Yleistä

Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja on ilmestynyt vuodesta 1998. Idea yhteisestä julkaisufoorumista syntyi yhteisen laitoksen perustamisen yhteydessä. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos on nyt jo historiaa. Tällä hetkellä molemmat koulutukset ovat osa opettajankoulutuslaitosta (vuodesta 2010). Toimitamme edelleen julkaisuja kahteen eri sarjaan: Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja (Home Economics and Craft Studies Research Reports) sekä Kotitalous- ja käsityötieteiden työpapereita (Home Economics and Craft Studies Working Papers).

Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja  profiloidaan selvästi tieteellisen tekstin julkaisufoorumiksi. Muita sarjassa julkaistavia teoksia voivat olla tieteellisen kirjoittamisen kriteerit täyttävät artikkelikokoelmat, esimerkiksi konferenssien yhteydessä syntyneitä tai muun teeman mukaan koottuja, sekä tieteelliset monografiat.

Muille kuin väitöskirjoille tai toimitetuille artikkelikokoelmille ja konferenssijulkaisuille, julkaisusarjan toimituskunta järjestää vertaisarvioinnin. Arviointikäytänteestä on sovittava ennen arviointia toimituskunnan kanssa. Kirjoittaja itse ei voi järjestää arviointia, mutta häntä voidaan kuulla asiasta. Kotimaisilla kielillä kirjoitettuun teokseen vaaditaan englanninkielinen tiivistelmä.

Sarjaan hyväksyttyjä teoksia voidaan julkaista painettuina tai sähköisesti tai kummassakin muodossa. Toimituskunta ei vastaa kielenhuollosta eikä julkaisemisesta aiheutuvista kuluista, vaan julkaisijan on hankittava itse rahoitus, jos kielentarkastuksesta, taitosta muusta graafisesta suunnittelusta tai painamisesta on kuluja. Toimituskunta hyväksyy myös väitöskirjojen sarjan mukaisen ulkoasun.

Julkaisuluvan saanut väitöskirja voidaan aina julkaista sarjassa edellyttäen, että se vastaa julkaisun formaattia ja muita ulkomuotovaatimuksia sekä on huolellisesti viimeistelty kieliasun ja taiton suhteen.