Formaatti ja ISSN-tunnukset

Kotitalous- ja käsityötieteiden työpapereita (Home Economics and Craft Studies Working Papers) -sarjassa voi julkaista symposiumien, seminaarien, teemapäivien ja muiden tilaisuuksien puheenvuorot, muistiot ja muut vastaavat artikkelit ja raportit sekä oppimateriaalit. Sarja on ensisijaisesti sähköisten julkaisujen foorumi.

Julkaisut sijoitetaan Helsingin yliopiston digitaaliseen arkistoon Heldaan.

Sarjan formaatti on A4. Sen tunnus on ISSN L 1798-7563 ja ISSN 1798-7563. Huom. uusi, vuoden 2009 alusta voimaan tullut käytäntö on, että takakanteen ja copyrightsivulle merkitään päällekkäin kaksi ISSN-tunnusta.

Kunkin julkaisun kirjoittaja tai toimittaja hankkii itse ISBN-tunnuksen Kansalliskirjaston ISBN-keskuksesta. Painetulla ja sähköisellä julkaisulla on oma ISBN-tunnuksensa, joten kummatkin pitää mainita tunnusta hankittaessa.

Sarjaa ei ole tarkoitettu jatkuvasti päivitettäville verkkojulkaisuille. Julkaisu tapahtuu HTML-, PDF- tai muussa verkkojulkaisemiseen tarkoitetussa muodossa, joka ei edellytä vastaanottajalta maksullista ohjelmaa (ei esim. Word-tiedostona). Sarjan julkaisut voidaan myös painaa, jos siihen on osoitettavissa rahaa. Kaikkien sarjaan hyväksyttyjen julkaisujen pitää olla julkisesti saatavissa.

Julkaisumuotoihin ja muihin ehtoihin voi tutustua Heldan omilla sivuilla.

Julkaisuilta edellytetään asiallista ja huolellisesti toimitettua kirjoitus- ja ulkoasua, vaikka niiltä ei kaikin osin edellytetä tieteellisen tekstin ominaisuuksia.

Julkaisujen tulee noudattaa sähköisten julkaisujen tekijänoikeussäädöksiä. Kunkin julkaisun kirjoittaja tai toimittaja vastaa sisällöstä ja tekijäoikeuksien noudattamisesta (esim. kuvien julkaisuluvat).