in Basic Education. Grounds for Research-based Writing Pedagogy in Terms of Diversity. To appear in Changing Subjects, Changing Pedagogies: Diversities in School … Continue reading

Posted in Sekalaista | Leave a comment

Kirjoittamista matematiikan opiskeluun

Matematiikan tehtäväkirjojen tyypillinen muoto on sellainen, jossa oppilaan tulee kirjoittaa vastaus annetulle viivalle. Usein laskutehtävien merkintätilat ovat pienet ja ne ohjaavat oppilasta tietynlaiseen ratkaisumalliin, jossa näkyville kirjataan mahdollisimman minimalistisesti vain lasku ja vastaus. Entä jos oppilaan omille merkinnöille olisikin enemmän … Continue reading

Posted in Sekalaista | Leave a comment

Tutkimukset suomenkielisten peruskoululaisten äidinkielellä kirjoittamisesta 2000-luvun Suomessa

Merja Kauppinen, Johanna Pentikäinen, Mari Hankala, Pirjo Kulju, Elina Harjunen & Sara Routarinne Oheisessa luettelossa esitellään Kasvatuksessa 2/2015 julkaistun artikkelimme Systemaattinen katsaus perusopetusikäisten kirjoittamisen opetusta ja osaamista koskevaan tutkimukseen tutkimusaineisto. Aineiston valintakriteereistä Luetteloon on koottu peruskouluikäisten, äidinkieleltään suomenkielisten kirjoittamista käsittelevä, … Continue reading

Posted in Sekalaista | Tagged , , , , , | Leave a comment

Hei ekaluokkalainen, joko olet oppinut lukemaan?

Vielä 1970−80-luvuilla lapsia opetettiin lukemaan tavausmenetelmällä, jossa äänteen sijasta lueteltiin kirjainten nimet tavuittain, esimerkiksi sana mopo tavattiin seuraavasti äm-oo-mo, pee-oo-po, mopo. Ongelma tässä oli se, että tavauksessa kuului äänteitä, jotka eivät lainkaan kuulu sanan äänneasuun. Mopohan alkaa m-äänteellä eikä ä:llä. 1980-luvulla siirryttiin kaikin puolin … Continue reading

Posted in Sekalaista | Leave a comment

Millaisen kirjoitetun kielen ekaluokkalainen kohtaa?

Suomalaisista lapsista noin neljännes (joissain tutkimuksissa jopa kolmannes) osaa lukea kouluun mennessään. Suomessa koulu aloitetaan 7-vuotiaana toisin kuin esimerkiksi Englannissa ja Ranskassa, joissa ensimmäiselle luokalle lähdetään jo 5-vuotiaana. Tätä eroa loiventaa valtakunnallinen esikoulusysteemi, johon nykyisin osallistuvat lähes kaikki 6-vuotiaat. Esiopetuksessa … Continue reading

Posted in Sekalaista | Leave a comment

KIRKE – Kirjoittamisen opetuksen kehittäminen ja tutkimus

Kirjoittaminen on nyky-yhteiskunnassa keskeinen elämänhallintataito. Kirjoittajaksi kasvaminen on puolestaan monimutkainen sosiaalistumisprosessi, jonka eri puolia verkoston jäsenet tutkivat käytännössä ja teoriassa.

Posted in Sekalaista | Leave a comment

Tervetuloa Kirken sivuille!

KIRKE on kirjoittamisen opetuksen ja tutkimuksen kehittämisen verkosto, jossa on mukana Helsingin, Tampereen ja Jyväskylän yliopiston kirjoittamisen ja sen opetuksen tutkijoita. Verkoston keskeisin tavoite on lisätä kirjoittamisen opetuksesta ja sen tutkimuksesta kiinnostuneiden tutkijoiden välistä keskustelua, virittää tutkimusyhteistyötä. Verkostossa luodaan myös … Continue reading

Posted in Sekalaista | Leave a comment