Ulkomuodon kuvaus

Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja: etukansi ja selkä

Etukansi ja selkä voi olla värin ja kuvituksen puolesta vapaa. Sen on kuitenkin oltava kotitalous- ja käsityötieteiden koulutusten toimintaan ja tutkimusjulkaisuun sopiva. Julkaisun sisätekstin fontti on vapaavalintainen, mutta sen on oltava konstailematon, helppolukuinen ja asiatyyliin sopiva.
Kannessa ja nimiölehdellä ei käytetä suuraakkosia.

Vapaamuotoisessa kannessa ja selässä EI KÄYTETÄ sarjan nimeä eikä numeroa.

Nimiösivu

Kaikki teksti keskitetään sivulle. Fontti frutiger, arial, tai vastaava päätteetön fontti.

Ylimmäksi sarjan nimi muodossa:
Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja 16
(siis EI suuraakkosin ja toimittajalta saadun numeron mukaan tietenkin)

Keskelle:
Teoksen otsikko
ja alaotsikko, jos sellainen on
Tekijän tai toimittajan nimi
(voi olla myös ensin tekijä ja sitten otsikko)

Väitöskirjoissa väitöstilaisuuden tiedot, jos niin halutaan. Ne voivat olla myös irrallisella lehdellä, joka muilta osin vastaa nimiölehteä. Väitöstietoihin kuuluu vain: Esitetään Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi + tarkka paikka osoitteineen + päivämäärä + kellonaika.

Alimmaiseksi:
Vuosiluku (omalle rivilleen)
Helsingin yliopisto
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Opettajankoulutuslaitos

HUOM. Kun yliopisto, tiedekunta ja laitos luetellaan peräkkäin (alareunassa) EI SAA käyttää genetiiviä, vaan kaikki nimet ovat perusmuodossa.

Kun julkaisu on englanninkielinen, myös sarjan nimi ja muut tiedot nimiö- ja copyrightsivuilla ovat englanniksi.

Copyrightsivu eli nimiösivun kääntöpuoli

Tämän sivun alalaitaan kirjoitetaan

© Etunimi Sukunimi

Toimitetuissa teoksissa

© Kirjoittajat (engl. Authors)

Huom! Artikkeliväitöskirjoissa

© Etunimi Sukunimi ja alkuperäisjulkaisut

Lisäksi tilanteen mukaan

Kannen kuva: NN

Kannen suunnittelu ja taitto: NN

Jos väittelijä haluaa mainita ohjaajat, esitarkastajat, vastaväittäjän ja kustoksen muuallakin kuin esipuheessa, heidät voi mainita kääntöpuolella eli em. tietojen yläpuolella.

Viimeinen sivu tai takakannen sisäpuoli painetuissa julkaisuissa

Ylimmäksi

Toimituskunta (engl. Editorial board):
Päivi Fernström (päätoimittaja paivi.fernstrom(at)helsinki.fi)
Seija Karppinen
Henna Lahti
Päivi Palojoki
Kaija Rautavirta
Seuraavaksi niin monen viimeksi ilmestyneen julkaisun kirjoittaja tai toimittaja, vuosiluku ja otsikko, kuin sivulle sopii. Ilmestyneiden julkaisujen luettelo on tämän sivun lopussa.

Alimmaksi painettuihin julkaisuihin on aiemmin merkitty myyjä. Se kohta jätetään toistaiseksi kokonaan pois tai tilalle voi kirjoittaa:

Tiedustelut (ja sitten kirjoittajan nimi, s-postiosoite ja puhelinnumero)

(engl. Inquiries…)

Takakansi

Takakansi noudattaa Helsingin yliopiston visuaalisen ilmeen ohjeita ja tiedekunnan värejä. Pysty ja sivusuunnassa keskellä on keltainen liekkilogo tiedekunnan värin mukaan. Oikean logon saa Helsingin yliopiston visuaalisen ilmeen aineistopankista. http://hy.logodomain.com
Aineistopankkiin pääsee ilman tunnuksia yliopiston verkosta ja turvatunneloidusta kotiverkosta.

Logon alla ISBN, ISSN, paino, paikkakunta, vuosiluku. Jos julkaisusta tehdään myös verkkoversio (esim. e-thesis-julkaisu), sillä on eri ISBN-tunnus, joka merkitään myös painetun julkaisun takakanteen.

Esim.
ISBN 978-952-10-5086-2 (nid.)
ISBN 978-952-10-5087-9 (pdf)
ISSN L 1798-713X
ISSN1798-713X.
Unigrafia
Helsinki 2012

Englanninkielisessä julkaisussa esim.
ISBN 978-952-10-5086-2 (pbk)
ISBN 978-952-10-5087-9 (pdf)
ISSN L 1798-713X
ISSN1798-713X.
Unigrafia
Helsinki 2012