Ryhmätyötaidot – kurssin anti tulevassa opettajan työssä?

Kohti tutkivaa työtapaa- kurssin tärkeimpänä tavoitteena tutkimuksiin perehtymisen lisäksi pitäisi mielestämme olla opiskelijoiden ryhmätyöskentely tapojen kehittäminen ja monipuolisten sosiaalisten taitojen lisääminen. Sen takia haluammekin nyt pohtia sitä, mitä kurssista jää käteen ja kuinka voimme hyödyntää oppimaamme tulevassa lastentarhanopettajan työssämme.

Kurssin aikana olemme muun muassa keskustelleet kurssin teemoista omassa pienryhmässämme, sekä laajemmin muiden ryhmien kanssa. Oman ryhmämme dynamiikka on toiminut alusta asti ideaalisti ja jokainen ryhmän jäsen on päässyt vaikuttamaan ryhmän toimintaan. Kuitenkaan kurssilla tai työelämässä tällaista toimivaa ryhmää ei aina synny. Tämän pohjalta aloimmekin pohtimaan ryhmätyöskentelyä ja sen toimivuuden tärkeyttä tulevan ammattimme puolesta. Ryhmätyöskentely on yksi lastentarhanopettajan tärkeimmistä taidoista. Hyvät ryhmätyötaidot korostuvat muun muassa kokouksissa, työtehtävien jakamisessa sekä kasvatustehtävissä. Opetusalan ammattijärjestön mukaan lastentarhanopettajan rooli ryhmässä painottuu juuri toiminnan kehittämiseen, arviointiin ja toimintalinjojen muodostamiseen. Ryhmätyötaitojen hallitseminen onkin avainasemassa moniammatillisessa työyhteisössä.

Koemme, että emme tällä kurssilla ole päässeet kehittämään näitä moniammatillisia yhteistyötaitoja. Kurssin sujuvamman toteutuksen kannalta olisi ollut mielekästä toimia esimerkiksi yhdessä muiden kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kanssa. Näin olisimme saaneet omaan ajatteluumme uusia näkökulmia, sekä voineet herättää laajempaa keskustelua kasvatuksen kysymyksistä. Esimerkiksi oman nimikkotutkimuksemme käsittelyn lähtökohdat olisivat mahdollisesti olleet erilaiset, jos ryhmäämme olisi kuulunut myös luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoita. Lisäksi olisimme toivoneet kurssin nimen perusteella enemmän sisältöä ja käytännön kokemuksia tutkimuksen tekemisestä. Esimerkiksi olisimme halunneet tulevaa työtapaa ajatellen suorittaa jonkinlaisen itse suunnitelmanne tutkimuksen. Uskomme, että olisimme saaneet enemmän irti.

Kurssi antoi meille aineksia sujuvan ryhmän toimintaan ja ymmärtämään, millainen ryhmätyöskentely tukee parhaiten onnistunutta lopputulosta. Koemme kehittyneemme työn jakamisessa ja avun pyytämisessä, kun omat resurssit eivät ole riittäneet. Tämä taito olisi tärkeää omata myös opettajan työtä ajatellen, ja toimivassa työyhteisössä avoin sekä toiset huomioon ottava ilmapiiri onkin keskiössä. Uskotko, että itse kykenisit toimimaan ryhmääsi koossa pitävänä voimana ja koetko, että olet saanut tästä kurssista aineksia tulevaisuutta varten? Millaiseksi haluaisit oman työtiimisi rakentuvan?

 

Ryhmä 9

Lähteet: Kohti tutkivaa työtapaa -kurssi, järjestetty Helsingissä syksy 2017 (Lipponen & Krokfors )

https://www.oaj.fi/cs/oaj/Varhaiskasvatus%20ja%20esiopetus1 (Saatavilla 17.11.2017)

Kuva:  http://www.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/yto/ryhmassa1.jpg (Saatavilla 17.11.2017)

 

One Reply to “Ryhmätyötaidot – kurssin anti tulevassa opettajan työssä?”

 1. Olette onnistuneet hyvin kirjoittamaan aiheesta, joka on ollut meidänkin mielessä. Etenkin meidän kasvatustieteellisessä tiedekunnassa opiskeleville, on hyvin tärkeää osata toimia ryhmässä, juuri mainitsemienne asioiden puitteissa (kokoukset jne.).

  Oli todella ilahduttavaa lukea, että teidän ryhmänne dynamiikka on toiminut hyvin alusta asti. Etenkin kun ottaa huomioon, kuinka isoja kaikki ryhmät ovat ja sen kuinka erilaisia loppujen lopulta me kaikki olemme. Ryhmässä toimimista pitäisi opettaa jo varhaiskasvatuksessa, jotta sitten myöhemmin elämässä olisi helpompaa rakentaa toimivia ryhmiä ja yhteisöjä. Vaikka tunnette, että ette päässeet kurssin aikana kehittämään ryhmätyötaitoja, hieman epäilen, että, jos olisimme käyneet kurssin sekaisin esimerkiksi luokanopettajien kanssa, olisimme muka päässeet silloin kehittämään tätä taitoa. Me kaikki kuitenkin olemme fukseja ja jollain tasolla samassa tilanteessa (osalla voi olla jo vuosien työkokemus päiväkodista), joten jo omasta ryhmästä, omasta tiedesuunnasta pitäisi löytyä paljon erilaisia ajatuksia. Itse ainakin koimme, että ryhmäkoko oli hyvin suuri ja eriäviä mielipiteitä oli paljon, jonka vuoksi oppimistehtävien suorittaminen oli välillä hyvinkin työlästä. Isossa ryhmässä myös helposti on yksilöitä, jotka menevät vain siivellä eivätkä tee ryhmätyön eteen mitään. Lisäksi tutkijatentissä huomasimme, kuinka joillain oli vain muutama henkilö äänessä ja viittauksesta huolimatta jotkut eivät saaneet kertaakaan puheenvuoroa koko tutkijatentin aikana, vaikka olisivat halunneet. Pienemmässä ryhmässä hiljaistenkin yksilöiden olisi ehkä helpompi tuoda ajatuksiaan esille.

  Jos totta puhutaan, kurssin nimi todellakin antaa hieman väärän kuvan. Itsekin ajattelimme, että saattaisimme päästä itse tekemään jonkin tutkimuksen, mutta sitten jouduimmekin vain tutkimaan toisen tutkimusta. Toisaalta tässä vaiheessa opiskelua, se on enemmän kuin tarpeeksi ja onhan kurssin nimi Kohti tutkivaa työtapaa jo suuntaa antava siinä, että kurssilla tuskin tehdään vielä mitään omaa tutkimusta. Nyt meille vain annettiin ne perustiedot mitä tarvitsemme, jos itse haluamme joskus tulevaisuudessa ryhtyä tutkimaan jotain.
  Mutta olisi kyllä ollut mielenkiintoista tutustua useampaankin tutkimukseen syvemmin, kuin vain tähän yhteen. Tuntui siltä, että olimme jo selvittäneet lähes kaiken mahdollisen tutkimukseen liittyen ja seuraavan kerran oppimistehtävä tuntui turhalta sillä toistelimme niitä samoja asioita vain hieman eri tavalla.

  Milla Lehtinen & Katariina Mustonen
  Ryhmä 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *