Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman ainejärjestö

Konteksti ry on Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman sisäisten opintosuuntien välistä yhteisöllisyyttä edistävä uusi ainejärjestö, joka keskittyy erityisesti fuksitoimintaan. Konteksti ry:n tarkoituksena on toimia kulttuurien tutkimuksen opiskelijoiden etujärjestönä kehittäen kandiohjelman opetusta ja tutkimusta yhteistyössä tiedekunnan ja yliopiston kanssa. Pyrimme edistämään jäsentemme yhteenkuuluvuutta esimerkiksi erilaisin tapahtumin.

”Without context words and actions have no meaning at all.”
– Gregory Bateson