KONTEKSTI RY

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman ainejärjestö

Konteksti ry:n tarkoituksena on toimia Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen kandidaatinohjelman opiskelijoiden etujärjestönä. Tavoitteena on kehittää kulttuurin tutkimuksen kandidaatinohjelman opetusta ja tutkimusta yhteistyössä tiedekunnan ja yliopiston kanssa. Pyrimme edistämään jäseniemme yhteenkuuluvuutta esim. erilaisin tapahtumin. Toimimme myös yhteistyössä muiden kulttuurientutkimuksen ainejärjestöjen kanssa.