Tutkijat

Eija Aalto
FL, suomen kielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä lehtori, Jyväskylän yliopisto

Mari Hankala
FT, suomen kielen ja kirjallisuuden lehtori, Jyväskylän yliopisto

Elina Harjunen
KT, FM, dosentti, äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Riitta Juvonen
FM, tieteellisen kirjoittamisen yliopisto-opettaja, Helsingin yliopisto

Merja Kauppinen
FT, Äidinkielen ja kirjallisuuden pedagogiikan lehtori, opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto

Pirjo Kulju
FT, äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan lehtori, Tampereen yliopisto

Kulju tutkii yhteistyössä Marita Mäkisen kanssa 7-8-vuotiaiden lasten alkavaa kirjoitustaitoa sanatasoisen
kirjoittamisen ja arviointimenetelmien kannalta. Lisäksi heovat kiinnostuneita heikkojen kirjoittajien
tekstien piirteistä ja pedagogisista menetelmistä heidän opetuksessaan. Kulju on myös kiinnostunut siitä,
miten kirjoittamista voisi hyödyntää paitsi äidinkielen kieliopin myös matematiikan oppimisessa.

Minna-Riitta Luukka
FT, suomen kielen professori, Jyväskylän yliopisto

Henna Makkonen-Craig
FT, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

Marita Mäkinen
KT, Tampereen yliopisto

Mäkinen tutkii yhteistyössä Pirjo Kuljun kanssa 7-8-vuotiaiden lasten alkavaa kirjoitustaitoa sanatasoisen kirjoittamisen ja arviointimenetelmien kannalta.

Sara Routarinne
FT, dosentti, suomen kielen didaktiikan yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Routarinne tekee vertailuun ja pitkittäisasetelmaan perustuvaa interventiotutkimusta, jonka kohteena on rohkaisevan palautteen merkitys kirjoittajaksi sosiaalistumisessa. Tutkimuspartneri, psykologian dosentti Pilvikki Absetz tutkii hankeessa tutkittavien kirjoittamiseen liittyviä pystyvyysuskomuksia, kun taas Routarinne keskittyy kirjoitelmien kielelliseen ja tekstuaaliseen analyysiin.

Johanna Pentikäinen
FT, Helsingin yliopisto

Mirja Tarnanen
FT, kielikasvatuksen professori, Jyväskylän yliopisto

Tutkimusintressejä: heikkojen kirjoittajien kirjoittamisen taito suomi toisena kielenä ja äidinkielenä –teksteissä,
opettajat kirjoittamisen arvioijina ja palautteen antajina (käsitykset kirjoittamisesta, taidon etenemisestä).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *