Tutkijatentistä eväitä lastentarhanopettajan työhön!

Kurssimme tiivistyi tämän aamuiseen tutkijatenttiin nimikkotutkijamme Elina Fonsénin ja meitä opponoivan varjoryhmän kanssa. Päällimmäisenä mieliimme jäi kuinka ryhmällämme kävi erinomainen tuuri sekä tutkimusaiheen että aineiston suhteen. Kiinnostava aihe syvensi kurssin aikana ymmärrystämme tutkimuksen teosta ja aineistonamme ollut väitöskirja konkretisoi näppärästi “Tutkimuksen voimasanat”-teoksen saloja. Ryhmämme rikkautena on myös diversiteetti- monimuotoiset elämänkokemukset ovat luoneet loistavan pohjan keskusteluille ja oppimiselle.

Tentin päätteeksi kysyimme Fonsénilta vinkkejä tulevaan lastentarhanopettajan työhömme, pedagogisen johtajuuden asiantuntijan näkökulmasta:

Fonsénin mukaan vanha johtajuuden “päällepäsmäröivä” malli on aikansa elänyt, ja nyt kentällä tulisi olla vallalla vastuunkantamisen malli laadukkaan pedagogiikan toteutumiseksi.

Fonsén myös teroitti, kuinka johtajuus on ensisijaisesti palvelutehtävä ja sen keskiössä on lapsen etu ja hyvinvointi.

Lisäksi hän painotti pedagogisen johtajuuden edellyttävän tiimin tasolla sitä, että tiimin vastuulla on ottaa hankaliakin asioita puheeksi, keskustella rakentavasti, havaita epäkohtia ja kehittää pedagogiikkaa jatkuvasti.

Lopuksi Fonsén kehoitti meitä osallistumaan pedagogisen johtajuuden ja moniammatillisen yhteistyön kurssille, sekä lukemaan väitöskirjansa “Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa” vielä perinpohjasesti (tähän tulisi hymiö).

Ryhmä 1

One Reply to “Tutkijatentistä eväitä lastentarhanopettajan työhön!”

  1. Mukavaa kuulla, että teillä oli mieleinen aihe. On myös hienoa, että saitte kurssista paljon irti sekä hyviä ja käyttökelpoisia vinkkejä Fonsénilta. Toivottavasti kurssin annista on teille paljon hyötyä tulevaisuudessa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *