KONTEKSTI RY

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman ainejärjestö

Konteksti ry on Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman sisäisten opintosuuntien välistä yhteisöllisyyttä edistävä uusi ainejärjestö, joka keskittyy erityisesti fuksitoimintaan. Konteksti ry:n tarkoituksena on toimia kulttuurien tutkimuksen opiskelijoiden etujärjestönä kehittäen kandiohjelman opetusta ja tutkimusta yhteistyössä tiedekunnan ja yliopiston kanssa. Pyrimme edistämään jäsentemme yhteenkuuluvuutta esimerkiksi erilaisin tapahtumin.